FORMULARZ NIEZGODNOŚCI

Formularz niezgodności do pobrania.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące zgłaszania niegodności występujących w CEPIK 2.0, uprzejmie informuję, że formularz oraz procedura zgłaszania niezgodności znajduje się na stronie http://www.cepik.gov.pl pod adresem: http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/trybu-obslugi-niezgodnosci-w-cep-w-okresie-od-13-listopada-2017-r-do-4-czerwca-2018-r-

Formularz zgłoszenia niezgodności należy przekazać:

– elektronicznie (zalecane) na adres e-mail: [email protected]

– bądź papierowo na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa z dopiskiem „Niezgodności CEPiK 2.0.”

Reklamy

Jeśli zgłoszenie zostało przekazane drogą mailową, administrator zweryfikuje zgłoszenie i przekaże również informację o niezgodności mailowo do podmiotu, który powinien ją wyjaśnić poprzez

– uzupełnienie/dokonanie korekty danych

– wskazanie, że dane są poprawne

Reklamy

-albo wskazanie, że nie jest możliwe uzupełnienie/ wprowadzenie poprawnych danych

następnie podmiot informuje administratora o wyniku wyjaśnienia w formie odpowiedzi zwrotnej na adres [email protected]

Z poważaniem,

Paulina Chmiel

Biuro Programu CEPiK 2.0