Oświadczenie

Ja, Romuald Kowalski, administrator strony internetowej www.diagnostasamochodowy.pl przepraszam Pana Grzegorza Krzemienieckiego za bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych poprzez nieusunięcie z powyższej strony internetowej informacji i ocen naruszających jego dobra osobiste w postaci czci oraz godności osobistej poprzez sugerowanie posługiwania się w działalności gospodarczej kłamstwami i matactwami, odnoszenia się do stanu zdrowia wyżej wymienionego, używanie w stosunku do Grzegorza Krzemienieckiego słów „oszust”. Wyrażam ubolewanie. Że poprzez powyższe bezprawne działanie naraziłem dobre imię Pana Grzegorza Krzemienieckiego na szwank.

Romuald Kowalski

840 total views, 3 views today