ZMAGANIA BRANŻOWE

Rate this post

Zmagania branżowe, czyli kolejny nasz Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych (OTDS) w dniu 8 kwietnia 2018 r. (niedziela) na Targach Techniki Motoryzacyjnej (TTM) w Poznaniu.

Wyniki IV Ogólnopolskiego Turnieju Diagnostów Samochodowych w trakcie Targów Techniki Motoryzacyjnej w dniu 8 kwietnia 2018 r.

I. Klasyfikacja indywidualna w grupie diagnostów zawodowych:

1. Arkadiusz Małek – SPEEDCAR Sp. z o.o./ OSKP w Zamościu.

2. Paweł Cymbalista – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DWL/001.

3. Karol Domański – SPEEDCAR Sp. z o.o./ OSKP w Zamościu.

4. Zbigniew Drzewiecki – PSKP AUTO-WEST Norbert Grabowski, Chróstnik 19b, 59-311 Lubin.

5. Krzysztof Skuza – PSKP AUTO-WEST Norbert Grabowski, Chróstnik 19b, 59-311 Lubin.

6. Michał Zaremba – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DWL/001.

7. Przemysław Medzger – Liga Obrony Kraju OSKP Al. Niepodległości 154, 64-920 Piła.

8. Paweł Pietrasik – Liga Obrony Kraju OSKP Al. Niepodległości 154, 64-920 Piła.

II. Klasyfikacja drużynowa w grupie diagnostów zawodowych.

1. SPEEDCAR Sp. z o.o./ OSKP w Zamościu w składzie: DOMAŃSKI Karol i MAŁEK Arkadiusz.

2. PSKP AUTO-WEST Norbert Grabowski, Chróstnik 19b, 59-311 Lubin w składzie: Drzewiecki Zbigniew i SKUZA Krzysztof.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów DWL/001 w składzie: ZAREMBA Michał i CYMBALISTA Paweł.

4. Liga Obrony Kraju OSKP al. Niepodległości 154, 64-920 Piła w składzie: Paweł PIETRASIK i Przemysław Medzger.

III. Klasyfikacja indywidualna diagnosta-student Politechniki Poznańskiej.

1. Kamil Płoszaj.

2. Marcel Pietras.

3. Mateusz Modrzejewski.

4. Radosław Strużyński.

5. Krzysztof Wróbel.

6. Daniel Wieczorek.

7. Patryk Kropop.

8. Kamil Kuliberda.

III. Klasyfikacja drużynowa diagnosta-student Politechniki Poznańskiej.

1. PIETRAS Marcel i Płoszaj Kamil.

2. Mateusz Modrzejewski i STRUŻYŃSKI Radosław.

3. WIECZOREK Daniel i WRÓBEL Krzysztof.

4. Kamil Kuliberda i Patryk Kropop.

Tradycyjnie:

 • podstawowym organizatorem jest Oddział SITK w Legnicy, przy wsparciu legnickiego oddziału NOT,
 • to dzięki uprzejmości dr Rafała Sosnowskiego, który jest Prezesem Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej zawdzięczamy tę możliwość zaprezentowania naszych umiejętności na TTM w Poznaniu,
 • wsparł nas swoim patronatem: Instytut Transportu Samochodowego i Związek Powiatów Polskich (czekamy na dalsze potwierdzenia patronatów). Mamy wszelkie przesłanki na przyjęcie, że na TTM w Poznaniu (tradycyjnie!) zaszczycą nas swoją obecnością niektórzy przedstawiciele instytucji udzielającej nam patronatu,
 • praktyczny element naszego Turnieju odbędzie się na tzw. Żywym Warsztacie,
 • elementy linii diagnostycznej udostępni nam nasza firma „UNIMETAL” ze Złotowa,
 • specjalnie usterkowany pojazd przygotuje firma „Kawka” z Chojnowa,
 • a elementem branżowego oprogramowania na potrzeby naszych Turniejów/Konkursów znowu wsparł nas szef firmy Norcom – p. Norbert Jezierski.

Mamy więc już wyznaczony Dzień na nasze branżowe zmagania. Będzie nam bardzo miło widzieć dotychczasowych Uczestników poprzednich edycji naszych Konkursów/Turniejów.

Oczywiście zapraszamy również wszystkich nowych Kolegów, którzy zechcą uczestniczyć w naszych środowiskowych zmaganiach. 

