ZPP I CEP 2,0

ZPP (Związek Powiatów Polskich) interweniuje w sprawie CEP 2,0.