NOWA RADA POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Rate this post

Walne Zgromadzenie PISKP 2024 – Nowa Rada i Zarząd

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 24 maja 2024 roku w Zakopanem odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu za 2023 rok, a także udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Izby z wykonania obowiązków w roku 2023.

Walne Zgromadzenie wybrało także nowy skład Rady Izby VI kadencji, który przedstawia się następująco:

1. Paweł Chmura
2. Krzysztof Czerech
3. Jerzy Ćwiszewski
4. Krzysztof Lubiński
5. Norbert Majewski
6. Renata Misiak
7. Sylwester Paluch
8. Dominik Sitko
9. Tomasz Trzaska
10. Jolanta Źródłowska.

Nowy skład rady powołał na stanowisko Prezesa Zarządu PISKP ponowie Panią Jolantę Źródłowską.
Przewodniczącym Rady PISKP VI kadencji został Paweł Chmura.
Na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady PISKP VI kadencji zostali powołani Krzysztof Czerech oraz Dominik Sitko.
Sekretarzem Rady PISKP VI kadencji został Tomasz Trzaska.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podziękowali za pracę Prezesowi Zarządu oraz Radzie Izby V kadencji. Słowa te szczególnie były kierowane do ustępujących wieloletnich Członków Rady PISKP tj. Waldemara Chojnackiego, Franciszka Kowaluka oraz Arkadiusza Werschnera.

Dziękujemy Radzie V kadencji za wkład pracy i zaangażowanie w kierowaniu Izbą oraz działalność na rzecz środowiska stacji kontroli pojazdów.

Pani Prezes Jolancie Źródłowskiej oraz nowej Radzie PISKP VI kadencji, życzymy sukcesów w osiągnięciu zamierzonych celów.

– – – – – – – – – – – –
źródło: https://piskp.pl/walne-zgromadzenie-piskp-2024-nowa-rada-i-zarzad/

 

Loading