MÓWIMY NIE

Mówimy nie, Nie, NIE i niech nie stresuje to nas wcale!!! Bo to nie grzech powiedzieć „Nie”.

Nie czekając na stanowisko innych branżowych organizacji i stowarzyszeń postanowiłem zarekomendować Wam swoje stanowisko w sprawie propozycji resortu transportu dotyczącej projektu zmian PoRD.

Reklamy

W ślad za Prezesem L. Turkiem mówimy gromko nie, Nie NIE!!! thumbsup 

A powód jest prosty: nie ma co czekać ze zgłaszaniem swojego sprzeciwu, bo oni potrafią to zinterpretować, jako zgodę na proponowane zmiany. Dlatego trzeba już teraz, głośno i wyraźnie mówić nie, Nie, NIE dla tego projektu zmian. Podobnie zresztą, jak to uczynił już Prezes dr inż. L. Turek z PISKP – http://www.diagnostasamochodowy.pl/2016/zmiany-w-skp/

Reklamy

A teraz czekamy na pozostałych Prezesów.

thinking

I. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla tak restrykcyjnych zmian w PoRD.

Na konferencji OSDS-u jeden z mówców/prelegentów był uprzejmy wyrazić się w ten sposób, że on „intuicyjnie czuje”, że w naszym kraju jest większa ilość wypadków drogowych spowodowanych złym stanem technicznym pojazdów niż podają to oficjalne policyjne statystyki (sic!).

Czy ta intuicja to nie jest bardzo dobry argument (?), bo nie da się z czymś takim merytorycznie dyskutować (?).

Czyż jedyny kontrargument może opierać się także na intuicji, ale osoby, która uważa nieco inaczej (?), tak jak np. ja?

No nie, nie dajmy się zwariować!!!

Wielokrotnie pisałem/mówiłem o tym, co potwierdzają oficjalne i nieoficjalne statystyki oraz o czym mówią doświadczeni Policjanci. Mówiono także o tym na konferencji Politechniki Poznań w dniu 2 kwietnia br.

To nie zły stan techniczny naszych pojazdów jest przyczyną wypadków drogowych. Nasza codzienna praca na SKP jest tylko powodem tego, że setki tysięcy Ludzi bezpiecznie porusza się po naszych drogach. I nie zakłamią tej prawdy pojedyncze przypadki, które jeśli nawet są, to stanowią liczbę statystycznie nieistotną. Czyli nie wpływają na BRD.

Wypracowana praktyka (trochę na włoski wzór) była już wcześniej opisywana przez Prezesa L. Turka. Myślę, że w swoim uzasadnieniu z Przeglądu Oponiarskiego zapomniał wskazać na ten ważki problem, który stanowi podstawowe uzasadnienie dla naszego sprzeciwu w sprawie tak dalece idących propozycji zmian PoRD, których autorem jest nasz (?) resort transportu szykujący sobie ciepłe posadki naszym kosztem.

thumbsdown

II. Europejskie Dyrektywy, w tym Dyrektywa 2014/45/UE.

Trudno nie zgodzić się z Prezesem L. Turkiem, gdy mocno zaznacza, że do sprawowania nadzoru nad SKP może być wyznaczona dowolna organizacja! Tym samym, może to być organ wyłoniony spośród naszego Samorządu Zawodowego insp. UDS-ów. Albowiem zgodnie z art. 2 pkt 16 Dyrektywy „organ nadzoru” może stanowić część właściwego organu lub właściwych organów. Rozwiązanie takie będzie tańsze w zakresie kosztów funkcjonowania oraz bardziej skuteczne, z uwagi na posiadaną wiedzę prawną i doświadczenie zawodowe. Powszechnie funkcjonujące pojęcie „nikt lepiej nie skontroluje diagnosty, jak inny diagnosta” najlepiej oddaje istotę tego zagadnienia.

Propozycje oddania nadzoru nad naszym środowiskiem TDT jest obarczona błędem, który wynika z braku znajomości podstaw prawa (w tym naszej Konstytucji) przez urzędników reprezentujących tę instytucję. Niczym zające systematycznie uciekają oni od odpowiedzi na ważne pytania naszego środowiska.1

Uciekają także od interpretacji prawnych decyzji, które nie tylko są zróżnicowane w zależności od regionu, ale do tego narzucają swoją błędna interpretacje kontrolującym corocznie nasze SKP urzędnikom starostwa/WK. A ich błędy bezlitośnie obnaża praktyka orzecznicza sądów administracyjnych – patrz wyroki WSA we Wrocławiu oraz ostatni wyrok NSA http://www.diagnostasamochodowy.pl/2016/zwyciestwo-prawne/

I należy zgodzić się ze stanowiskiem Prezesa L. Turka, że ten oczywisty i widoczny powszechnie brak współpracy z naszym środowiskiem w zakresie poprawy BRD jest kolejną przesłanką do wyrażenia jednoznacznego i głośnego sprzeciwu, co do powierzenia nadzoru takiej instytucji, jaką jest w chwili obecnej TDT.

I na tę chwilę, to tyle.

A potem resztę dopowiem,

gdy pozbędę się (bólu gardła po meczu z Ukrainą) problemów ze zdrowiem.

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – – – – –

1 Prezes Leszek Turek: „Główne pytanie jakie należy postawić, to jakie ta jednostka będzie miała uprawnienia i jak twórcy tej jednostki wyobrażają sobie prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów?