WAŻNE ZMIANY W PISKP

5/5 - (1 vote)

Zmiany w strukturach PISKP

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 roku podjęła decyzję o powołaniu Pani Jolanty Źródłowskiej na Członka Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Z chwilą powołania do Zarządu PISKP wygasł jej mandat Członka Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Na nowego Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów został wybrany Pan Paweł Chmura, dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady.

Rada podjęła także decyzję o uzupełnieniu składu Prezydium Rady, powołując Pana Dominika Sitko na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Pan Marcin Barankiewicz  – Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2024 roku w związku z objęciem z dniem 1 kwietnia 2024 roku funkcji Sekretarza Generalnego EGEA – Europejskiego Stowarzyszenia Wyposażenia Warsztatów.

Przed Panem Marcinem Barankiewiczem czekają nowe wyzwania na szczeblu europejskim. Życzymy mu powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku. Liczmy na współpracę ze środowiskiem stacji kontroli pojazdów w przyszłości.

– – – – – – – –

źródło: https://piskp.pl/zmiany-w-strukturach-piskp/

Loading