Choć o nas, to jednak zawsze dla

Choć o nas, to jednak zawsze dla Was, czyli dla wszystkich UDS-ów.

Redakcję naszego dzieła pt. „Informator UDS-a” stanowią:

  1. Błażej Kowalski, 59-225 Chojnów, wieś Groble nr 14
    Tel.: 502-289-708
    e-mail: [email protected]
  2. Kolega Andrzej, wsparcie techniczno-internetowe.
  3. Kolega Łukasz, wsparcie informatyczne.
  4. Piszący Goście i Współpracownicy, spośród których mam nadzieję w niedługim czasie dokooptować poprzez stosowne zaproszenie (i tylko za ich osobistą zgodą!) dwie – trzy osoby do składu Redakcji.

 

       Nasza witryna internetowa popiera inicjatywę utworzenia Związków Zawodowych Diagnostów Samochodowych oraz założone w Żarach przez grupę założycielską w dniu 1 lipca 2012 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, czyli OSDS, którego prezesem został mgr inż. Waldemar WITEK.

W. Szanowni!
Koleżanki i Koledzy!

 

Zaczęliśmy się spotykać w internecie na początku 2009 r., gdy ukazały się pierwsze artykuły w formie bloga na Onet pt. „dziadek Piotra z blogiem”. Ale wraz ze wzrostem ilości czytelników wzrastała ilość niechcianych reklam. Dlatego została wykupiona własna domena, dzięki czemu obywało się już bez uciążliwych reklam.

A potem – do końca 2012 r. – prowadzenmie bloga w oparciu o domenę na home.pl
Teraz mamy już bardziej profesjonalne rozwiązanie, bo ta nasza stronka funkcjonuje już na serwerze.
I przypomnę tylko, że dawno temu pozwoliliśmy sobie utworzyć tę witrynę internetową, mając nadzieję na powołanie niezależnej organizacji dla naszego środowiska. Ta próba wynikała z głębokiego przekonania, że środowisko uprawnionych diagnostów samochodowych powinno mieć własną organizację zawodową, włącznie z własnym samorządem zawodowym.
Jestem też przekonany, że obok funkcjonującego już Stowarzyszenia istnieje potrzeba zorganizowania się w związek zawodowy.
Zadaniem tych organizacji powinno być lobbowanie na rzecz naszego środowiska na zasadzie wzajemnego uzupełniania się. Warunkiem właściwego przebiegu tego procesu jest zasada pełnej, jasno określonej i jawnej współpracy. Realizacja tej zasady zapewni systematyczny i pogłębiający się proces stałej integracji naszego rozproszonego środowiska Uprawnionych Diagnostów Samochodowych (UDS-ów) oraz ich godną reprezentację.
Właściwym narzędziem integrującym całe nasze środowisko są nowoczesne elektroniczne techniki łączności, zapewniające każdej Koleżance i każdemu Koledze udział w demokratycznych procesach funkcjonowania obu tych organizacji (głosowanie, wybory).

W chwili obecnej (początek 2013 r.) mamy stan zakładany przez nas w 2009 r. Bo stało się tak, jak przewidywaliśmy i do czego dążyliśmy. W styczniu 2011 r., wraz z Kolegami z byłego województwa legnickiego założyliśmy nasze Stowarzyszenie, w formie stowarzyszenia „zwykłego”, z ilością 52 członków.

Zaś we wrześniu 2012 r. dokonaliśmy kolejnego kroku, bo w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dokonano rejestracji naszego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, do którego zapraszamy wszystkie nasze Koleżanki i wszystkich naszych Kolegów z uprawnieniami, zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym.

Warunki i zasady, na jakich opiera się członkowstwo w Stowarzyszeniu:
1. Zgodnie z przyjętym i zarejestrowanym przez Sąd Statutem, warunkiem niebędnym jest posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego zgodnie z PoRD.
2. Przysłanie deklaracji na adres OSDS-u.
3. Dokonanie opłaty członkowskiej.

Zapraszamy także tych wszystkich, którzy będąc pracobiorcami zechcą zapisać się do Związku Zawodowego Diagnostów Samochodowych. Podobnie, jak w przeszłości, właściwe deklaracje umieszczone zostaną na tych stronach internetowych, po zakończeniu procesu rozmów z właściwymi centralami związków zawodowych, które wyraziły zainteresowanie naszym środowiskiem.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odbył się już:

III ogólnopolski Zjazd UDS-ów,
połączony z Walnym Zebraniem naszego Stowarzyszeniaw dniu 18 listopada 2012 r. o godz. 11,oona terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Leszczynku, gmina Kutno

http://www.okgk.blogspot.com/

Zjazd ten był wynikiem owocnej współpracy z Gminą Kutno.
  1. Pierwszego etap Zjazdu, tj. godz. 11,oo – 13,oo to proces zakończenia działalności Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych (powzięcie stosownych uchwał i głosowanie).
  2. Drugi etap od godz. 13,30, to prezentacja kierunków działania Ogólnmopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

Wszystkich uczestnikom sedecznie dziękujemy. Uczestnictwo w Zjeździe było tradycyjnie nieodpłatne. Na przyszłość prosimy jedynie o potwierdzenie uczestnictwa, gdyż sala nie pomieści więcej, jak 50 osób.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

A oto harmonogram naszego poprzedniego spotkania w Leszczynku w dniu 2 czerwca 2012 r. (sobota) 10,oo
Otwarcie obrad i przywitanie gości i uczestników – kol. R. Błażej Kowalski

10,15
Przedstawiciel Głównego Inspektora Transportu Drogowego – pan Michał Niedźwiecki „Efekty kontroli pojazdów na drogach urządzeniami mobilnymi”.

10,45
Politechnika Warszawska – prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia „Możliwości zwiększenia zakresu pomiarowego stanowiska rolkowego do badania hamulców”.

11,30
SKP LEX – Mec. Rafał Szczerbicki „Sytuacja prawna UDS-a w świetle praktyki i orzecznictwa”.

12,oo – 12,30 Przerwa.

12,30.
Politechnika Łódzka – dr Krzysztof Surmiński „Stanowiskowa metoda diagnostyki urządzeń ABS”.

13,oo
Jerzy Maliński – inicjatywa „Ratujmy Stacje Diagnostyczne”.

13,15.
Firma Tuv-pol – „Podstawowe problemy pracy UDS-a”

13,45
Wystąpienie i prezentacja firmy „Unimetal” – Złotów

14,oo – 14,30 Przerwa.

14,30
Firma Tuv-pol – „Podstawowe problemy pracy UDS-a”

15,oo
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Dyr. Marcin Barankiwicz „Podstawowe problemy funkcjonowania SKP”

15,25
Prezes Witold Kapustyński – Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego „Seperd” „Możliwy zakres współpracy branżowych stowarzyszeń”

15,45
Tuv-pol „Podstawowe problemy pracy UDS-a”

16,20 – 16,40 Przerwa.

16,40
Autofedercja

17,oo
Dyskusja

3,549 total views, 1 views today