Szkolenia SITK/Krosno

Rate this post

Szkolenia SITK RP O/Krosno – informacja o uczestnikach.

Od pana Grzegorza Krzemienieckiego otrzymałem interesującą informację na temat  przekroju zawodowego uczestników szkoleń organizowanych przez SITK RP O/Krosno, z którym warto się zapoznać. Albowiem informacja ta ilustruje dość ciekawą tendencję (mam nadzieję, że nie jednorazową) o tym, że w szkoleniach tych aż 87 % uczestników stanowią nasi Koledzy UDS-i.

To jest dobra informacja.

Ale było by jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że:

  • u innych firm i instytucji szkolących te proporcje są o wiele niższe, o czym może świadczyć fakt, że te informacje nie są dostępne (tajne, bo wstyd?),
  • ogólna ilość UDS-ów uczestniczących w corocznych szkoleniach, to zaledwie nikły procent zatrudnionych na SKP (!!!).

A uczestnicząc w jakichkolwiek szkoleniach domagajcie sie podobnych informacji.

Ale poczytajcie sami (poniżej ta informacja wraz z zaproszeniem na szkolenia).

==================================

Witam

W czerwcu 2013 do ankiet dodaliśmy kolejną statystykę, aby była wiedza kto był uczestnikiem naszych seminariów szkoleniowych.

Statystyka procentowa

1. Właścicieli skp: 1,85 %

2. Właścicieli skp/diagnostów: 16,67 %

3. Osób nadzorujących diagnostów na skp: 6,5 %

4. Diagnostów: 70,35 %

5. Osób z organu nadzorującego skp: 4,63 %

 

2 + 4 = 87,02 % diagności samochodowi

1 + 3 + 5 = 12,98 pozostali

Razem 100 %

Powyższy wynik dotyczy miast: Mory, Łódź, Oleśnica, Katowice, St. Szczeciński, Tczew, Białystok.

=================================

Wydział Komunikacji i Transportu.

Stacje Kontroli Pojazdów

Rzeczoznawcy Samochodowi

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl spotkań szkoleniowych organizowany przez SITK RP O/Krosno. Uprzejmie informujemy, że w ubiegłym roku zanim weszły w życie nowe przepisy (Dz.U.996/2012) Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wielu uczestników poprzednich spotkań zapoznało się z naszymi materiałami (w tym z opiniami prawnymi) i zmieniło pogląd na niektóre sprawy związane z badaniami technicznymi pojazdów. W związku z powyższym, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach szkoleniowych.

Więcej szczegółów na stronie www.dlid.pl i www.klubdiagnosty.pl lub załącznikach.

Do materiałów szkoleniowych dołączona jest w całości opinia prawna sporządzona przez Radcę Prawnego. W prezentowanym materiale zawiera następujące tematyczne zagadnienia:

1. Jak prawidłowo dokonać wykreślenia pkt. 1 lub 2 na pierwszej stronie zaświadczenia, zgodnie ze stwierdzonym wynikiem badania technicznego. Zapoznając się opinią prawną można będzie dokonać oceny, czy diagności dotychczas prowadzili dokumentację zgodnie z redakcją przepisów? Ma to ścisły związek z nowelizacją rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 8 października 2012 r. Dz. U. poz. 996.”

http://www.stacja.com.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=24664#24664

2. Czy organ wydający pozwolenie czasowe powinien wymagać niezbędnego dokumentu stwierdzającego pozytywny wynik i aktualność badań technicznych (zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego) i jaki to ma wpływ na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów nieposiadających tablic rejestracyjnych? Ma to ścisły związek z nowelizacją ustawy Pr.r.d., która weszła w życie z dniem 22 czerwca 2013 na podstawie Dz. U. 1448 ogłoszonego w grudniu 2012 r.

3. Jakie konsekwencje może ponieść pracownik wydziału komunikacji, który wydał pozwolenie czasowe bez posiadania wiedzy dotyczącej stanu technicznego pojazdu, w sytuacji, kiedy pojazd ten uległby wypadkowi? Ma to ścisły związek z właściwym stosowaniem przepisów ustawy Pr.r.d.

 

Prezentowane materiały włącznie z odpowiedzią udzieloną przez Komendę Główną Policji, dokumentem sporządzonym przez Prokuraturę Generalną, wyjaśnieniem udzielonym przez Departament prawny Państwowej Inspekcji Pracy i Centrum Informacji Służby Celnej, ważne są zarówno dla właścicieli stacji kontroli pojazdów, diagnostów samochodowych, jak i organów nadzorujących stacje kontroli pojazdów. Mogą być pomocne dla rzeczoznawców samochodowych.

Wśród uczestników każdego spotkania rozlosowane będą upominki.

 

Z poważaniem

Grzegorz Krzemieniecki

 

SUNRISE PHU Grzegorz Krzemieniecki, ul. Gorkiego 21/31, 92-524 Łódź, tel.602 710688, 512 232712, tel. / fax 42 6734814, www.sunrise-phu.pl  [email protected]  www.dlid.pl  [email protected]  www.klubdiagnosty.pl  NIP: 728-025-15-04  REG: 470526726  

Loading