I bardzo Was proszę, nie przykładajcie zbytniego znaczenia dla słów, którymi zachęcam Was do uczestnictwa w tym naszym kolejnym przedsięwzięciu. Bo słowo „zmaganie” niesie w sobie jakiś element trudnego wysiłku. A jest to przecież tylko (?) nasza kolejna branżowa i środowiskowa impreza integrująca o pewnych dodatnich walorach poznawczych z elementami zawodowej zabawy.

Praktyczny element naszych zmagań będzie odbywał się na elementach linii diagnostycznej w ten sposób, że specjalnie usterkowanym pojazdem trzeba będzie wjechać na tę linie i w czasie 15 minut znaleźć jak największą ilość usterek.

A teraz już tylko proszę o pilne zgłoszenia.

Jest jeszcze jeden element, na który chcę zwrócić uwagę. Chodzi tu o naszych dotychczasowych Sponsorów. Dziękując za dotychczasowe wsparcie nie mogę nie wspomnieć, że tego wsparcia potrzebujemy także i na obecnym etapie. Nie jest prawdą, że zamykamy się na jakąkolwiek instytucję lub organizację. Prawda jest tylko taka, że organizatorzy pracują na etatach a sprawy Konkursu/Turnieju są naszym hobby realizowanym społecznie (zawsze jakimś kosztem). To dlatego zabrakło czasu na telefony z prośbą o wsparcie.

Przypominam, że na internetowy adres organizatorów [email protected] tradycyjnie przyjmujemy zgłoszenia dwuosobowych drużyn reprezentujących:

 • nasze branżowe sieci SKP,
 • poszczególne firmy posiadające w swojej strukturze SKP,
 • organizacje lub stowarzyszenia branżowe grupujące nasze środowisko,
 • instytucje dysponujące Stacjami Kontroli Pojazdów,
 • reprezentacje Politechnik,
 • reprezentacje dowolnych SKP.

Bardzo Was proszę, nie zwlekajcie ze zgłoszeniami, bo niewiele czasu już zostało, a spraw organizacyjnych co niemiara. Chcemy wiedzieć, ilu Was będzie. smile

———–

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Zagłębia Miedziowego” w Legnicy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy

59-220 Legnica ul. Złotoryjska  87, tel.76/852-30-17;

e -mail: [email protected], [email protected]

———————————————————-

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKA/DRUŻYNY – termin zgłoszeń do 30.03.2018 r.

DO UDZIAŁU W IV OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

w dniu 08 kwietnia 2018 r.

na Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu

Nazwa i siedziba/imię i nazwisko zgłaszającego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym zgłaszam do nieodpłatnego udziału w Konkursie następujące osoby/bę:

W KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:

Lp Imię i nazwisko Nr PESEL

Adres zamieszkania

Nr telefonu kom.
1
2
3
4

W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ:

Nr Firma/organizacja delegująca drużynę Adres firmy/organizacji delegującej drużynę Nr telefonu kontaktowego
1
2
3
4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia dla potrzeb realizacji Konkursu diagnostów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182, z późn. zm.)

…………………, dnia ……………… 2018 r …………………………………………………

(podpis zgłaszającego)

PROGRAM OTDS

4 OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

w dniu 8 kwietnia 2018 r.

na Targach Techniki Motoryzacyjnej (TTM) w Poznaniu

Godz.:

8.30 – 9.00 – Rejestracja zawodników i losowanie numerów startowych (Pawilon nr 14 sala I piętro – Biuro Turnieju).1

9.05 – Uroczyste otwarcie turnieju diagnostów (Pawilon nr 14 sala I piętro).

9.15 – 10.00 – Test pisemny (Pawilon nr 14 sala I piętro).

10.00 – 10.15 – Przygotowanie się zawodników do części praktycznej w strefie „Żywy Warsztat” w Alei Lipowej między pawilonami 7A i 8.2

10.15 – 10.35 – Odprawa techniczna dla zawodników.

10.35 – 13.45 – Część praktyczna (badania sprawności technicznej pojazdu).

13.45 – 15.00 – Prezentacje sponsorskie dotyczące badań technicznych pojazdów,

w tym o napędzie typu HYBRYDA/LPG/ELeKTR.

Zwiedzanie stoisk wystawowych.

Czas wolny na posiłek.

15.00 – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zakończenie turnieju.

===================================================

REGULAMIN OTDS

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

na Targach Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu.

W dniu 8 kwietnia 2018 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Diagnostów Samochodowych w trakcie Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu.

