PRZEWODNIK PO PRZEPISACH PRAWNYCH

Rate this post

Przewodnik po przepisach prawnych.

Przyszedł czas na omówienie tego bardzo ciekawego podręcznika. Niewątpliwie jest prawdą, że podobnie interesującego podręcznika nie znajdziemy na rynku.

To ponad 500 stron skondensowanej wiedzy zawodowej podzielonej na 18 tematycznych części.[1]

Początek, to podstawowe definicje, wynikające z PoRD.[2] Potem definicja kategorii pojazdów, ich klasyfikacja oraz definicje rodzaju nadwozia. Dalej problematyka funkcjonowania SKP[3] i UDS-ów[4], która w moim odczuciu lepiej by pasowała do pierwszej części podręcznika, przed „Podstawowe definicje”.

Kolejno mamy omówione warunki techniczne pojazdów i ich wyposażenie, w przyjaznej i przejrzystej/czytelnej tabelarycznej formie. Warto tutaj zwrócić uwagę na autorskie uwagi do obowiązujących przepisów, które zatytułowano „Ważne”.

Kolejna część dotyczy okresowego badania technicznego (OBT), gdzie omówiono:

 • jego zakres,
 • warunki dodatkowe przy OBT (np. Taxi, tzw. „L”-ka, ADR, itp.), gdzie podany jest interesujący przykład „L”-ki bez dodatkowego pedału hamulca roboczego,
 • specyfikę pojazdów sprowadzonych z zagranicy, z interesującym rozwinięciem problematyki tzw. „zmian konstrukcyjnych” oraz tabelą interwałów OBT w poszczególnych państwach UE, w zależności od kategorii pojazdu (M1, N1, O2, L). W części tego tematu zawarto także autorskie i bardzo interesujące odpowiedzi na często zadawane pytania UDS-ów. Nie ukrywam, w ślad za dzwoniącym do mnie w tej sprawie Kolegą Stanisławem, że niektóre odpowiedzi na te pytania mogą wydawać się nieco (?) kontrowersyjne.[5]
 • określenie wyników badania z ciekawie rozwiniętą problematyką udzielenia odstępstwa od warunków technicznych,
 • zasady obowiązujące podczas wykonywania OBT,
 • wyznaczanie terminu następnego OBT w czytelnej i jasnej formie tabelarycznej wraz ze szczegółową uwaga autorską.

Kolejna część tego podręcznika dotyczy rodzajów, zakresu i wyników badań dodatkowych. W tej części bardzo szczegółowo opisano poszczególne rodzaje takich badań, gdzie nie określa się wyniku badania technicznego pojazdu, a mianowicie:

 1. po wypadku, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego,
 2. skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył w wypadku drogowym,
 3. pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który zagraża BRD[6] lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 4. ze skierowania starosty lub na wniosek posiadacza pojazdu, który narusza wymogi ochrony środowiska,
 5. szeroko rozwinięta problematyka pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub w celu ustalenia danych niezbędnych do rejestracji,
 6. tzw. „zmiany konstrukcyjne” lub wymiana elementów powodujących zmianę danych w DR, gdzie zawarto nieco (?) kontrowersyjna formułę, że można na wniosek klienta wyznaczyć termin następnego badania określając rodzaj badania jako „dodatkowe + okresowe”. Byłby to jedyny wyjątek od zasady, że w przypadku badań dodatkowych nie określa się wyniku.
 7. pojazd, który ma być używany jako taksówka osobowa, nauka jazdy lub pojazd uprzywilejowany,
 8. pojazd, w którym dokonana została naprawa powodująca odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń,
 9. dość szeroko omówiono badanie dodatkowe pojazdu, dla którego określono wymagania w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług,
 10. pojazd, w którym stwierdzono w czasie BT[7] ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji.

 

A resztę opiszę potem,

gdy otrę czoło zroszone potem

i już polecam i pozdrawiam

dziadek Piotra

Scan Przewodnik po przepisach[1]    Uważam, że te poszczególne części tematyczne powinny być bardziej wyeksponowane i mocniej zaznaczone, np. w formie kolejnych rozdziałów (i każdy nowy rozdział od nowej karty). Także dyskusyjna może być hierarchia poszczególnych tematów.

[2]    PoRD, to ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.

[3]    SKP, to miejsce pracy UDS-a, czyli Stacja Kontroli Pojazdów.

[4]    UDS, to pracownik SKP zatrudniony – zawsze! – na podstawie umowy o pracę, czyli Uprawniony Diagnosta Samochodowy.

[5]    Np. problem OBT po zatrzymaniu DR (str. 37, wiersz 7 od dołu) w sytuacji, gdy może okazać się bez PC (pozwolenie czasowe), że dane techniczne pojazdu nie są zgodne z zatrzymanym DR (masy, kategoria, rodzaj paliwa, itp.), nie mówiąc już o rzekomej konieczności dokonania korekty terminu OBT (?!).

[6]    BRD, to bezpieczeństwo ruchu drogowego.

[7]    BT, badanie techniczne pojazdu, może być okresowe (OBT-obowiązkowe) i dodatkowe (DBT).

Loading