SPCMiP do DTD

 

00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88 p. 23A

Tel. 607 097 892

E-mail: atd@spcm.pl www.spcm.pl

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych i Pojazdów

Warszawa 22.12.2017 r.

Sz. Pan Marek Chodkiewicz

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

UWAGI do projektu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Szanowny Panie Ministrze

Uwagi ogólne

W opisie oddziaływania projektu w p. 4 Podmioty, na które oddziałuje projekt źródłem danych jest tylko Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego a rubryce „Grupa” napisano tylko „producenci pojazdów” niewiadomo jakich.

Można podejrzewać że urzędnicy dep. TD MIiB nie wiedzą o jakie pojazdy chodzi i czy rozporządzenie także wpływa i w jaki sposób na producentów podzespołów do tych pojazdów. Producenci podzespołów nie zostali zbadani jako grupa a powinni. Producenci pojazdów użytkowych ( bo o takie chodzi) i podzespołów to bardzo ważne grupy firm w gospodarce bo oni produkują i tworzą wartość dodaną.

O bardzo złych skutkach gospodarczych rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać od 1.07.2016 r. poinformowała Pana poprzednika p. Szmita na spotkaniu w sierpniu 2016r. nasza delegacja producentów. Zgłosiliśmy wtedy zauważane bledy i nonsensowne zapisy w rozporządzeniu, które w obecnym projekcie nie zostały poprawione. Potem nasza delegacja producentów spotykała się jeszcze w tej sprawie z dyr. Smółką.

Nie zostaliśmy zaproszeni do oceny opisu skutków jako „źródło danych” mimo że na spotkaniach o nich mówili producenci uczestniczący w naszych delegacjach, który wiedzą najlepiej jak wprowadzane przepisy oddziaływają na produkcję w ich firmach ,czy mają sens techniczny i czy są jednoznaczne interpretacyjnie

Nie został zbadany i wypełniony p. 6 Wpływ na sektor finansów publicznych. Informujemy że rozporządzenie miało i ma wpływ ujemny bo zmniejsza dochody państwa z powodu zmniejszenia produkcji w firmach. .

Nie został zbadany i wypełniony p. 7 Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

Nie zostały opisane skutki wprowadzenia projektu rozporządzenia dla producentów pojazdów i podzespołów. Informuję że są negatywne. Wpływa na obniżenie konkurencyjności polskich firm produkujących pojazdy użytkowe, zabudowy i podzespoły.

Nie został zbadany i wypełniony 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu.

Dotyczy projektu

9. Wpływ na rynek pracy

Ponieważ negatywnie wpływa na producentów pojazdów użytkowych i podzespołów ma wpływ na rynek pracy bo firmy zwalniają pracowników

Uwagi szczegółowe

W projekcie w §8 ust. 4 pkt. 9 jest zapis taki sam jak w rozporządzeniu

„spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N”

Uważamy za bezwzględnie konieczne wprowadzanie następującej zmiany w zapisie co pozwoli uniknąć różnej jego interpretacji.

„spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone jednorazowym badaniem konstrukcji, którą producent będzie stosował w produkcji przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N”

Do projektu rozporządzenia należy wprowadzić §8 ust. 4 pkt. 10, w którym należy wprowadzić poszerzony zapis jak do §8 ust. 4 pkt. 9.

Przykład od producenta o zapisach w rozporządzeniu którymi projekt się nie zajął mimo że należy je poprawić bo szkodzą i są śmieszne. .

Nie zrobiono bowiem nic w sprawie zapisów w §14 ust.7.

§ 14. 7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do
ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż
1,33
dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu
bezwładnościowego (najazdowy),
działający co najmniej na koła jednej osi; warunek
stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 5 t,
zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.

Skąd 1,33 a nie np. 1,35? W Dyrektywach WE i Regulaminach EKG ONZ trudno znaleźć podobne zapisy.

Jeżeli producent samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 3500 kg pozwala na ciągnięcie tym samochodem przyczepy z hamulcami o DMC 2800 kg i jest to potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, to na podstawie powyższego przepisu w Polsce nie wolno ciągnąć takiej przyczepy jeśli wyposażona jest w hamulce najazdowe (3500 : 1,33 = 2631,57, a więc mniej niż 2800). Mieliśmy sygnały o zatrzymaniach dowodów rejestracyjnych. Około 100% przyczep hamowanych o DMC do 3,5T, to przyczepy wyposażone w hamulce najazdowe.

Stąd choćby dwa proste pytania:

Czy polskie służby mogą na podstawie tego przepisu karać kierowców z zagranicy?

Czy przepis ten nie obniża konkurencyjności krajowych przewoźników?

Kolorem czerwonym zaznaczyłem swoiste kuriozum. Przyczepy, w zakresie hamowania, dopuszczane są na podstawie Regulaminu nr 13 EKG ONZ.

Regulamin ten w części opisującej właściwości układów hamulcowych (pkt. 5.2.2.) mówi, że:

      „5.2.2.4.     Układ hamulcowy roboczy:

       5.2.2.4.1.   musi działać na wszystkie koła pojazdu;”

 Przypominamy że obiecał Pan ponad miesiąc temu spotkać się z naszą delegacją. Dalej czekamy na podanie terminu przyjęcia naszej delegacji. .

Z wyrazami szacunku

Antoni T. Dąbrowski

Prezes Zarządu

SPCMiP

626 total views, 2 views today