DOŚĆ KUNKTATORSTWA, SPOTKANIE W WARSZAWIE

Rate this post

Już za tydzień, bo w dniu 08.02.2023 r., o godz. 11.00 i odbędzie się nasze pierwsze, tegoroczne i branżowe spotkanie w sprawie waloryzacji opłat za BT na naszych SKP.

Organizatorem tego spotkania jest PISKP, zaś jego celem jest przedstawienie informacji o tym:

  • co już do tej pory zostało zrobione oraz

  • ustalenie, co jeszcze można zrobić

w celu poprawienia naszej branżowej sytuacji.

Miejsce tego spotkania to:

WARSZAWA (kod poczt.: 01-258) – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów należąca do firmy AUTOCOM-BIS S.C., ul. Wolska 225.

To spotkanie jest bardzo ważne z w wielu powodów:

  1. Pierwsze spotkanie w 2023 r., a więc jego efekt będzie rzutował na pozostałe tegoroczne spotkania na terenie całej Polski.

  2. Stolica ma tu także znaczenie symboliczne, więc wiele z przyjętych działań prawdopodobnie będzie zaakceptowane i powielone w trakcie pozostałych spotkań.

  3. Największa ilość SKP na tym terenie tworzy sytuację sprzyjającą szerokiemu dyskursowi i demokratycznie podjętym ustaleniom.

  4. W Warszawie jest największe skupienie branżowych organizacji, co gwarantuje satysfakcjonującą ich reprezentację.

  5. Korzystne połączenia komunikacyjne z Warszawą dają szansę na liczną reprezentację naszego środowiska z sąsiednich – bliższych i dalszych – jednostek administracyjnych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe i nie przesądzając o znaczeniu tego pierwszego spotkania uważam, że uczestniczyć w nim powinni wszyscy nasi branżowi liderzy. Także ci, którzy pracują i mieszkają dość daleko, albo i jeszcze dalej (!) od Warszawy.

Jestem przekonany, że przyszedł już najwyższy czas, aby podnieść swoje 4 litery, aby zacząć rozmawiać ze sobą bezpośrednio o tym najważniejszym obecnie problemie naszej branży, jakim jest waloryzacja Cennika BT.

Dotychczasowa strategia kolaborowania, pisania pism, błagania na klęczkach, wysyłania petycji i próśb, podlizywania się niekompetentnym urzędnikom nie przyniosła od dekady (min. 10 lat!) żadnego, Żadnego, ŻADNEGO istotnego efektu:

  • ani w zakresie likwidacji branżowych patologii,

  • ani w zakresie poprawy efektywności ekonomicznej branży,

  • ani w zakresie jakości stanowionego Prawa i dostosowania go do standardów UE!

I to wszystko przesądza o konieczności przyjęcia całkiem innych i już o wiele bardziej zdecydowanych działań z naszej strony.

Ministerstwo Infrastruktury i Departament Transportu Drogowego swoimi celowymi działaniami chce po prostu zniszczyć POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY SKP, w celu wprowadzenia na to miejsce (… – ?).

I żeby była jasność, ja nie mam nic p-ko sąsiadom! Jeśli jednak sąsiedzi maja zająć miejsce dotychczasowych Polskich Przedsiębiorców, to ja o tym chciałbym wiedzieć. Myślę, że i Wy także. I chciałbym też, żeby ten fakt został przedyskutowany w naszym branżowym środowisku!

Podobnie zresztą, gdyby miejsce naszych dotychczasowych przedsiębiorców miała zająć państwowa firma, np. Orlen.

Licząc na liczne Wasze uczestnictwo w tym pierwszym warszawskim spotkaniu w tym roku uważam, że konieczne jest zorganizowanie branżowego strajku. Więc apeluję – niezmiennie od ponad 10 lat! – o mocne wsparcie tej i właśnie takiej metody działania wobec wrogich nam urzędników III RP.1

Apeluję też tradycyjnie o szerokie uczestnictwo w tym strajku Uprawnionych Diagnostów Samochodowych, którzy mają szereg własnych i bardzo ważnych powodów do wyrażania swojego niezadowolenia.

Apeluję też do wszystkich firm, które choćby w jakieś części żyją z naszych SKP. Przestańcie chować głowę w piasek, bo na tej i takiej polityce także i Wy straciliście. Nie jest żadną tajemnicą spadek efektywności ekonomicznej Waszych firm na współpracy z naszymi SKP!

Dość tego naszego branżowego kunktatorstwa!

Osobiście uważam, że najlepszym terminem na przeprowadzenie tego strajku będzie okres bezpośrednio przed wyborami, czyli sierpień – wrzesień 2023 r. Okres ten jest na tyle jeszcze odległy, że umożliwia solidne przygotowanie się do tego ważnego przedsięwzięcia.

Trzymajmy się

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 Uchylając się od tego organizacyjnego trudu dajecie wyraz swojej indolencji, co do umiejętności prowadzenia własnego biznesu w tych trudnych czasach?

Loading