SETKI TAKICH SPRAW

Setki takich i podobnych spraw, jak nie tysiące. Urzędnicy i Sądy zawalone sprawami i odwołaniami. A ja się pytam, w imię czego tak traktuje się własnych podatników, i to od bardzo wielu lat. Przecież ten problem tak prosto idzie rozwiązać.1

surprised

Sprawa dotyczy podatku akcyzowego, gdzie skarżonym organem był Dyrektor kolejnej Izby Celnej w jakimś mieście, a kolejne WSA oddaliło skargę podatnika i Obywatela RP.2

A tym razem było to tak, że postanowieniem z czerwca 2014 r. Naczelnik Urzędu Celnego wszczął wobec M.K. postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości podstawy opodatkowania oraz zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym, powstałego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyprodukowanego w 2007 r. samochodu o pojemności silnika 2967 cm3.

Naczelnik Urzędu Celnego uznając, że nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód jest samochodem osobowym, określił jego wartość na kwotę 110.604 zł, a wysokość zobowiązania podatkowego skarżącego w podatku akcyzowym na kwotę 20.572 zł.

Naczelnik Urzędu Celnego ustalił, że samochód został nabyty przez Skarżącego w październiku 2009 r. w Niemczech za cenę 26.000 euro. Pojazd był w chwili zakupu zarejestrowany w Niemczech, jako samochód ciężarowy:

  • ze zdemontowanymi tylnymi siedzeniami,
  • zlikwidowanymi mocowaniami pasów i siedzeń,
  • z zamontowaną ścianą za siedzeniem kierowcy i pasażera.

Przeprowadzający w październiku 2009 r. tzw. „pierwsze” BT nasz Kolega insp. UDS stwierdził, że pojazd posiadał ogółem 2 miejsca do siedzenia i był samochodem ciężarowym, podrodzaj – van. Z urzędowego tłumaczenia niemieckiego dowodu rejestracyjnego (tzw. „briefu”) cz. I z października 2009 r. i dowodu rejestracyjnego cz. II z października 2009 r. wynika, że ten pojazd to samochód ciężarowy, oraz że w dowodzie tym – cz. I – podano, że pojazd ten jest przeznaczony do przewozu 2 osób (pole S.l), a w pojeździe dokonano zmian polegających na demontażu tylnych siedzeń, mocowania pasów, oraz wstawienia ściany znajdującej się za siedzeniem kierowcy i pasażera.

Na tej podstawie, w grudniu 2009 r. Prezydent zarejestrował to auto, jako samochód ciężarowy. tease

Zaś już w styczniu 2010 r. dokonano w firmie „G” demontażu ściany grodziowej, montażu tylnej kanapy z pasami bezpieczeństwa w oryginalnych miejscach kotwicznych przewidzianych przez producenta.

Nasz kolejny Kolega przeprowadzający następnego dnia BT stwierdził, że auto jest już teraz samochodem osobowym (podrodzaj – van) z 5 miejscami siedzącymi.

Następnie zawiadomiono Urząd Miasta o zmianie stanu faktycznego danych pojazdu polegającej na zmianie liczby miejsc.

U obecnego właściciela tego pojazdu o inicjałach A.K. dokonano oględzin spornego auta, w trakcie których organ stwierdził, że auto to jest już teraz:

  • pojazdem pięciodrzwiowym,
  • z kabiną wyposażoną w dwa fotele z przodu i trzyosobową kanapę w drugim rzędzie,
  • w jego wnętrzu znajdują się poduszki powietrzne, kurtyny boczne, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, oświetlenie górne,
  • nad drzwiami drugiego rzędu siedzeń i pod przednimi fotelami, elektrycznie otwierane szyby w drzwiach bocznych, uchwyty dla pasażerów nad oknami,
  • punkty mocowania siedzeń i instalowania pasów bezpieczeństwa dla pasażerów z drugiego rzędu siedzeń są elementami fabrycznymi,
  • część bagażowa znajduje się bezpośrednio za drugim rzędem siedzeń.

Od powyższej decyzji skarżący wniósł odwołanie, po rozpoznaniu którego decyzją z lutego 2014 r. Dyrektor Izby Celnej, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.3 Przytaczając brzmienie pozycji CN 8703 i 8704, opierając się na regułach 1 i 6 ORINS, Dyrektor stwierdził prawidłowość uznania przez organ pierwszej instancji zasadniczego przeznaczenia spornego pojazdu, jako pojazdu do przewozu osób.

