KU CZEMU TO WSZYSTKO ZMIERZA? CZYLI KOLEJNA AFERA ZE ZGIERZA

Rate this post

67 – letni diagnosta samochodowy i trzech jego klientów skazani w związku z poświadczaniem nieprawdy i przyjmowaniem korzyści majątkowych

12.04.2024

Sąd Rejonowy w Łęczycy wydał wyrok w sprawie, w której akt oskarżenia, skierowała łęczycka prokuratura przeciwko 67 – letniemu ówczesnemu pracownikowi jednej ze stacji diagnostycznej zlokalizowanych na terenie powiatu zgierskiego. Sąd uznał go za winnego poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, co do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów w rejestrze badań technicznych, zaświadczeniu oraz w dowodzie rejestracyjnym, podczas gdy w rzeczywistości nie były one poddawane przeglądowi oraz przyjmowania w związku z tym korzyści majątkowych.

Ponadto, wyrokiem objęci zostali trzej inni mężczyźni w wieku 36, 40 i 62 lat, którzy nakłaniali 67 – latka do w/w czynów.

Akt oskarżenia to efekt śledztwa wszczętego w związku z ustaleniem, iż w jednej ze stacji diagnostycznych dochodziło do poświadczania nieprawdy podczas przeprowadzania przeglądów diagnostycznych różnych pojazdów.

Stacja zatrudniała pięciu diagnostów, w tym 67 – latka. Jak wynika z dokonanych ustaleń, jednym z klientów stacji był właściciel spółki budowlanej, który aby zminimalizować koszty działalności firmy zlecał kierowcom przewożenie towarów z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Skutkiem takiego użytkowania samochodów był ich zły stan techniczny.

Mężczyzna ten oprócz uiszczenia standardowej opłaty za przegląd techniczny wręczał 67 – letniemu diagnoście korzyści majątkowego w kwotach 100 zł za samochód ciężarowy i 50 zł za samochody osobowe.

Początkowo na stację przyjeżdżał wyłącznie z dowodami rejestracyjnymi samochodów. Po zmianie przepisów dotyczących przeglądów technicznych i konieczności instalowania kamer rejestrujących przebieg przeglądów, pojazdy przyjeżdżały na teren obiektu. Większość z nich była w złym stanie technicznym.

Samochody te wjeżdżały na ścieżkę diagnostyczną i mimo posiadanych usterek w postaci m.in. niesprawnych hamulców, przechodziły pozytywnie badania techniczne.

Sąd uznał 67 – letniego pracownika stacji za winnego orzekł wobec niego karę 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę. Ponadto, wymierzył oskarżonemu zakaz zajmowania stanowiska diagnosty samochodowego uprawnionego do wykonywania przeglądów technicznych pojazdów mechanicznych na okres 8 lat.

Wyrokiem objęci zostali także trzej klienci stacji w wieku 36, 40 i 62 lat, którzy nakłaniali oskarżonego do poświadczania nieprawdy w trakcie przeprowadzania przeglądów diagnostycznych, podczas gdy w rzeczywistości ich pojazdy nie były poddawane przeglądom.

Sąd wymierzył 36 i 40 latkowi odpowiednio kary 5 i 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszając je na okres 1 roku próby.

Wobec 62 – latka warunkowo umorzył postępowanie karne.

– – – – –

Biuletyn Informacji Publicznej Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Komunikaty rzecznika prasowego.1

– – – – – – – – – – – – – –

źródło: https://www.gov.pl/web/po-lodz/67–letni-diagnosta-samochodowy-i-trzech-jego-klientow-skazani-w-zwiazku-z-poswiadczaniem-nieprawdy-i-przyjmowaniem-korzysci-majatkowych

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1 moje są podkreślenia i kolorowanie

Loading