Podstawowymi celami konkursu są:

1. Doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uprawnionych diagnostów samochodowych;

2. Utrwalanie w środowisku uprawnionych diagnostów samochodowych przekonania, że tylko zgodne z prawem działanie może przyczynić się do pozytywnej oceny społecznej środowiska uprawnionych diagnostów samochodowych;

3. Podnoszenie prestiżu społecznego pracowników stacji kontroli pojazdów;

4. Przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie techniki motoryzacyjnej, pracy uprawnionych diagnostów samochodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku tego środowiska zawodowego;

5. Wyłonienie najwszechstronniejszego diagnosty samochodowego OTDS w kategorii „wykonujący zawód” oraz w kategorii „student – aplikujący do zawodu diagnosty”.

6. Wyłonienie najlepszej 2-osobowej drużyny stanowiącej reprezentację firmy, środowiska lub innego podmiotu w kategorii „zawodowcy” oraz w kategorii „studenci”.

W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do trzeciego, w skład których wejdzie puchar lub statuetka oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

W klasyfikacji drużynowej przewiduje się nagrody rzeczowe za miejsca od pierwszego do trzeciego, w skład których wejdzie puchar lub statuetka oraz dyplomy dla wszystkich drużyn.

W klasyfikacji indywidualnej uczestniczyć mogą jedynie posiadacze aktualnych uprawnień diagnosty samochodowego, z wyłączeniem zgłoszonych przez przedstawiciela Politechniki Poznań, za pośrednictwem „Karty zgłoszenia” dostępnej na internetowej stronie legnickiego oddziału NOT, tj. [email protected]

Zawodnicy będą mieli do pokonania konkurencje teoretyczne i praktyczne, które sprawdzą ich umiejętności i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie techniki motoryzacyjnej.

Warunkiem uczestnictwa jest zastosowanie się do wytycznych z zakresu BHP w czasie konkursu, stanowiących załącznik nr 2 tego Regulaminu.

W każdej drużynie uczestniczy dwóch diagnostów lub dwóch studentów, spośród których zgłaszający wskazuje kierownika.

Drużyny otrzymują nr startowy wybrany w losowaniu, a ilość zespołów/drużyn dowolna.

W trakcie trwania Konkursu wszyscy uczestnicy mają wyłączone telefony komórkowe pod groźbą dyskwalifikacji.

Przed rozpoczęciem konkursu odbywa się odprawa techniczna z instruktorem urządzeń. Odprawę prowadzi upoważniony pracownik reprezentujący firmę Unimetal ze Złotowa, która udostępniła elementy ścieżki diagnostycznej na potrzeby Turnieju.

Opisy znalezionych usterek prowadzone są w wersji elektronicznej przygotowanej przez firmę Norcom z Poznania.

Konkurencja I – test.

Test zawiera wybrane przepisy prawa o ruchu drogowym (80 pytań/30 min.), obejmujących zagadnienia zawodowe oraz ze znajomości wybranych zagadnień prawa karnego, prawa o wykroczeniach, prawa pracy i innych przepisów określających odpowiedzialność prawną uprawnionego diagnosty samochodowego, jego prawa i obowiązki.

Konkurencja testowa przewiduje możliwość jednokrotnego wyboru prawidłowej odpowiedzi spośród trzech propozycji odpowiedzi.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Każdy diagnosta odpowiada na zestaw pytań indywidualnie i zdobywa punkty indywidualnie.

Za każdą prawidłową odpowiedź – 1pkt.

Na potrzeby klasyfikacji drużynowej, w dwuosobowej drużynie dodajemy uzyskane indywidualnie punkty poszczególnych diagnostów z danej drużyny do siebie.

Czas odpowiedzi – 30 min.

Konkurencja II – sprawdzian praktycznych umiejętności zawodowych.

Uczestnicy Konkursu wspólnie szukają usterek. W dwuosobowej drużynie uzyskane punkty danej drużyny dodajemy na indywidualne konto każdego z członków drużyny.

Za każdą usterkę prawidłowo znalezioną dolicza się po 5 pkt dla każdego diagnosty.

Za każdą usterkę nieprawidłowo znalezioną odlicza się – minus 3 pkt dla danego diagnosty (w celu podniesienia rangi praktycznych umiejętności zawodowych).

Czas szukania rzeczywistych usterek w części praktycznej to 15 minut, włącznie z opisaniem znalezionych usterek w wersji elektronicznej do oprogramowania komputerowego.

Znalezienie usterek będzie się odbywało w czasie nieprzekraczającym 15 minut na stanowisku diagnostycznym, włącznie ze stosownym wypełnieniem elektronicznego formularza zawierającego wykaz rzeczywistych i fikcyjnych usterek.

Ilość skreśleń na formularzu nie może przekraczać ogłoszonej ilości rzeczywistych usterek pod groźbą dyskwalifikacji drużyny (np. 10 ogłoszonych usterek, to max. 10 skreśleń).

