STOWARZYSZENIE DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

Rate this post

 

STOWARZYSZENIE  DIAGNOSTÓW  SAMOCHODOWYCH
Oficjalny skrót nazwy: SDS
NIP 6912481469
Regon 021474954

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 12, Oddział w Legnicy
nr konta: 37 1540 1258 2037 7984 0213 0001
Tel. 502-289-708.
Z tymczasową siedzibą pod adresem: Kol. Błażej Kowalski, 59-225 Chojnów, wieś Groble nr 14

Nasze FORUM:  www.sdsforum.pl

 

W. Szanowni!
Koleżanki i Koledzy!

Pozwoliliśmy sobie utworzyć tę witrynę internetową, mając nadzieję na powołanie dwóch niezależnych organizacji dla naszego środowiska. Ta próba wynika z głębokiego przekonania, że środowisko diagnostów samochodowych, podobnie jak środowisko właścicieli SKP powinno mieć własną organizację samorządu zawodowego. Jej zadaniem byłoby lobbowanie oraz integrowanie bardzo rozproszonego środowiska Uprawnionych Diagnostów Samochodowych (UDS-ów).

Do naszego Stowarzyszenia zapraszamy koleżanki i kolegów z uprawnieniami oraz kandydatów do tego zawodu (po odbyciu kursu i zaliczeniu pierwszej tury egzaminu), czyli jeszcze bez uprawnień.
Wstępne warunki i zasady, na jakich będzie się opierać członkowstwo w Stowarzyszeniu:
1. Wypełnienie deklaracji członkowskiej (wzór na blogu).
2. Przysłanie deklaracji na tymczasowy adres do korespondencji: Kol. Błażej Kowalski, 59-225 Chojnów, Groble nr 14,
3. W okresie pierwszych 12 miesięcy od chwili przyjęcia zgłoszenia, członkowstwo w Stowarzyszeniu jest nieodpłatne.

Z uwagi na fakt, że kolejne zasady i warunki przynależności są w opracowaniu, będziemy wdzięczni za wszelkie w tej materii sugestie.

 

Dodano po pierwszym zjeździe w Leszczynku……

 

Trochę wspominek. Nasz pierwszy zjazd SDSu w Leszczynku w listopadzie 2011 roku. To ciężki ale chlubny i nie przynoszący nam wstydu początek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

To pierwszy Zarząd Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych

To pierwsza historyczna Komisja Rewizyjna

A tak przebiegały obrady.

Loading