STANOWISKO PISKP W SPRAWIE PROJEKTU ZMIAN PROCEDURY BT

Rate this post

Stanowisko PISKP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

– – – – – – – – – – – – – – –

http://- https://piskp.pl/projekt-zmiany-procedury-badan-stanowisko-piskp/

 

Loading