UPUBLICZNIĆ PYTANIA

5/5 - (2 votes)

A dlaczego nie upubliczniać pytań egzaminacyjnych (?), czyli

 

Upublicznienie egzaminacyjnych pytań, a zdawalność egzaminów w TDT.

Sądzę , że warto byłoby powrócić do tematu zdawalności egzaminów państwowych na diagnostę samochodowego organizowanych przez TDT.

Wielu przyszłych diagnostów zastanawia się często nad swoją wiedzą diagnostyczną zdobytą podczas przygotowań do egzaminów państwowych w ośrodkach szkolących diagnostów, jak również podczas własnej edukacji. Często brak możliwości prawidłowej weryfikacji udzielonych na egzaminie odpowiedzi wywołuje u kandydatów na diagnostów zwątpienie i brak wiary w swoją posiadaną wiedzę.

Dlaczego tak się dzieje ? wondering

Być może przyczyn jest kilka.

Najważniejszą jednak przyczyną tejże sytuacji w oczach przyszłych diagnostów jest niewątpliwie precyzowanie pytań przez sam TDT. Pytania egzaminacyjne są diametralnie odmienne od pytań jakie „setki razy” analizują kandydaci przed egzaminami.  Za jako najbardziej kontrowersyjną część egzaminacyjną uważana jest nie bezpodstawnie, część dotycząca ADR-ów, co może poświadczyć nie tylko sam kandydat podchodzący któryś już raz z rzędu do egzaminu, ale również niejeden „czynny” diagnosta. Rodzi się więc pytanie jak właściwie powinien przygotować się zdający do egzaminu ? Jak ma uzyskać materiały zawierające wiedzę tematyczną potrzebną do pozytywnego zaliczenia egzaminu ?

Skoro materiały udostępnione przez ośrodki szkolące diagnostów oraz liczne publikacje nie gwarantują poprawy zdawalności egzaminów, to czy właściwym działaniem nie było by upublicznienie pytań egzaminacyjnych, oficjalnie opublikowanych na stronie TDT-u po odbytym już egzaminie ?

Do publicznej wiadomości podawane są np. pytania maturalne, to dlaczego nie miałoby być podobnie z pytaniami egzaminacyjnymi na diagnostę samochodowego ? Czy nie czas na to by podjąć się rozwiązania tegoż ”węzła gordyjskiego” ?

Znajomość pytań przyczyniłaby się niewątpliwie do podniesienia wiedzy przyszłego grona diagnostów i dałaby możliwość stworzenia niezbędnego kompendium wiedzy kandydata na diagnostę samochodowego, podchodzącego do egzaminu państwowego.

Upublicznić pytania!thumbsup

Zwracam się więc z prośbą do wszelkich Stowarzyszeń reprezentujących oraz popierających nasze środowisko o rozpatrzenie złożenia oficjalnego zapytania do TDT w kwestii upublicznienia pytań egzaminacyjnych.

Wasze wsparcie z pewnością zostanie docenione nie tylko przez wszystkich ubiegających się o kwalifikacje diagnosty samochodowego, ale również przez środowisko „czynnych” diagnostów.

thinking

„Natasza”

Loading