NISKIE KARY ZA BRAK OBT W TERMINIE

Tylko 200 zł kary pieniężnej za brak OBT w terminie! To chyba jakiś żart, bo ta kara powinna być 10 razy większa!

Albowiem, taki pojazd bez stosownego OBT stanowi o wiele większe zagrożeniem, niż jakikolwiek inny pojazd o DMC do 3,5 t!

Reklamy

Brak OBT dla obu grup pojazdów stanowi niewątpliwe zagrożenie dla BRD. To zagrożenie dla BRD jest realne, to jednak jest też pojęciem ogólnym i mało precyzyjnym. Nie trzeba wielkiej wyobraźni aby uświadomić sobie, że w przypadku pojazdów, które obejmuje ustawa o transporcie drogowym1 (powyżej 3,5 t. DMC), takie zagrożenie jest wielokrotnie większe. Więc i kara dla przewoźnika musi być wielokrotnie większa, niż te (śmieszne!) 200 zł!2

Wystarczy porównać ewentualne skutki braku hamulca w przypadku tej samej prędkości:

Reklamy

  • zespołu pojazdów składającego się z pojazdu marki Scania oraz naczepy marki MEGA,

  • pojazdu marki Matiz ciągnącego przyczepę lekką.

Tu nie trzeba żadnego fachowca aby stwierdzić, że pierwszy przykład może skończyć się tragiczną katastrofą drogową, a skala szkód na pewno wielokrotnie przewyższy brak hamulca w drugim przypadku (bo to podstawowe wartości z fizyki, jak masa, bezwładność, prędkość). Więc i kary muszą, Muszą, MUSZĄ być stosowne do zagrożenia dla BRD!

I to nie może być tylko 200 zł (!), które zaaplikował w dniu 1 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

W tym przypadku chodzi o to, że Główny Inspektor Transportu Drogowego utrzymał w mocy decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z 2019 r. o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości tylko, Tylko, TYLKO 200 zł za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego aktualnego OBT, potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego.

Było to 20 listopada 2018 r., gdy na parkingu publicznym przeprowadzono kontrolę drogową zespołu pojazdów składającego się z pojazdu marki Scania oraz naczepy marki MEGA. Pojazdem tym kierował Z. S., obywatel Ukrainy, który wykonywał krajowy transport drogowy rzeczy (rzepaku ozimego). Kierowca okazał między innymi prawo jazdy, DR oraz dokument przewozowy WZ. W trakcie kontroli stwierdzono, że ww. ciągnik samochodowy nie posiadał aktualnych badań okresowych.

Zaś na podstawie wpisu w DR stwierdzono, że termin następnego badania został wyznaczony na dzień . . . . . – 17 listopada 2018 r..

W związku z tym stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego OBT, czym mógł stanowić bardzo istotne zagrożenie dla BRD!

Ten brak potwierdzenia jego zdatność do ruchu drogowego został udokumentowany w protokole kontroli z dnia 20 listopada 2018 r. przez warmiński oddział WITD, który też był inicjatorem decyzji o nałożeniu tej śmiesznie niskiej kary pieniężnej w wysokości 200 zł – za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego aktualnego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego.

Ostatni termin OBT wpisany do DR wskazywał na dzień 17 listopad 2018 r. Kontrolowany pojazd poruszał się więc w chwili kontroli od 3 dni bez ważnego OBT i stanowił pojazd, który w świetle prawa nie miał potwierdzenia sprawności, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa osób nimi jadących i innych uczestników w ruchu!

Zasadnie zatem nałożono karę pieniężną, choć jej wysokość jest/była skandalicznie niska, bo zaledwie 200 zł.

Powinnością osoby zarządzającej w firmie transportowej jest takie zorganizowanie pracy pracownikom i wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą stwierdzić przed wyjazdem danego pojazdu w trasę, czy jest on sprawny technicznie i czy posiada ważne OBT.

Nawet nieobecność w pracy właściwego pracownika nie może usprawiedliwiać takiego pracodawcy, gdzie skutkiem jest brak właściwych rozwiązań organizacyjnych po stronie osób zarządzających w firmie. Sam fakt, że w dniu kontroli drogowej właściwa osoba zarządzająca była poza miejscem kontroli i przebywała na zwolnieniu lekarskim nie daje podstaw do umorzenia takiego postępowania i zwolnienia z kary pieniężnej 200 zł.

Bo w przypadku tej sprawy skandalem jest nie tylko nałożenie tej śmiesznie niskiej kary, ale także odwołanie się do WSA od jej nałożenia.

Ta firma transportowa postanowiła walczyć o te 200 zł odwołując się do WSA z uporem (maniaka?) godnym lepszej sprawy! Ciekawe, czy mają własne SKP?

Osoba zarządzająca transportem w tej firmie powinna w szczególny sposób zwrócić uwagę kierowców, by za każdym razem przed wyjazdem sprawdzali termin ważności prawa jazdy, OBT pojazdów wpisanych w DR, czy też innych dokumentów.

Każda osoba, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 2.000 zł – za każde naruszenie!3

Wykaz tych naruszeń, wysokości kar za poszczególne naruszenia oraz wagę naruszeń wskazanych w załączniku l do rozporządzenia Komisji (UE)2016/403 określa załącznik nr 4 do ustawy o transporcie drogowym, jak stanowi art. 92a ust. 8 tej ustawy. Według Ip. 15.1 załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym, wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego, aktualnego OBT potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego sankcjonowane jest karą pieniężną w wysokości jedynie 200 zł (sic!).

Ten przepis o tak niskiej karze wymaga natychmiastowej zmiany, a sama kwota w takich przypadkach powinna oscylować wokół 2.000 zł!

To nie jest trudne do zrealizowania, aby wpisać do naszego PoRD obowiązek, że w każdym podobnym przypadku, gdy tego typu pojazd spóźni się na nasze SKP z OBT, to występujemy do stosownych organów o nałożenie tej/takiej kary pieniężnej w wysokości 2.000 zł – z uwagi na zagrożenie dla BRD.

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 Dz.U. 2019 poz 58 Art. 92a ust. 2, 92 c ust. 1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2 III SA/Kr 470/19 – Wyrok WSA w Krakowie; Data orzeczenia: 2019-08-01; orzeczenie nieprawomocne; Data wpływu: 2019-05-20; Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie; Treść wyniku: oddalono skargę;

3 W myśl jednak art. 92a ust. 4 ustawy suma kar pieniężnych, o których mowa w ust. 2, nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli, nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł.