PISMO DO HFPC

Pismo do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wysłane zostało wraz z pismem do Rzecznika Praw obywatelskich (o identycznej treści).

HFPC1HFPC2