INFO NR 26 I 27 BIURA SPCMiP

Warszawa 29.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 27 /2017

UWAGI

Do projektu rozporządzenia MIiB

Dziękuję wszystkim producentom, którzy nadesłali swoje uwagi do projektu rozporządzenia. Na ich podstawie i wykorzystując nadesłany przykład nonsensownych i nie poprawionych zapisów w rozporządzeniu napisałem i przesłałem nasze uwagi ( w załączeniu).

Uwagi są specjalnie napisane w tonie nie wyrażającym szacunku dla urzędników MIiB.

Urzędnik zasługuje sobie na szacunek i uznanie swoją pracą i podejmowanymi działaniami a nie tym, że siedzi za biurkiem w ministerstwie.

Mam nadzieję, że konsultacje nie zakończą się zebraniem uwag, z których nie wygodne zostaną wrzucone do kosza.

Cały czas domagamy się zlikwidowania bezprawnego i nielegalnego „potwierdzenia”.

Otrzymałem poniższą informację i zaproszenie do współpracy dla producentów.

Szanowny Panie Prezesie Antoni Dąbrowski
Instytut Technologii Tworzyw Sztucznych (plastików) w Walencji Hiszpania proponuje Wam konsultacje naszego działania w Interneciena stronie web
www.aimplas.

Ponieważ przygotowujemy propozycję projektu ERASMUS+ aby zapewnić specjalistyczne szkolenia w zakresie szybkiego wytwarzania (Rapid Manufacturing) stosowane dla inżynierów techników sektora oraz firm związanych z motoryzacją i transportem, chcielibyśmy wiedzieć czy są Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie.

Proponujemy poinformowanie bezpośrednio osobę w swoim klastrze odpowiedzialną za sojusze i udział w projektach europejskich.

Aby kontunuować projekt ERASMUS+ z Państwa udziałem, prosimy o odpwiedź do połowy miesiąca stycznia 2018r. Czekamy więc na odopwiedź przesyłając równocześnie nejlepsze życzenia, spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku.

Serafin Garcia

PD: This email has been written by my colleague Ania Michalska, that is also Polish. 😊

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

Z poważaniem

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu SPCMiP

Z
arejestrowane od 1999 r.

00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 p. 23A

Tel. 607 097 892

E-mail: atd@spcm.pl www.spcm.pl

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów

Warszawa 19.12.2017 r.

Informacja Biura SPCMiP Nr 26 /2017

Projekt rozporządzenia MIiB do konsultacji

Przesyłam skan pisma , którym nas poinformowano o projekcie i ogłoszonych konsultacjach na które mamy 14 dni.

Projekt jest na stronie

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//523/12305955/12476069/12476070/dokument320124.pdf

Proszę się z nim dokładnie zapoznać i nadesłać uwagi do 27.12.2017r. bo prócz tego zapisu mogą być inne również szkodliwe, których nie zauważyłem

W §8 ust. 4 pkt 9 wprowadza zapis że wykonanie „ powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną” .

To ma zalegalizować wprowadzone w sierpniu 2016 r przez dyr. Oleksiaka „potwierdzenie” , które jest wprowadzone bezprawnie i jest aktualnie nielegalne. Jest niepotrzebne bo nic nie wnosi do systemu zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych zabudów.

Szkodzi tylko producentom zabudów bo kosztuje nawet 3000 zł. To bardzo zmniejsza ich konkurencyjność rynkową co odbija się na ilości przebudowanych pojazdów.

Do spowodowania likwidacji „potwierdzenia” angażujemy posłów i senatorów ale na razie bez rezultatów.

Zwracamy się w tej Info Biura do innych Stowarzyszeń żeby poparły nasze żądanie bezwzględnego usunięcia z §8 ust. 4 pkt 9 zapisu

spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE”.

Ten zapis szkodzi polskim producentom i polskiej gospodarce a więc nam wszystkim.

Dyr. Oleksiak zasiedziały w ministerialnym gabinecie tego nie rozumie.

Szanowne Producentki i Producenci

Zapraszam do wstępowania do Stowarzyszenia. Potrzebny jest wasz udział i społeczne zaangażowanie się w obronę interesów producentów. Wasze działania jako członków zwiększają prestiż SPCMiP a składki stworzą fundusz statutowy z którego pokrywamy koszty utrzymania siedziby i naszych działań.

Warunki członkowstwa w SPCMiP http://spcm.pl/pl/warunki-czonkowstwa.html

632 total views, 2 views today