PISKP DLA BRANŻY

CEP 2.0 – Nowy termin !

Szanowni Państwo,

Reklamy

obecnie przedmiotem prac parlamentarnych jest projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1740 oraz 1808), wprowadzający m.in. CEP 2.0 w części dedykowanej stacjom kontroli pojazdów. W wyniku prac sejmowych, zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie nowych rozwiązań.

Aktualny termin uruchomienia CEP 2.0 dla SKP to 13 listopada 2017 r. – http://www.piskp.pl/aktualnosci-wszystkie/715-cep-2-0-nowy-termin

Reklamy