BADANIA TECHNICZNE W POLSCE – SYSTEMOWE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Celem, jaki przed nami stoi jest systemowe zapewnienie właściwej jakości badań technicznych, czyli właściwej pracy diagnostów, czyli właściwej pracy stacji kontroli pojazdów.

Mamy tu jakąś linię, która wirtualnie rysowana ma wskazywać, że idziemy w dobrym kierunku, czyli zwiększamy jakość badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów.

Reklamy

Cele do realizacji powinny być konkretne, realne, mierzalne, osiągalne, realizowane w jednostce czasu. A więc, jaki powinien być nadzór nad SKP? Powinien być tani, szybki do wprowadzenia, permanentny, nieuciążliwy dla diagnostów i klientów. Jak sobie to wszystko określimy, to wyjdzie coś rozsądnego, o czym będzie mowa na jednym z ostatnich slajdów.

A na razie zobaczmy, co nas otacza, w którą stronę idzie świat i technologia.

Reklamy

Przykładem niech tu będzie szara strefa w Europie w 2017 r. Kraje byłego bloku wschodniego, według różnych źródeł, mają szarą strefę większą niż 20% PKB, zaś według innych na poziomie 12 – 14 % PKB (wykres szarej strefy od 2002 r. do 2014 r.).

Według różnych szacunków zatem, w zależności od tego, jaka jest metodologia badania danej rzeczy, szara strefa w Polsce, to jest kwota od 200 do 400 mld zł, czyli mówimy o ogromnych pieniądzach, które są mierzalne, jeśli chodzi o wpływy do budżetu. Gdy szara strefa maleje rosną wpływy do budżetu.

Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Gdy w 2016 r. wprowadzono pakiet paliwowy, który był kombinacją 4 ustaw, gdzie między innymi zastosowano rozwiązania informatyczne, to nastąpiła gwałtowna zmiana negatywnej tendencji na tę pozytywną i korzystną z punktu widzenia budżetu państwa.

Mamy więc cyfryzację, mamy e-państwo, mamy kontrolę akcyzową i nową rolę audytora, gdzie ograniczenie płatności na rzecz płatności elektronicznych w sposób znaczący zwiększają wpływy do budżetu. W przedziale płatności konsumenckich powyżej 100 zł kwota do budżetu rośnie do 2 mld zł rocznie, zaś w przedziale płatności konsumenckich powyżej 200 zł kwota ta rośnie do 3 mld zł.

Wzrost bezgotówkowych płatności elektronicznych w Polsce, czyli informatyka + np. karty płatnicze, może spowodować wzrost dochodów sektora finansów publicznych o 7 mld zł.

Jednolity plik kontrolny (JPK) umożliwił sprawniejsze wychwytywanie nieprawidłowości i przeciwdziałanie im (np. wyłudzanie Vat, unikanie opodatkowania).

Rośnie ilość e-projektów państwa, w tym CEP2,0. Mija już rok od jego wprowadzenia. Ma on wielkie przełożenie na to, co dzieje się na Stacjach Kontroli Pojazdów i wśród kierowców. Jaka powinna być dobra kontrola.

Algorytmy, które sprawdzają i kontrolują. Lepszy jest odcinkowy pomiar prędkości niż tradycyjny fotoradar.

Celowe podsumowanie I półrocza 2017 r. i I półrocza 2018 r.

Mamy tu SKP, gdzie ilość „N” skoczyła z jednej do 316, z dwóch do 431. Zaś na innej SKP, gdzie wcześniej stwierdzono tylko 1 usterkę, to w I półroczu 2018 r. stwierdzono ich już aż 951. Były SKP, gdzie na 1000 BT stwierdzono 0,51 usterek w I półroczu 2017 r., aby w w I półroczu 2018 r. zarejestrować ich aż 466.

Pewne informacje, które znajdziemy w Cepik-u są informacjami mierzalnymi i w każdej chwili do uzyskania. Każdy pojazd w każdej chwili jest do skontrolowania.

Prawnie nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów w odniesieniu do Cepik-I i Cepik-2,0. Natomiast dla części SKP znacząco wzrosła ilość ujawnianych usterek. Oczywiście, są i takie SKP, na których nie zmieniło się nic.

Więc jakie możemy zaproponować rozwiązanie. Kalibracja urządzeń, aby zwiększyć wiarygodność i porównywalność wyników BT. Mówimy tu o analizatorach spalin i dymomierzach, rolkach hamulcowych oraz o archiwizacji wyników BT. Bazę CEP2.0 można uzupełniać o informacje liczbowe i tekstowe ilustrujące przebieg BT (np. dane pozyskane z urządzeń). Zaś na naszych SKP można gromadzić zdjęcia lub skany w celu uwiarygodnienia naszej pracy. Takie zmiany systemu CEP2,0 jest na poziomie ok. 15 mln zł, co jest kwotą małą dla tego systemu.

Do tego należy zwiększyć tabelę opłat, co oczywiście nie wyczerpuje całości możliwych rozwiązań tego zagadnienia.

– – – – – – – – –

Norbert Jezierski – Warszawa, dnia 8 listopada 2018 r.

XIII Kongres Motoryzacyjny.