NAJLEPSZA SKP W POLSCE

Najlepsza SKP w Polsce, czyli najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów w naszym rankingu po kolejnej edycji zmagań o tytuł najlepszego insp. UDS-a:

I. W roku 2015 (nasz Konkurs w czasie Konferencji Transportowej w Legnicy) – http://www.diagnostasamochodowy.pl/2015/najlepszy-diagnosta-2015/

II. W roku 2016 r., tj. OTDS w Poznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. oraz dolnośląska edycja Konkursu w dniu 5 czerwca 2016 r.:

http://www.diagnostasamochodowy.pl/2016/wyniki-otds/

http://www.diagnostasamochodowy.pl/2016/ogloszenie-wynikow/

W tym pierwszym rankingu dla SKP przyjęliśmy następującą punktację: za pierwsze miejsce w jednym z naszych Konkursów/Turniejów 5 pkt., za drugie 4 pkt., za trzecie 3 pkt, zaś z tytułu uczestnictwa 1 pkt.

W ten sposób w naszym rankingu, na dzień dzisiejszy mamy następujący podział miejsc:

I. Pierwsze Miejsce.

Najlepszą SKP w Polsce jest

Stacja Kontroli Pojazdów firmy RE-WO w Lubinie

(5 + 5 + 4 pkt.= 14 pkt.) – http://www.rewo.pl/skp.html

To właśnie ta SKP posiada ten zaszczytny tytuł, gdyż to jej diagności obronili go na Ogólnopolskim Turnieju Diagnostów Samochodowych (OTDS) w trakcie TTM w Poznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r.

Podobnie zresztą, jak to miało miejsce rok wcześniej na naszym Konkursie w Lubinie w czasie Konferencji Transportowej organizowanej przez SITK Oddz. „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy w maju 2015 r.

Zaś na dolnośląskiej edycji naszego Konkursu zajęli zaszczytne II miejsce.

II. Drugie zaszczytne miejsce.

Okręgowa SKP z Lubina

należącej do PZM-ot OZDG we Wrocławiu (4 + 5 pkt = 9 pkt) – – http://www.pzm.wroclaw.pl/index.php/lubin-lbn-skp.html

III. Trzecie zaszczytne miejsce:

OSKP Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy

za zajęcie trzeciego miejsca w czasie w czasie Konferencji Transportowej w 2015 r. w Lubinie i za zajęcie trzeciego miejsca na OTDS w dniu 1 kwietnia 2016 r. w czasie TTM w Poznaniu (3 + 3 + 1 pkt uczestnictwa pkt.= 7 pkt) – http://www.mpk.legnica.pl/oskp

IV. Czwarte miejsce:

OSKP Politechniki Poznań za zajęcie drugiego miejsca na OTDS w dniu 1 kwietnia 2016 r. w czasie TTM w Poznaniu (1 x 4 pkt. = 4 pkt) – http://www.fwmt.put.poznan.pl/stacja_kontroli_pojazdow/

V. Piąte miejsce:

DIAGNOPOL Spółka z o.o. we Wrocławiu za zajęcie trzeciego miejsca w dolnośląskiej edycji naszego Konkursu w dniu 5 czerwca 2016 r. (3 pkt).

Kolejne miejsce posiadają ex aequo reprezentacje firm, które uczestniczyły choć w jednym z naszych Turniejów/Konkursów:

  • „Speed Car” Spółka z o.o., Zamość, ul. Odrodzenia 22 a, należąca do sieci Speed Car Spółka z o.o. w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 134 – http://www.speedcar.pl/zamosc-odrodzenia.html
  • OSKP LOK w Pile, Al. Niepodległości 154 – http://lok.org.pl/uslugi/szczegoly/pila/1518
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  • Bosch Serwis Wołów, Uskórz Mały 4.

A poniżej ranking dla P.T. Klinetów naszych SKP.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Zaś ranking dla naszych klientów wynika z przekonania, że naszym P.T. Klientom należy dać możliwość wypowiedzenia się o funkcjonowaniu naszej branży. Dotychczasowe wypowiedzi w formie komentarzy internetowych, gdy ukazuje się kolejna informacja o nieprawidłowościach na SKP są spóźnione o tyle, że następują post factum.
wondering
Ten ranking może umożliwić – na zasadzie systemu wczesnego ostrzegania – wyprzedające podjęcie decyzji, gdy notowania danej SKP utrzymują się na szarym końcu przez stosunkowo długi okres czasu, co może też wynikać z niezadowolenia klientów z jakości obsługi.
Na tę „jakość” może składać sie wiele czynników, począwszy od estetyki ubioru UDS-a, poprzez czystość i wygląd zewnętrznego otoczenia SKP, do tego, czy UDS wydaje złotówkę reszty.
lookdown
Prosimy także o cierpliwość, gdyż jak zapewne zauważyliście, trwa systematyczny proces uzupełniania całej listy wszystkich SKP w kraju.
smile
Zapraszamy do głosowania przez kliknięcie na zieloną strzałkę wybranej SKP, co przesunie jej pozycję w rankingu na wyższą pozycję.
Redakcja „Informatora insp. UDS-a”

Ogólnopolski | Wojewódzki | Powiatowy

Województwa:
Powiaty:

Top 100 SKP według wybranych kryteriów w rankingu wojewódzkim:

Nazwa stacjiWojewództwoPowiatDodatkowe informacjeGlosy

14,636 total views, 1 views today