LESZCZYNEK – porządek obrad

Leszczynek – porządek obrad
12/11/2011 00:01:57
Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych w Leszczynku, pow. Kutno, w dniu 13 listopada 2011 r.
1.      Przywitanie przybyłych gości oraz członków założycieli.
2.      Referat wprowadzający kol. Błażeja Kowalskiego.
3.      Przyjęcie 13 listopada za święto UDS-a.
4.      Udzielenie głosu zaproszonym gościom.
5.      Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
6.      Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych,
7.      Zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu,
8.      Wybór Komitetu Założycielskiego.
9.      Wybranie zarządu Stowarzyszenia,
10.Wybranie komisji rewizyjnej.
11.Wolne wnioski, dyskusja i zamknięcie obrad.