WIARYGODNOŚĆ TDT NA KOMISJI INFRASTRUKTURY

Poselskie wątpliwości co do rzetelności i wiarygodności TDT na Komisji Infrastruktury.

surprised

Poseł Stanisław Żmijan.

Nasza różnica zdań, żeby nie używać słów nasz spór, wynika nie z tego tytułu, że widzimy potrzebę poprawy BRD na polskich drogach. My naprawdę w tym gronie zrobiliśmy wiele, jako społeczeństwo, jako użytkownicy dróg, bo jak wiecie państwo, w ostatniej dekadzie z ponad 8 tysięcy zabitych udało nam się te wskaźniki poprawić do poniżej 3 tysięcy osób, ofiar. W tym roku są jakieś niepokojące sygnały, ale będziemy się tym zajmować w przyszłym roku.

Otóż, nasza debata, nasza różnica zdań wynika z drogi, ze ścieżki, którą proponuje rząd, żeby poprawiać BRD, konkretnie jeżeli chodzi o stan techniczny pojazdów. Wiemy o jakiej materii rozmawiamy.

I tym się różnimy, bo pytanie jest zasadnicze. Przecież TDT ma narzędzia, to TDT certyfikuje i odbiera SKP, czyli ma narzędzia do oddziaływania. Te pytania, które tutaj już padały, co do tej pory tenże TDT zrobił, no pochwalcie się tymi dotychczasowymi działaniami.

Tych efektów po prostu nie ma. Podkreślałem i inni to podkreślali. Ale także tych narzędzi do tej chwili także nie ma, jeżeli w takim kształcie Sejm tą ustawę uchwali.

Tych stacji TDT także nie ma, a przynajmniej nie ma w takiej ilości, jakie byłyby potrzebne.

I to jest ta jedna kwestia.

I chodzi o te przesłanki, które spowodowały, że tę drogę proponuje rząd tym projektem. Otóż, jeżeli podstawą jest ankieta przeprowadzona wśród Policjantów, to ja chcę powiedzieć tak. Przez 18 lat mojej pracy tu w Parlamencie, co roku rozpatrujemy Raport o stanie bezpieczeństwa na polskich drogach, od tego zaczynałem. Wielokrotnie podkreślaliśmy, także z udziałem Instytutu Transportu Samochodowego,żeby wypracować nową metodę badania i klasyfikowania wypadków drogowych, no właśnie, żeby rozpisać szczegóły, żeby do tego jednego worka nie wrzucać, że niedostosowanie prędkości do warunków jazdy jest przyczyną wypadku pojazdu, żeby szczegółowe analizy powodowały, że przyczyną była prędkość, i rzeczywiście tak jest jeśli chodzi o stłuczki na naszych drogach, żeby można było wrzucić do oddzielnego worka przyczyny leżące po stronie stanu technicznego pojazdów. Nie może to być ankieta. Przeprowadzone badania mówią o 0,12, więc trzymajmy się tego.

Ja chcę państwu powiedzieć, nie ma czasu, bo wczoraj też procedowaliśmy słusznym, bo rzeczywiście tych ingerencji w drogomierze jest za dużo i wiemy dlaczego to się robi. Ale badania i raport ministerstwa wskazują, że to się robi, że 1,12% dopuszcza się takiej praktyki. Ale inne ministerstwo mówi, że to może być nawet 20%. Ale co to znaczy „może być 20%”?

Dzisiaj pan minister mówi, że złe są te BT, że zły jest nadzór, że też jakieś 20%. Panie ministrze, na wiarę nic nie ma, niech pan wyłoży dowody, jakieś badania! Niech pan przekona tu obecnych, ze tak właśnie jest. Przecież badania mówią, że jest to 0,12%.

Proszę nie sugerować, że my nie chcemy poprawiać BRD na polskich drogach.

Ta informacja poraża. Jeżeli pan dyrektor był pracownikiem TDT, to wszystko wskazuje, że rzeczywiście tak jest. Że przygotował ten projekt i chcą naszym rękami przeprowadzić go przez Sejm, realizując jakiś wąski, partykularny interes, trudno dzisiaj określić jaki.

Panie dyrektorze, szokująca jest ta informacja, którą dzisiaj usłyszeliśmy, że pan był pracownikiem TDT. Wszystko na to wskazuje, że przygotowaliście – nie wiem w czyim interesie – ten projekt. No właśnie, można się tylko domyślać.

I zwracam się do pracowitego posła Króla. Użył pan demagogicznego argumentu, że drogi będą naprawiane tam, gdzie będzie się wyciągać wnioski ze średniej, bo taj jest droga gorsza, a gdzieś lepsza. A my będziemy robić tam, gdzie są średnie. No tak nie można, nie można. Takich argumentów proszę nie używać, bo po prostu szanuję pana i wiem, że jest pan bardzo pracowity.

Poseł Mirosław Suchoń.

Powiem od razu, że nie znam tego raportu NIK. Padła informacja, że TDT nie prowadził prawidłowo nadzoru nad tym zakresem, za który do tej pory odpowiadał. Chodziło o urządzenia, które w wielkości 14% nie miały odpowiednich certyfikacji i brak było odnowy ważności. A my rozmawiamy o BRD. Jeżeli taka jest prawda, jeżeli TDT nie potrafił wywiązać się prawidłowo z obowiązków, które były nałożone w zakresie bezpieczeństwa do tej pory, to w jaki sposób i jak skutecznie będzie dbał, aby zapewnić bezpieczne działania teraz i w przyszłości?

Dziękuję.

– – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Z wysłuchania spisał dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588#

612 total views, 2 views today