OPŁATY I ZMIANY KONSTRUKCYJNE

Opłaty i zmiany konstrukcyjne tylko dla TDT, choć (co, dziwne?) wielu mówiło gromkie „NIE”.

sad

Jarosław Komża – Związek Powiatów Polskich (ZPP).

W nawiązaniu do tego, co mówiła wcześniej moja koleżanka i jeszcze wielu przedmówców powiem tylko tyle, że jest nasz zdecydowany sprzeciw wobec tej poprawki (zmiana nr 18), a jej kluczowym aspektem jest treść poprawki art. 82 i jego ustęp pierwszy, który mówi, że organem właściwym w sprawach badań technicznych, odpowiedzialny za zapewnienie obiektywizmu i wysokiej jakości BT jest dyrektor TDT.

Dziękuję, to tyle.

Adam Małyszko – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.

Mam uwagę do art. 84 ust. 1 pkt 3, czyli do podwyższonej opłaty za to, że obywatel miał właśnie kolizje drogową i nie może wykonać tego BT w terminie. Tych przypadków jest bardzo dużo. Współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi, gdzie skala takich przypadków to jest 150 tysięcy szkód całkowitych. Drugie tyle, to ci, którzy nie mają OC i byli winni, czyli sprawcy tych wypadków. Natomiast dodatkowa karą jest to, że zapłacimy dodatkową opłatę za to, że jesteśmy bez winy. Ponadto przedsiębiorcy nie będą mogli odliczyć tego z kosztów. Czyli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyklucza możliwość zaliczenia tej opłaty w koszty.

Ja uważam, że osoby, które nie zawiniły nie powinny być karane, a dodatkowo jeszcze żeby nie mogły tego odliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Prezes Waldemar WITEK – OSDS.

Chciałbym się odnieść do punktu 14. Chodzi o to, że niezależnie od BT, o których mowa w ustępie od 3 do 6, to badaniu technicznemu podlega… – i są tu wymienione zmiany techniczne. Są to BT, które będzie wykonywał TDT. Ja chciałbym się dowiedzieć, czy to dalej jest BT, które nam zabiera TDT, bo dalej się nazywa BT. I czy to właśnie jest ten moment, kiedy wkracza TDT do przejmowania BT od SKP?

Dziękuję bardzo.

Dyrektor Tomasz Warchoł – strona rządowa.

Ja tylko powiem tyle, że z punktu widzenia systematyki rządowej jest to rodzaj BT zastrzeżony do wyłącznej kompetencji dyrektora TDT. Z uzasadnienia też mogą państwo wyczytać, że przesłanka do tego, żeby dyrektor TDT przejął te BT było to, żeby wykonywał te najistotniejsze z punktu widzenia BRD i te najbardziej skomplikowane. I to przyświecało projektodawcom, żeby przekazać ten rodzaj BT do wyłącznej kompetencji dyrektora TDT.

Minister Chodkiewicz.

Natomiast ja mogę zapewnić, że nie jest ideą ministerstwa, aby TDT przejął BT.

Prezes Kazimierz Zbylut – WSSKP.

Te badania w zakresie zmian konstrukcyjnych i TZ (tabliczek znamionowych) są pierwszymi dwoma badaniami, które są jakby początkiem przejmowania BT ze Stacji Kontroli Pojazdów. Trzeba to sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy przeciwni zabieraniu tych badań. Do tej pory SKP te badania wykonywały i nie było żadnych obiekcji co do tego typu działań.

Dziękuję.

Poseł Suchoń.

Ja również mam taka opinię, że jednostka, która powinna kontrolować w jaki sposób są wykonywane BT nie może prowadzić BT. Muszą się państwo zdecydować, albo, albo.

Natomiast chciałem zapytać, jaki to jest procent, ile ich w ciągu roku może być?

Dziękuję bardzo.

Minister Chodkiewicz.

Jeżeli chodzi o Dyrektywę, to ona dopuszcza taka procedurę. Natomiast, co do procentu, to on jest naprawdę niewielki. Ale na dzień dzisiejszy nie potrafimy tego dokładnie powiedzieć.

Dyrektor Marcin Barankiewicz – PISKP.

