STANOWISKO TDT

Rate this post

Stanowisko TDT, a na usta pytanie się – niejedno! – ciśnie.

Wiemy już, że TDT nie jest instytucją, która jest uprawniona do interpretacji obowiązującego nas prawa.

Wiemy też, że TDT nie dysponuje w chwili obecnej taką kadrą, która jest władna w pełni obiektywnie i merytorycznie wypowiadać się o obowiązującym nas zakresie PoRD. Stąd moje zdziwienie pismem (poniżej), które otrzymałem od naszego Kolegi, gdzie TDT prezentuje już po raz kolejny jakieś swoje własne stanowisko w zakresie interpretacji PoRD z czytelnym przesłaniem, aby je narzucić (?) naszemu środowisku.

A pismo to skierowano „na zewnątrz” wyłącznie do PISKP, co może dowodzić, że tylko członkowie tej organizacji dopuszczają się naruszenia prawa w zakresie sugerowanym przez TDT.

A może chodziło o to, aby zarządowi PISKP powierzono jedynie rolę listonosza?

Nie wiem, dlaczego zarząd PISKP postanowił przyjąć tę rolę listonosza. Może uznał, że to właśnie członkowie PISKP najczęściej przekraczają ramy prawne zakreślone przez TDT, więc odwdzięczając się . . . –  może (?).

Bo przeczytajcie sami, jak to brzmi[1]:

Szanowni Państwo, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego zwrócił się z prośbą do Prezesa Zarządu PISKP o udostępnienie pisma TDT z dnia 19 lutego 2015 roku, sygn. akt TDT.T12-073-4718/15 w sprawie wymaganych dokumentów w trakcie przeprowadzania przez diagnostów badań pojazdów z zainstalowanymi zbiornikami LPG, CNG, LNG stanowiącymi wyposażenie pojazdów samochodowych i służącymi do ich zasilania.”

No, zastanówmy się przez chwilę wspólnie:

  • Dlaczego nie rozesłano tego pisma na adresy wszystkich SKP, które w swojej bazie danych posiada TDT?
  • Dlaczego nie przekazano tego stanowiska innym branżowym podmiotom, jak np. SITK, STM, OSDS, lub chociaż Dekra, Tuv-pol, Speed Car, itp., itd., et’cetera?
  • Dlaczego nie przekazano tego stanowiska do wszystkich WK/starostw w Polsce?
  • Dlaczego nie przekazano tego stanowiska branżowym mediom, np. Nowoczesny Warsztat, forum Norcom, Patronat ITS, Informator UDS-a?

Pytanie „o co chodzi’ jest o tyle zasadne, że PISKP nadal zawiera jedynie niecałe 10 procent w rynku SKP, których od dawna nie może przeskoczyć. Więc dlaczego właśnie PISKP? Czy nie wynika z tego, że TDT chce przystąpić do branżowej gry i szuka jakiegokolwiek sojusznika, czyli wsparcia? I właśnie wyciągnął rękę do PISKP . . . .

A co w zamian otrzyma PISKP? Czyżby kolejna posada dla kolejnego prezesa . . . .?

I zauważcie, że w tym piśmie (poniżej) brak jakiegokolwiek odniesienia się do ostatnich problemów prawnych dotyczących interpretacji tych zdarzeń, gdzie pojazd z gazem uczestniczy w kolizji lub w wypadku drogowym (sic!). Jeśli jest to rzeczywiście rezygnacja z przyjętego do tej pory przez TDT stanowiska, to tym bardziej należało to stanowisko zaprezentować jednoznacznie wszystkim insp. UDS-om, a nie wybiórczo jednemu z podmiotów.

Więc jak to jest (?), już nie wysyłamy do TDT tych pojazdów z gazem po kolizji, gdy tego nie wymaga rozmiar uszkodzeń w tej kolizji lub wypadku?

 

Znowy pyta i weekendowo pozdrawia

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – – – 

 

[1]    Ze strony internetowej PISKP

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – –

stanowisko TDT

tdt zbiorniki

Loading