SPOTKANIE W BYDGOSZCZY

Spotkanie w Bydgoszczy
13/09/2011 11:46:45
Koledzy!
Słowo się rzekło, …..
Więc w dniu 25 września 2011 r. ( niedziela ) na zaproszenie Kolegów z północnej części naszego Kraju spotykamy się z pierwszą grupą (dzień UDS-a?).
Miejscem naszego spotkania będzie Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38 – Restauracja CO.
Za zgodą kierownictwa firmy Perfekt z Bydgoszczy mamy tylko 1 godzinę, tj. od 15,oo do 16,oo na własne pogaduszki – i tylko dla uczestników kursu. Ewentualni chętni proszeni są w związku z tym o przekonanie swoich pracodawców do dokonania wpłat za to szkolenie.
Może są i dobre strony tego rozwiązania – czas nagli!
Jeśli okaże się, że jest nas więcej niż 16 osób, to dokonamy próby odbycia pierwszego i założycielskiego zebrania. Warunek jest jeden: wcześniejsze uzgodnienie treści i akceptacja wszystkich przedłożonych dokumentów – tylko już do podpisu.
A potem rejestracja.
Jeśli będzie nas zbyt mało, to pierwsze założycielskie odbędzie się – niestety – w innym i późniejszym terminie.
Niezależnie od wszystkiego, ponownie proszę o to, abyście się skrzyknęli i powiadomili nas wszystkich, gdzie będziecie w najbliższym czasie na szkoleniu. Postaramy się dojechać.
Zapraszam więc do pilnych prac nad dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania naszego SDS-u w KRS-ie.
Do zobaczenia mówi
Dziadek Piotra