PROTEST JUŻ BYŁ. A CO DALEJ?

1/5 - (1 vote)

Co dalej w sprawie Cennika BT? Czyli weź się w garść i planuj, choć nie szalej.

Niedawno zakończyliśmy z sukcesem nasz pierwszy w historii branżowy Protest, którego organizatorem był PISKP. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM ) złożono stosowne postulaty wraz z listami poparcia. Wielu Kolegów zastanawia się i zadaje pytania, co będzie dalej.

Więc zastanówmy się wspólnie, co to może być dalej oraz co powinno wydarzyć się dalej. . . . .

Moim skromnym zdaniem, po tym naszym Proteście ministerialni urzędnicy wreszcie powinni udać się po rozum do głowy i zwaloryzować nasz Cennik BT od 1 stycznia 2022 r.

Ale z uwagi na fakt, że jesteśmy jednostkami myślącymi, to należy założyć, że ten plan może się nie powieźć. Dlatego, jako plan „B” należy założyć kolejny Protest, który powinien odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca 2022 r.! Uzasadnieniem dla tego (krótkiego?) terminu jest szalejąca inflacja, która w zawrotnym tempie degraduje finanse – już każdej naszej SKP!

Ale w obecnej sytuacji nie tylko finanse urastają do głównego i nierozwiązanego jeszcze problemu. Przyszedł już najwyższy czas na:

  • usprawnienie walki z patologią,

  • poprawę działań nadzoru WK/starostwa,

  • udrożnienie dopływu nowych kadr dla naszych SKP,

  • dostosowanie naszego PoRD do wymogów UE w zakresie niezależności zawodu insp. UDS-a.

To oczywiście nie musi być zamknięty katalog postulatów, dla których należy zorganizować ten następny Protest. I uważam, że jego organizatorem powinien być nadal PISKP – z racji posiadanego już doświadczenia w tym zakresie. Na szczególną naszą uwagę zasługuje umiejętność współpracy Kierownictwa PISKP z innymi naszymi branżowymi podmiotami, które wsparły Protest.

Ale uważam też, że można rozszerzyć formułę tego następnego Protestu o inne postulaty, niż tylko Cennik BT, co może przyczynić się do zwiększonego zainteresowania tym Protestem w środowisku i jeszcze większej jego liczebności.

Ale to nie wszystko, co należy – moim skromnym zdaniem – zrobić w sytuacji, gdy Cennik BT nie zostanie podniesiony od 1 stycznia 2022 r. W tym planie „B” należy także ująć czasowe i częściowe zamknięcie naszych SKP!

Realnie patrząc na branżową sytuację należy uznać, że do czerwca 2022 roku nie uda się zamknąć na jeden dzień lub choćby na 8 godzin jednego dnia (na czas Protestu) wszystkich naszych SKP. Ale to się na pewno uda, gdy takie zamknięcie SKP zostanie zorganizowane na wybranym terenie jednego miasta, jednego lub dwóch – trzech powiatów. Aby to się udało należy już rozpocząć przygotowania, aby później nie improwizować i już niczego nie zostawiać na ostatnią chwilkę.

Aby powyższy cel zrealizować należy zaraz po świętach usiąść do stołu z liderami większości naszych branżowych organizacji (gdy Cennik BT nie zostanie zwaloryzowany od 1 stycznia 2022 r.). Ta przyszła rozmowa powinna dotyczyć:

  • uzgodnień w zakresie ewentualnego wsparcia (osobowego, materialnego, medialnego, rzeczowego, itd., itp., et’cetera) Drugiego Protestu w dotychczasowej i tradycyjnej formie,

  • wysłuchania stanowisk w zakresie protestu polegającego na zatrzymaniu naszych SKP,

  • wysłuchania sugestii co do sposobu realizacji Protestu polegającego na zamknięciu naszych SKP.

To ograniczone terytorialnie i czasowe zamknięcie naszych SKP musi być poligonem/przymiarką dla ewentualnej akcji protestacyjnej polegającej na zamknięciu wszystkich naszych SKP w całej Polsce, gdy z jakichś powodów nasz Cennik BT nie zostanie zwaloryzowany.

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

 

Loading