COROCZNE KONTROLE SKP BEZ BT

Rate this post

Coroczne kontrole na naszych SKP bez konieczności wykonywania BT! Czyli kolejny problem z głowy? 

Już jakiś czas temu z małym/niemałym (?) zdziwieniem przyjmowałem do wiadomości jakieś sporadyczne i szczątkowe informacje, ukazujące się na naszych branżowych internetowych forach lub w komentarzach, że niektórzy Koledzy odmawiają wykonywania BT w trakcie corocznych kontroli SKP. Co ciekawe, te informacje były uzupełnianie stwierdzeniami, że odbywało się to bez żadnych konsekwencji dla nas ze strony kontrolujących z WK/starostwa, choć często w towarzystwie inspektorów TDT.

Argumentacja stanowiąca podstawę uzasadniającą taką postawę była różna. Począwszy od tego, że:

  • to jest tylko i wyłącznie tradycyjna i coroczna kontrola wyposażenia SKP, a nie naszej codziennej pracy, co było rzeczywistą intencją ustawodawcy,

poprzez

  • stwierdzenie o braku ustawowych podstaw prawnych dla twierdzenia kontrolujących, że będą okupowali SKP do czasu, aż wyrazimy zgodę na wykonanie BT, co umożliwi kontrolującym obserwację jego przebiegu i w ten sposób ocenę naszej pracy na SKP.

W tym kontekście mniej mnie obchodzi twierdzenie wielu naszych Kolegów, że oni nie boją się żadnej kontroli swojej pracy na SKP. Bo generalnie jestem zwolennikiem państwa prawa i mierzi mnie sytuacja, że mamy coś tam robić, że mamy czemuś się tam poddawać bez stosownej podstawy prawnej! Bo w ten sposób mamy poddawać się czyjemuś . . . . . – widzimisię!

A piszę o tym wszystkim, bo kwestia niego niedawnego wyroku WSA w Gorzowie Wlkp.1, o którym pisałem już parę razy w ostatnim okresie, dotyczy także bezpośrednio naszych corocznych kontroli, albowiem cyt.:

Żaden przepis prawa nie przewiduje również prowadzenia postępowania, którego celem byłoby zobowiązanie stacji diagnostycznej do wykonania badania pojazdu, (…).”2

a więc także w trakcie corocznej kontroli (sic!).

Jak rozumiem (jest sprawą oczywistą?), że ten wyrok poprzedziła codzienność tamtejszych urzędników WK i Starosty Nowosolskiego, którzy w praktyce wykonywania ustawowego obowiązku nadzoru nad SKP od lat nie wymagali wykonywania BT w trakcie corocznej kontroli.

Jestem też przekonany, że taka wieloletnia praktyka była wspierana przez tamtejsze Samorządowe Kolegium Odwoławczego (SKO), gdy ostatecznie wsparł tę praktykę tamtejszy WSA.

I w nosie mam Wasze ewentualne pytanie, czy ta „nowosolska” praktyka powinna obowiązywać w całym Kraju, czy też nie. Bo mnie obchodzi tylko i wyłącznie o likwidację tego naszego chaosu prawnego3, z którym mamy do czynienia od ponad 15 lat!

Zaś opisana wyżej sytuacja z corocznymi kontrolami nie jest jedyną sprawą, która różni sąsiadujące ze sobą i niekompetentne w zakresie przestrzegania Prawa WK/starostwa!

A ten chaos zafundowali nam niekompetentni urzędnicy naszego (?) resortu transportu, czyli DTD przy akceptacji takiej postawy ze strony przełożonych z Ministerstwa Infrastruktury. Bo to oni tworzyli zręby obowiązującego nas Prawa w postaci ustawy PoRD, a teraz nie potrafią lub nie chcą (z umysłowego lenistwa?) sensownie poprawić obowiązujących nas przepisów.

I podtrzymuję swoją wczorajszą tezę, że ten wyrok WSA z Gorzowa Wlkp. spadł nam jak z Nieba. Bo on rozwiązuje kolejne nasze problemy związane z interpretacją przepisów dotyczących corocznych kontroli SKP przez WK/starostwo. A, że zaczyna się właśnie sezon na kolejne kontrole naszych SKP to pamiętajmy, że szantaż kontrolujących o tym, że będą okupować nasze SKP do czasu wykonania przez nas BT nie ma żadnego uzasadnienia. Dlatego po takim zachowaniu kontrolujących nas urzędników zastanawiam się, czy czasem nie należy już w takiej sytuacji wezwać Policję w celu wyegzekwowania od kontrolujących zachowań zgodnych z Prawem (?).

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 o sygnaturze akt II SA/Go 578/22 z dnia 24.11. 2022 r.

2 – II SA/Go 578/22 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.; Data orzeczenia: 2022-11-24;

3 nie będę pisał „burdelu”, bo to nieładnie brzmi.

Loading