A’propos zmian konstrukcyjnych, to tez mam pytanie, czy strona rządowa rozważała pozostawić na SKP niektóre z tych zmian. Np. zmiana przeznaczenia pojazdu z ciężarowego na osobowy, gdzie wystarczy sprawdzić czy została zdemontowana kratka, gdzie wystarczy sprawdzić, czy pasy bezpieczeństwa zostały prawidłowo zamontowane. Bo to jest akurat nieskomplikowane badanie. A pozostawić sobie, jako tej jednostce wysoko wyspecjalizowanej zmiany rodzaju pojazdu, np. z van-a na autobus, czy tego tylu inne pojazdy specjalne, gdzie rzeczywiście trzeba poświęcić więcej czasu i wiedzy, aby te pojazdy przebadać. Zmiany konstrukcyjne zmiany rodzaju ciężarowy na osobowy to są proste zmiany i mogły by spokojnie zostać na Okręgowych SKP, które do tej pory je wykonują. A duże zmiany konstrukcyjne, jak autobusy pozostawić dla TDT.

Dziękuję.

Dyrektor Urbanowicz.

Ja myślę, że jeżeli chodzi o kompleksowe rozstrzygnięcie w tym zakresie, to słuszne jest to, żeby to przekazać do TDT. Z tego względu, że w tej chwili my spotykamy się z różnymi interpretacjami w SKP i później starosta składa do nas zapytania, czy takie działania i rozstrzygnięcia, które były na SKP są celowe i zgodne z prawem. Wielokrotnie one są wykonywane bez dogłębnej analizy i wielokrotnie niezgodnie z warunkami technicznymi i prawem.

W naszym okresie wspomagania merytorycznego starostom mamy bardzo dużo takich przypadków, a można powiedzieć, że prawie co tydzień w granicach do dziesięciu takich zapytań.

Dyrektor Marcin Barankiewicz – PISKP.

To chciałbym tylko uzupełnić, że w 2016 roku zmieniły się warunki techniczne pojazdów. I cztery zmiany konstrukcyjne, np. dołożenie miejsc w pojeździe ciężarowy,, czy w autobusie, czy montaż kratki wymaga poświadczenia z jednostki uprawnionej, czy to zostało wykonane prawidłowo. Taką jednostką uprawnioną jest chociażby reprezentowany tutaj ITS albo PIMOT. Więc diagnosta już nie podejmuje sam decyzji, czy ta zmiana została dokonana prawidłowo, ponieważ potrzebuje dokumentu od jednostki uprawnionej. I jednostki uprawnione takie dokumenty wystawiają. A zmiana rodzaju pojazdu z ciężarowy na osobowy, wydaje mi się, że jest bardzo prosta i w bardzo wielu przypadkach dilerzy sprzedają pojazdy ciężarowe z kratką, a dodatkowo nowy właściciel w bagażniku dostaje komplet tylnych siedzeń/foteli i pasy bezpieczeństwa oryginalnie zapakowane w folię, które później można – demontując kratkę – założyć w miejsca do tego fabrycznie przygotowane i nadal nie uważam, że jest to jakaś skomplikowana zmiana.

Prezes W. Witek – OSDS.

Ja chciałbym tylko trochę rozjaśnić ten problem, o którym przed chwilą mówił dyrektor Barankiewicz. Chodzi o pojazdy, które są robione z pojazdów osobowych, mają w pierwszym etapie homologacje robione na pojazd osobowy. W drugim etapie homologacji stają się ciężarowymi, po zamontowaniu kratki/przegrody. I czasami wymaga to zdemontowania jednego miejsca siedzącego. I następnie, to jest tak naprawdę przywrócenie tego pojazdu do poprzedniej homologacji. Więc ta zmiana konstrukcyjna jest dosyć prosta do wykonania na SKP.

Był tu także poruszony problem tabliczek znamionowych (TZ). Jeżeli już będzie dyrektor TDT tym problemem się zajmował, to my byśmy prosili, jako diagności, żeby na tych TZ ukazały się takie dane, jak na oryginalnych, czyli DMC + naciski na osie. Żeby ta TZ przypominała taką, jaką nadaje producent pojazdu.

Dziękuję.

Minister Chodkiewicz.

Uważamy, tak jak to procedowaliśmy, że wszelkie zmiany konstrukcyjne maja należeć do TDT.

– – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Z wysłuchania spisał dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588#

716 total views, 4 views today