TDT

KRAKÓW

Kraków – tradycyjne spotkanie w UM. Jak co roku, w dniu 29-04-2014 r. odbyło się tradycyjne spotkanie organizowane przez Urząd Miasta Krakowa, Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców, sprawujący nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów. Po przywitaniu uczestników, jako pierwsi wystąpili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, omawiając kontrole pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym. Opowiadali o problemach diagnostów,(…)

PISMO DO TDT

Pismo do TDT zostało wysłane. A i sprawa nie jest błaha, więc warto zatrzymać się i chwilę . . ., przeczytac spokojnie . . ., pomyśleć…. A w kontekście poniższego pisma warto zastanowić się, które jeszcze z naszych branżowych organizacji miały odwagę na jakąkolwiek polemikę z TDT w zakresie ich działalności kontrolnej na naszych SKP.(…)