COROCZNE OBT I JEGO TERMIN

Rate this post

Coroczne OBT i jego termin, więc gdzie jest problem?

wondering

Wobec zawartych w kolejnych już projektach zmiany naszej ustawy PoRD propozycji wprowadzenia kar dla spóźnionych na OBT, raz po raz pouczam naszych kontrolowanych klientów, że spóźnili się na OBT, albowiem przyjechali w tym samym dniu kalendarzowym, w którym byli w poprzednim roku…..

Tym samym – teoretycznie – mogą się narazić na różne nieprzyjemności, choćby wówczas, gdy wprowadzone zostaną restrykcje za brak OBT w terminie. I wówczas na ich twarzach widzę:

  • a to zdziwienie,
  • a to niedowierzanie,
  • a to złość, że kwestionuję ich coroczną tradycję.

Wielu się ze mną niegrzecznie kłóci i nie dowierza. boring

Choć jest też znaczna grupa, które rozumie moje argumenty, bo są one dość proste, jasne, zrozumiałe i czytelne.

Ale co tu się dziwić naszym kontrolowanym klientom, gdy wielu z nas od wielu lat nie rozumie tej problematyki – i z tego, co widzę np. na forum OSDS-u – nadal tkwi w błędzie.

Dzień, miesiąc, rok – niektórzy z nas nie potrafią określić, co kryje się za tymi pojęciami, choć są w tym zawodzie razem z nami. To wręcz niewiarygodne, ale z naszą siermiężną rzeczywistością zgodne. Mój Diagnostyczny Narodzie, szczególnie ma z tym problem nasz (niestety!) zaścianek na wschodzie.

thumbsdown

To wygląda na jakiś piramidalny absurd, abym o tym jeszcze pisał. Ale skala tej niewiedzy mnie powala (!), więc jeszcze raz, ale już bardziej szczegółowo . . . .

Parę dni temu mieliśmy tu próbkę moich wyjaśnień tego zagadnienia, które nie do wszystkich jednak dotarły – http://www.diagnostasamochodowy.pl/2018/serwis-motoryzacyjny-6/

I nadal twierdzę, że znaczenia tych pojęć uczyliśmy się w szkole podstawowej, więc nie ma sensu ich wyjaśnianie w jakiejkolwiek ustawie. To dlatego zagadnienia te zaliczyć możemy śmiało do tzw. „notorii” (notoria – pojęcia powszechnie znane).1

Z tych cyklicznie powtarzających się dyskusji o termiach (ostatnio na forum OSDS) wyłania się przykry obraz, gdzie na pierwszym planie widoczny jest brak podstawowej wiedzy na poziomie szkoły podstawowej. Wielu kolegów na ścianie wschodniej nie wie, czym jest dzień, miesiąc i rok. W ten sposób wprowadzają zamieszanie nie tylko w naszym środowisku, ale także wprowadzają w błąd wielu naszych kontrolowanych klientów.

Więc podobnie, jak już im to wyjaśniano, gdy byli dziećmi w podstawowej szkole wyjaśniam jeszcze raz na tym przedszkolnym przykładzie:

Dniem 1 stycznia zaczyna się każdy ROK – każdy ROK kończy się dniem 31 grudnia.

W ten sposób mamy Cały i Kompletny Jeden ROK (najczęściej 365 dni, choć nie zawsze).

Zaś kolejny dzień 1 stycznia będzie już po roku, Po Roku, PO ROKU (1 ROK + 1 Dzień).

I analogicznie, gdy kontrolowany klient przyjedzie do nas (często jeszcze tradycyjnie) ponownie w tym samym dniu kalendarzowym, w którym był w ubiegłym roku, to spóźni się w ten sposób na OBT, bo przyjedzie jeden dzień po rocznym terminie, który jest określony w naszej ustawie PoRD!

To dlatego przekazujemy naszym kontrolowanym klientom, aby na następne OBT przyjechali w przeddzień terminu wpisanego w ich DR lub w naszym „Zaświadczeniu” (certyfikat potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu).

Na marginesie tylko przypomnę, że jeszcze za czasów SDS-u zwracaliśmy się do naszego (?) resortu transportu, aby datę NTBT (następnego terminu BT) wpisywać z uwzględnieniem rzeczywistego okresu rocznego, czyli jeden dzień wstecz. Ale urzędnicy się nie zgodzili argumentując, że Obywatele naszej RP mają znać Prawo, a nieznajomość Prawa szkodzi i nic nie zwalnia kierujących od znajomości podstaw naszej ustawy PoRD! Tym samym cały czas realizują politykę świadomego mącenia w Prawie i wprowadzania społeczeństwa w błąd!

bomb

Więc, w świetle powyższego, na zadane mi przed paroma dniami pytanie:

  • W jakim artykule ustawy normodawca wskazał diagnoście samochodowemu jak wyznaczać termin badania technicznego poprzez jego obliczanie?2

ponownie przypominam i odpowiadam:

  • w ustawie PoRD Art. 81.: „Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, (…)„.

A termin „corocznie” nie jest tożsamy z terminem „rok + jeden dzień”, jak to jest często w praktyce naszych kontrolowanych klientów, którzy przyjeżdżają w tym samym dniu kalendarzowym. Bo, prawda jest niestety taka, że wielu naszych PT kontrolowanych-klientów także o tym jeszcze nie wie, co jest także winą naszego niedouczonego środowiska branżowego.

hero

I tradycyjnie pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – –

1 Ad.1. „W jakim artykule ustawy normodawca określił definicję normatywną pojęcia roku, lat lub corocznie?”

są to tzw. „notoria” (łac.), czyli notoria non egent probatione (okoliczności powszechnie znane nie wymagają dowodu).

Ad. 2. „W jakim artykule ustawy normodawca określił definicję normatywną pojęcia dzień?”

nie musiał, albowiem sa to nadal tzw. „notoria” (patrz Ad pkt 1).

Ad. 3. „W jakim artykule ustawy normodawca wskazał diagnoście samochodowemu jak wyznaczać termin badania technicznego poprzez jego obliczanie?”

np. w ustawie PoRD Art. 81.

Loading