ZWIĄZEK ZAWODOWY – KOMUNIKAT

Rate this post

Tak jak obiecywałem,poczyniłem pewne kroki w celu rozpoznania możliwości założenia związku zawodowego diagnostów samochodowych.
Jako pierwszy krok, musimy zebrać grupę inicjatywną w ilości min.10 osób (proponuję liczbę nieparzystą z uwzględnieniem kol. Błażeja).
Chętnych do współpracy w grupie inicjatywnej proszę o kontakt e-mailowy: [email protected]
Dla ułatwienia proszę o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mailowego, nr. tel. kontaktowego, województwa w którym mieszkasz/pracujesz.
Nie spodziewam się tłumu chętnych, niemniej chciałbym się z góry zabezpieczyć na wypadek zgłoszenia większej niż zakładana (15) liczby osób chętnych.
Jeśli uważacie, że powinno być inaczej, proszę o propozycje.
Następną moją propozycją jest spełnienie następujących kryteriów:
– jesteś pracobiorcą (pracownikiem bez względu na sposób zatrudnienia i rodzaj umowy o pracę),
– posiadasz uprawnienia lub jesteś po odpowiednim kursie i oczekujesz na egzamin w TDT i spełniasz warunki konieczne do podjęcia pracy jako UDS,
– nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem SKP.

O dalszych krokach będę informował w miarę rozwoju inicjatywy.

GraL

Loading