REFERAT INAUGURACYJNY

Referat inauguracyjny – Leszczynek 13.11.2011 r.
16/11/2011 20:10:07
Szanowni Państwo,
Koledzy!
      Bardzo dawno temu nasz praprzodek siedział na wybranym drzewie i obgryzając liście troszczył się tylko o siebie. Postęp cywilizacji spowodował, że zaczęliśmy się organizować. Swoje organizacje mają policjanci i złodzieje , lekarze i poszkodowani przez nich pacjenci, pracownicy wydziałów komunikacji i diagności laboratoryjni, właściciele naszych SKP i zwykli pracownicy.
Pomimo tego, że jesteśmy bardzo rozproszeni po całym kraju, to idea powołania przez Uprawnionych Diagnostów Samochodowych, czyli przez UDS-ów własnej organizacji od kilku ostatnich lat nieśmiało przebijała się do powszechnej świadomości.
Spoiwem, które połączyło nas we wspólnym celu powołania własnego Stowarzyszenia było przekonanie, że doskwierającą nam rzeczywistość można zmienić na lepsze.
Ta doskwierająca nam rzeczywistość to np.:
  • przekazy medialne o kolejnej sprawie karnej wytoczonej jednemu z naszych kolegów, bez wskazywania źródeł takich postępków,
  • liczne przypadki nielegalnego mobbingu pracodawców wobec UDS-ów w celu zwiększenia obrotów kosztem szeroko pojętego bezpieczeństwa (także dla UDS-a),
  • nadmiernie rozbudowane, niespójne, zawierające wiele luk prawo określające zakres naszych obowiązków,
  • zróżnicowana interpretacja identycznych faktów przez poszczególne WK w kraju, nawet na terenie jednego województwa i obserwowany u urzędników brak respektu dla obowiązującego porządku prawnego.
O tym, że ta rzeczywistość skrzeczy mają już świadomość wszystkie podmioty zaangażowane w problematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na odcinku techniki samochodowej, począwszy od MI, poprzez ITS i TDT, do WK i ostatecznie UDS-a oraz klientów naszych SKP.
Wszyscy widzą potrzebę zmian na lepsze lecz nie było woli dokonania tych zmian.
Oświadczam więc, że my tę wolę mamy.
Ukoronowaniem naszej woli jest dzień dzisiejszy i powołania naszego Stowarzyszenia, które ma dbać o godny wizerunek UDS-a.
Ten wizerunek budować będziemy w oparciu właściwy  proces naboru do naszego zawodu, odpowiedni proces corocznych szkoleń, profesjonalną opiekę prawną i socjalna dla naszych członków, a w dalszej kolejności dla wszystkich UDS-ów – to tak nasz początek.
W ten sposób Leszczynek w gminie Kutno jest już nie tylko centrum Polski, ale także stał się centrum polskiej diagnostyki pojazdowej.
Zebraliśmy się tutaj skupieni wokół postulatów, wśród których najważniejszymi wydają się:
  1. Wykreślenie z treści art. 84 prawa o ruchu drogowym zapisów o cofaniu uprawnień diagnoście do wykonywania zawodu.
  2. Wprowadzenie ustawy o zawodzie Uprawnionego Diagnosty Samochodowego.
  3. Podporządkowanie naboru do naszego zawodu naszemu branżowemu Stowarzyszeniu Diagnostów Samochodowych.
  4. Podporządkowanie naszej pracy wojewodzie (?) lub staroście poprzez włączenie UDS-a do jego istniejących już służb, inspekcji i straży.
  5. Ustalenie minimalnego poziomu płacy dla UDS-a na poziomie średniej krajowej,
6.      Obowiązkowe coroczne 2-dniowe szkolenie po min. 8 godz./dziennie składające się z części teoretycznej i praktycznej, które nie będzie kosztem UDS-a.
7.      Dodatkowe ubezpieczenia od tzw. “błędów w sztuce…”, które nie będzie kosztem UDS-a.
8.      Respektowanie przez właścicieli SKP obowiązującego prawa.
      Wraz z naszym SDS-em będziemy o to walczyć w imię nie tylko naszego własnego interesu i spokoju, ale także w imię poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jest także przecież naszym osiągnięciem, że w niezależnych badaniach zawsze i od wielu lat powtarza się ta sama prawda: ilość wypadków drogowych spowodowana złym stanem technicznym pojazdów jest tak mała, że statystycznie nieistotna. Jeśli ktoś uważa, że to nie nasza zasługa, to się mocno myli. Możemy chodzić z dumnie podniesioną głową i śmiało patrzeć w oczy społeczeństwu, o które dobrze dbamy.
Koledzy!
Gratuluję, I ogólnopolski Zjazd Uprawnionych Diagnostów Samochodowych uważam za otwarty. Proponuję też przyjęcie przez aklamację, że każda rocznica dzisiejszego dnia będzie obchodzona jako dzień UDS-a, czyli nasze święto, święto Uprawnionego Diagnosty Samochodowego.
R. Błażej Kowalski

Leszczynek, 13 listopada 2011 r.