REJESTRY TDT

Rejestry informatyczne TDT, czyli o co tyle zamętu i krzyku, gdy to wszystko jest już w CEPiK-u.

tease

Minister Chodkiewicz.

Reklamy

Siedzę tu sobie spokojnie i słucham, ale wydaje mi się, że cały czas strona biznesowa jest przeciwna temu, żeby robił to TDT, zajmuje się cały czas SKP, a nam chodzi głównie o to, żeby prawidłowo badać pojazdy, które opuszczają SKP. I naprawdę bardzo proszę, zajmijmy się już tym i tylko tym, a nie ciągle zabezpieczaniem swojego środowiska.

Ja chciałbym tylko podać jeszcze jedną daną, która powinna uzmysłowić wszystkim, że trzeba się wreszcie tym zając. W 2015 r. Policjanci w trakcie kontroli na drodze, obejmujących tylko nieznaczny odsetek pojazdów uczestniczących każdego dnia w ruchu drogowym zatrzymali ponad 425.000 DR pojazdów, które zagrażały BRD. Proszę państwa, 425 tysięcy. Prawie 152 tysiące spośród tych pojazdów nie posiadało w ogóle BT. Także naprawdę, te dane są porażające. I ja jeszcze raz proszę, abyśmy się zajęli procedowaniem nad ustawą.

Reklamy

Dziękuję bardzo.

Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor OZPTD.

Zmiana 14 dotyczy CEP. Wcześniej już została tutaj przyjęta zmiana, że dyrektor TDT będzie prowadził rejestr nadanych numerów, rejestr TZ wymienianych w pojazdach. Ten sam rejestr będzie prowadził CEP-ik. Idąc dalej mamy rejestr SKP i rejestr diagnostów. Ten sam rejestr będzie także prowadził dyrektor TDT. Jako, że przedsiębiorcy prowadzący SKP mają być tym utrzymującym te rejestry, to docelowe rozwiązanie….

Bo jak rozumiem, obecnie są problemy techniczne z utrzymanie CEP2,0 i dostosować tak szybko do zadań związanych z gromadzeniem tych danych. Ale jak system osiągnie pełną gotowość w tym zakresie, to TDT powinien rozpocząć pracę na systemie CEP2,0 i nie tworzyć równolegle alternatywnego i takiego samego rejestru. To są koszty. A poza tym sam dostęp do tego referencyjny będzie sam CEP-ik. Czyli znaczenie systemu tworzonego przez dyrektora TDT będzie miało charakter wewnętrzny.

Dziękuję.

Tomasz Warchoł – stroną rządowa.

Rzeczywiście, istnieje tutaj problem pokrywania się pewnych danych w rejestrach DEP2,0 i dyrektora TDT. Natomiast my tą kwestię rozważaliśmy bardzo szczegółowo w rozmowach z Ministerstwem Cyfryzacji i doszliśmy do wniosku, że na tym etapie rozwoju systemu rejestr dyrektora TDT zawiera jednak bardziej szczegółowe dane, które powinien on mieć od początku, mając na uwadze nowe zadania i nowe obowiązki nadzorcze. Przyjęliśmy, że to będą rejestry prowadzone przez dyrektora TDT równolegle do rejestru CEP-ikowskiego. Natomiast nie wykluczmy później możliwości skorelowania tych rozwiązań i skorzystania wyłącznie z CEP-iku.

p. Wiktor (nazwisko niewyraźnie wypowiedziane) – Ministerstwo Cyfryzacji.

W zakresie tego przepisu nie będziemy mieli rozbieżności. Ten przepis będzie obowiązywał od 1 stycznie 2020 r. Do tego czasu rejestr właściwy w zakresie diagnostów i przedsiębiorców prowadzących SKP będzie prowadził dyrektor TDT. I ten przepis należy czytać w korelacji z art. 15 i 16 projektowanej ustawy, który naprawdę określa całą sytuację i wskazuje, jakie dane i w jakim czasie będą przekazywane najpierw przez starostów do dyrektora TDT, a następnie przez dyrektora TDT do systemu CEPiK.

I tak naprawdę, udzielając odpowiedzi na pytanie Prezesa OSDS-u, to jest właśnie ten przepis, który tworzy – tak naprawdę – na poziomie centralnym tworzy rejestr przedsiębiorców prowadzących SKP. Właśnie ten artykuł 80b ust. 1 w punkcie 21 poszerza zakres danych zgromadzonych w CEP o tenże rejestr.

Dziękuję.

Andrzej BogdanowiczDyrektor OZPTD.