Jest to praktyczny sprawdzian umiejętności zawodowych polegający na sprawdzeniu specjalnie usterkowanego wcześniej pojazdu na ścieżce diagnostycznej, gdzie o wyniku zadecyduje większa ilość ustalonych rzeczywistych usterek w pojeździe.

Pojazdy będą specjalnie przystosowane przez organizatora, który przygotuje nie mniej, jak 15 usterek, opisze je i przekaże Komisji Konkursowej.

Do czasu/momentu praktycznego sprawdzianu każda drużyna przebywa w wyznaczonej przez organizatora strefie oczekiwania bez dostępu do urządzeń elektronicznych.

Kolejna drużyna wywoływana jest przez członka Komisji Konkursowej. Z chwilą wywołania danej drużyny Turnieju, podchodzi ona do pojazdu ustawionego przed ścieżką diagnostyczną z kluczykiem zapłonu w stacyjce. Następnie wprowadza pojazd na ścieżkę diagnostyczną i odczytuje wyniki oraz dokonuje innych niezbędnych czynności sprawdzających.

W sytuacji, kiedy z trzech pierwszych drużyn dwie lub trzy posiadają taka samą ilość punktów dopuszcza się dogrywkę z części teoretycznej w postaci 10 pytań z czasem na odpowiedź 10 min.

Obliczanie punktów według przedstawionego schematu pozwoli na wyłonienie zarówno najlepszej drużyny, jak i najlepszego indywidualnie diagnosty.

Skład i liczbę Komisji Konkursowej oraz osoby przygotowujące usterkowanie pojazdu zapewnia Organizator Konkursu.

Przygotowane usterki muszą być powtarzalne po każdym wjeździe kolejnych uczestników konkursu na ścieżkę diagnostyczną.

Do pomiaru czasu podczas konkurencji przewiduje się wykorzystanie urządzeń elektronicznych, w wyjątkowej sytuacji dopuszcza się dokonanie pomiaru ręcznego;

Nadzór nad organizacją i przebiegiem pełnić będzie organizator przedsięwzięcia.

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się w terminie do dnia 30 marca 2018 r. włącznie.

Uwagi dotyczące przebiegu konkursu mogą być zgłaszane do Komisji Konkursowej w przeciągu 30 minut od zakończenia danej konkurencji.

Komisja Konkursowa rozpatruje zgłoszone wnioski doraźnie, nie dłużej niż 30 minut.

Załącznik 2:

Wytyczne z zakresu BHiP w czasie trwanie konkursu.

Uczestnicy Konkursu mają obowiązek:

– okazać się dokumentem wydanym przez właściwe starostwo, ilustrującym posiadanie uprawnień diagnosty samochodowego.

– podporządkować się Komisji Konkursowej oraz wszelkim poleceniom obsługi technicznej w trakcie eksploatacji urządzeń stanowiących wyposażenie SKP.

– posiadać odzież roboczą, w tym nakrycie głowy i rękawice oraz obuwie z podeszwą antypoślizgową.

– wykazać się dobrym stanem zdrowia i wolnym od jakichkolwiek używek, narkotyków, alkoholu lub innych środków odurzających, pozwalającym na przystąpienie do konkursu z pełna świadomością swoich zachowań.

– zachować szczególną ostrożność podczas przebywania bezpośrednio przy krawędzi kanału przeglądowego lub przy pracy z jakimkolwiek podnośnikiem.

– w trakcie przeprowadzania pomiarów wymagających pracy silnika, spaliny muszą być odprowadzane ze stanowiska kontrolnego przez indywidualny wyciąg spalin.

– warunkiem przystąpienia do egzaminu jest podpisanie oświadczenia o znajomości przepisów BHiP obowiązujących na SKP.

„Ja, niżej podpisany oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala mi na przystąpienie do Konkursu.

Znane mi są przepisy BHiP obowiązujące na Stacji Kontroli Pojazdów oraz zapoznałem się z powyższymi wytycznymi obowiązującymi w czasie Konkursu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że biorę udział w Konkursie na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Konkursie może się wiązać z naturalnym ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, a tym samym możliwością doznania obrażeń ciała i urazów fizycznych oraz szkód materialnych.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/czytelny podpis uczestnika Konkursu

=========

1 Ta sama sala, co przed dwoma laty, czyli 1 kwietnia 2016 r. na I OTDS w czasie TTM w Poznaniu

2 W tym samym miejscu, co przed dwoma laty, jak wyżej.

Loading