DYSKURS BRANŻOWY

Dyskurs branżowy na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 10 maja 2017 r. w Warszawie, gdy głos zabrali:

  1. Adam Małyszko – Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów
  2. Maciej Szymajda – Wiceprezes StowarzyszeniKomisów.pl

Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów Adam Małyszko: Panie przewodniczący, panie ministrze, reprezentuję branżę osób, która zajmuje się pojazdem o końcowym życiu technicznym. BT nie jest już potrzebne. 

Reklamy

Natomiast, chcę potwierdzić, że większość tez zawartych w raporcie jest słuszna, dlatego, że do nas często przyjeżdżają pojazdy, które tydzień lub dwa tygodnie wcześniej miały robiony przegląd techniczny, a nie nadają się do dalszej jazdy. 

Często zdarzają się błędy diagnostów podczas kontroli dokumentów – brakuje masy własnej, jest pomylony numer VIN lub występują „czeskie błędy”. Wydajemy zaświadczenie, kasujemy DR, TR, KP, w związku z tym musimy, podobnie jak WK dokładnie sprawdzić dane. 

Reklamy

Błędy diagnostów są duże, co potwierdza też  raport.

Odnośnie do innego tematu, który przedstawił NIK w dniu dzisiejszym i na poprzednim spotkaniu, dotyczącego starego parku samochodów, chcę powiedzieć, że mamy dwie odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra cyfryzacji, nadzorującego CEPiK. 

W 2015 r. było 14,5 mln pojazdów, które nie miały BT, w porównaniu do 30 mln zarejestrowanych, tj. prawie połowa. 12,5 mln nie  posiadało ubezpieczeń. 

Czy ktoś zrobi z tym porządek? 

Dlaczego o tym mówię? Większość z tych samochodów, ok. 700 tys., corocznie demontowanych jest w szarej strefie. 

Stąd bierze się, m.in. smog, gdyż wszystkie odpady znajdujące się w pojeździe: pianki, oleje, tekstylia są spalane w piecach. Zatem szara strefa przyczynia się do powstawania smogu. 

Jeszcze raz bardzo proszę o zweryfikowanie danych i uporządkowanie przepływu informacji w CEPiK. 14,5 mln pojazdów nie BT, natomiast średni wiek pojazdów nie jest duży. 

Jeżeli dane pochodzą z Eurostatu, a on bazuje na naszym CEPiK-u i mamy wykazanych 14 mln nieistniejących pojazdów, wiadomo, że średni wiek wynosi 19 lat. 

Natomiast, z odpowiedzi pana ministra wynika, iż średni wiek pojazdów posiadających ważne BT, wynosi 13 lat. 

Średni wiek pojazdów wprowadzanych na polski rynek wynosi 6,6 lat, zatem nie są one tak stare, jak przedstawiają  dane. 

W związku z tym, jeżeli raport NIK ma być rzetelny, musi ująć wszystkie błędy znajdujące się w CEPiK, w przeciwnym razie w świat idzie informacja, że mamy bardzo stary park samochodów. 

Uporządkowanie CEPiK uzdrowi w dużej mierze niektóre problemy dzisiaj poruszane. 

Dziękuję.

Przewodniczący poseł Bogdan Rzońca (PiS):

Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę.

Wiceprezes StowarzyszenieKomisow.pl Maciej Szymajda: Maciej Szymajda, wiceprezes StowarzyszenieKomisów.pl, czyli firmy wprowadzającej na polski rynek używane samochody zza granicy. 

Zapoznaliśmy się z raportem i generalnie zgadzamy się z wnioskami NIK. 

Również widzimy potrzebę uszczelnienia systemu BT w Polsce. 

Jednak, po ukazaniu się raportu, 4 kwietnia pojawiła się na stronie internetowej NIK informacja, z którą się nie zgadzamy, ponieważ nie odzwierciedla stanu faktycznego. 

Mówi ona, że zły stan techniczny pojazdów jest jednoznacznie związany z rosnącym importem używanych samochodów. Informacja została powielona w mediach. Mimo, że raport w ogóle nas, jako importerów aut używanych, nie dotyczył, zostaliśmy przedstawieni w bardzo złym świetle. 

Fakty wyglądają inaczej. 

Większość aut sprowadzonych do naszego kraju pochodzi z rynku niemieckiego, na którym BT są dokładniejsze niż w Polsce. Widać to po liczbie usterek ujawnionych podczas badań. 

W Niemczech 48% pojazdów posiada usterki, w Polsce prawie żaden. Dlatego uważamy, że auta sprowadzone zza granicy są w o wiele lepszej kondycji, niż samochody odsprzedawane w Polsce. 

Poza tym, import używanych samochodów w kwietniu br. spadł o prawie 13%, a od początku 2017 r. o 8%, porównując do 2016 r., z którego pochodzi raport. 

Średni wiek importowanych w tym roku pojazdów wynosi 11 lat i 5 miesięcy, a w rekordowym grudniu w poprzednim  roku, kiedy dane były zachwiane poprzez zamieszanie z akcyzą, sięgał prawie 12 lat.  Sprowadzamy mniej samochodów, ale są one nowsze, blisko 3 lata młodsze niż przerejestrowywane i sprzedawane na rynku wewnętrznym w Polsce. 

Jednocześnie, sprzedaż nowych samochodów rośnie nieprzerwanie od ponad dwóch lat. 

Od początku 2017 r. zarejestrowano 165 tys. nowych aut, co oznacza wzrost o 18,8% w stosunku do czterech pierwszych miesięcy zeszłego roku. W związku z powyższym, park samochodów w Polsce jest odmładzany cały czas! 

Aby rozmawiać o wieku i strasznym stanie pojazdów, najpierw trzeba uporządkować kwestię CEPiK-, o czym mówił pan Adam Małyszko. Według nas, średni wiek pojazdów poruszających się po drogach w Polsce, jest zdecydowanie niższy, niż podawany we wszystkich statystykach. 

Dziękuję za udzielenie mi głosu.