Ja nie zakwestionowałem obecnie potrzeby prowadzenia rejestru przez dyrektora TDT. Ale w docelowym rozwiązaniu, rejestr dyrektora TDT, który będzie utrzymywany z opłaty jakościowej będzie generował koszty dla przedsiębiorców, którzy będą musieli się na ten rejestr złożyć. Więc jeżeli jest CEPiK, to proszę rozszerzyć docelowo jego zakres, żeby dyrektor TDT miał tam wszystko, co potrzebuje po przekazaniu danych. Ale nie prowadzić dwóch rejestrów, z którym jeden mamy my utrzymywać, my wszyscy jako kierowcy.

p. Wiktor (nazwisko niewyraźnie wypowiedziane) – Ministerstwo Cyfryzacji.

Tak, tylko te rejestry nie będą prowadzone równolegle od 1 stycznia 2020 r. Wszelkie dane będą prowadzone tylko po stronie centralnej, czyli w CEP.

Ten art. 15 i 16 mówi o tym, co będzie w tym okresie przejściowym. Ten przepis docelowo, jeżeli zajrzymy do art. 31, to tak naprawdę widzimy przepisy, które mówią o tym, które konkretnie artykuły wchodzą w życie. I akurat w zakresie art. 80b ust. 1 w punkcie 21 one wejdą w życie 1 stycznie 2010 r. Na okres przejściowy mamy art. 15 i 15.

Waldemar WITEK – OSDS.

Ja zadawałem troszeczkę inne pytanie, czy na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wygenerować prostej kwerendy, gdzie od jutra jest dostępny rejestr SKP.

I nie wiem dlaczego, nawet w okresie przejściowym dyrektor TDT miałby tworzyć jakiś rejestr.

Dziękuję bardzo.

Marcin Barankiewicz – PISKP.

W związku z tym, jak usłyszeliśmy, w CEP-ie te rejestry mają zafunkcjonować od stycznia 2020 r., a obecnie procedujemy nad ustawą i nie wiemy do końca, kiedy ona zostanie uchwalona i ogłoszona, a po trzech miesiącach zacznie obowiązywać, w takim razie czy jest sens, aby dyrektor TDT na okres przejściowy, raptem na kilka miesięcy tworzył odrębne rejestry. Bo i tak od 2020 r. to wszystko będzie w CEP-ie.

Dziękuję.

Tomasz Warchoł – stroną rządowa.

Tutaj podstawowa kwestia jest taka, że w momencie rozpoczęcia nadzoru dyrektor TDT powinien już dysponować pewnym zbiorem danych. I stąd to już jeden argument za tym, aby tu był ten rejestr.

Jeśli chodzi o diagnostów, to przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji wskazał, że dla SKP to będą dane gromadzone w CEPiK-u. Myślę natomiast, że ta podstawowa okoliczność, która przesądza o tym, że dyrektor TDT powinien jednak prowadzić rejestr diagnostów jest to, że zakres danych dużo szerszy, niż to co będzie przekazywane do CEPiK-u. I to jest ta podstawowa przyczyna.

Dziękuję.

Waldemar WITEK – OSDS.

Poprosił bym, żeby Ministerstwo Cyfryzacji ustosunkowało się do tego, czy CEPiK nie jest w stanie przechowywać danych o diagnostach, bo przecież już dzisiaj przechowuje te dane.

Dziękuję.

p. Wiktor (nazwisko niewyraźnie wypowiedziane) – Ministerstwo Cyfryzacji.

Na chwilę obecną system technicznie byłby w stanie to przechowywać. Bo jeśli chodzi o zakres danych, które prowadzimy, to nie ma z tym problemu. Tyle, że nie mamy na chwilę obecną systemu technicznego, który bo to umożliwił. Więc to jest też ten okres przejściowy, aby wprowadzić informację w systemie, po stronie technicznej.

Waldemar WITEK – OSDS.

Ja rozumiem, że nie ma dzisiaj systemu technicznego. Ale dzisiaj tego systemu nie ma też dyrektor TDT.

Dziękuję bardzo.

Andrzej BogdanowiczDyrektor OZPTD.

Mówimy praktycznie o roku, gdzie Ministerstwo Cyfryzacji i dyrektor TDT będą budowali swoje narzędzia informatyczne. Dyrektor TDT, żeby odebrać dane od starostów, którzy już pracują na CEPiK-u. A Minister Cyfryzacji będzie budował narzędzie do przerabiania tych informacji. Czy starostowie nie mogą tych danych odprowadzić bezpośrednio do CEPiK-u? Naprawdę zaoszczędzimy kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych.

– – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Z wysłuchania spisał dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588#