DIAGNOŚCI DIAGNOSTOM

Diagności diagnostom, to tytuł artykułu Łukasza Lubnau (także autor zdjęć) z lipcowo-sierpniowego numeru Nowoczesnego Warsztatu (NW), który omawia nasze II Ogólnopolski Zjazd Uprawnionych Diagnostów Samochodowych w Leszczynku koło Kutna zorganizowany przez Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych (SDS) w dniach 2 i 3 czerwca 2012 r.

Warto przypomnieć, że prelegentami reprezentującymi środowisko naukowe na tym Zjeździe byli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia z Politechniki Warszawskiej oraz dr Krzysztof Surmiński z Politechniki Łódzkiej.

Reklamy

Pozostali prelegenci:

  • Przedstawiciel Głównego Inspektora Transportu Drogowego – insp. Michał Niedźwiecki.  
  • Kancelaria Prawna SKP-Lex – mec. Rafał Szczerbicki.
  • inicjatywa “ratujmy stacje diagnostyczne” – Jerzy Maliński.