KOMENTARZ AUTORÓW

Komentarz W. Szan. Autorów (niczym czterech tenorów) “Vademecum Diagnosty”, który umieściłem poniżej, został mi przysłany wraz z wczorajszym pismem: http://www.diagnostasamochodowy.pl/2015/dylematy-branżowe/

A zaglądając do naszego podręcznika “Vademecum diagnosty” widzimy, że tymi Autorami są znani nam: mgr inż. Zygfryd Gawlik, inż. Zbigniew Sikora, dr inż. Adam Tabor oraz mgr inż. Grzegorz Wasyl. Ich wspólny dorobek naukowy oraz suma doświadczenia zawodowego w naszej branży pozwala przyjąć, że ten komentarz do ostatnich zmian w naszych przepisach PoRD będzie bez zarzutu.

Reklamy

A teraz zapoznajcie się sami.

Zaprasza

Reklamy

dP

– – – – – – – – – –

komentarz1komentarz2komentarz3