W tym miejscu zrobię przerwę na małe zastanowienie się, czy ten fakt („do przewozu osób”) mógł być znany naszemu Koledze, który pierwszy dokonywał BT tego pojazdu w Polsce? Ja sądzę, że taka teza jest wielce prawdopodobna choćby w świetle zeznań jednego ze świadków, który go określił, jako luksusowy (i z podsufitką).

A Wy, co o tym sądzicie? wondering

Ale jedziemy dalej (pomijając dość przydługi wątek przedawnienia w tej sprawie).

Sąd, do którego odwołał się nasz podatnik stwierdził, że słuszne jest stanowisko organów podatkowych. Albowiem z obowiązującej regulacji podatkowej wynika, że opodatkowaniu akcyzą z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego podlegają samochody osobowe niezarejestrowane wcześniej na terytorium kraju, przy czym o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym decyduje jego klasyfikacja taryfowa do pozycji CN 8703 i jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób, co prawdopodobnie można było ustalić już na etapie tzw. „pierwszego” BT w RP.4

Jak wynika z uzyskanego od dealera (przedstawiciel producenta) pisma z lutego 2015 r. przedmiotowy samochód został wyprodukowany jako samochód 5 – miejscowy z nadwoziem przeszklonym bez przegrody stałej. Zaś z załącznika do faktury VAT ze stycznia 2015 r., za usługę polegającą na przywróceniu samochodu do stanu samochodu osobowego wynika, iż przystosowanie to objęło demontaż kraty za drugim rzędem siedzeń, montaż oryginalnych pasów bezpieczeństwa i oryginalnych siedzeń w drugim rzędzie.

Tym samym cyt.: „zmiany wprowadzone w pojeździe na terenie Niemiec nie miały cech trwałych zmian konstrukcyjnych i dawały się łatwo usunąć.”5

Tym samym, prawdopodobnie była możliwość zaobserwowania tych cech już podczas I-BT.

Ta obszerna sprawa trwała bardzo długi, oparła się nawet o NSA, i jak wiele innych była bardzo kosztowna. A tego wszystkiego można było uniknąć, gdyby nasze środowisko miało jasno sprecyzowany obowiązek prawny określania w trakcie I-BT, czy dany pojazd rzeczywiście jest „M”, czy „N”.

Taki obowiązek musi zawierać prawne narzędzie do weryfikacji wielu fałszywych briefów będących w naszym obiegu prawnym lub eliminowania tych briefów, które wydane w oparciu o niemieckie prawo, a które często stoi w sprzeczności z naszymi prawnymi rozwiązaniami. A podstawą tego prawnego narzędzia musi być nasz dostęp do homologacji danego pojazdu lub też obowiązek posiadania przez użytkownika pojazdu przed I-BT wiarygodnego dokumentu od przedstawiciela producenta, gdy tylko pojawi się z pojazdem „N”.

hero

I tradycyjnie pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 I SA/Go 259/18 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Data orzeczenia: 2018.07.25 – orzeczenie nieprawomocne. Data wpływu: 2018-06-08. Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

2 po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lipca 2018 r. sprawy ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę.

3 Uzasadniając rozstrzygnięcie wskazał, że zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym w celu poboru akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) a natomiast wg art. 100 ust 4 powyższej ustawy, samochody osobowe to pojazdy samochodowe objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób. Organ odwoławczy podkreślił, że pojazd należało zakwalifikować do Działu 87, który obejmuje m. in.: pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób (pozycja 8702 albo 8703) albo towarów (pozycja 8704). Przytaczając brzmienie pozycji 8703 i 8704 wskazał, że z wyjaśnień do Taryfy celnej ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r., które doprecyzowują brzmienie poszczególnych pozycji CN wynika jakie cechy powinny posiadać pojazdy z każdej z tych pozycji i wskazał cechy w tych pozycjach przyjęte. Zaznaczył, że rejestracja jako samochód osobowy bądź ciężarowy nie decyduje i ostatecznie nie uzasadnia sugerowanej klasyfikacji do kodów CN. Do odpowiedniego zaklasyfikowania wyrobu brane są pod uwagę jego cechy projektowe charakterystyczne dla określonej grupy wyrobów oraz jego przeznaczenie. Oznacza to, że towar jest zawsze klasyfikowane do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

4 Z kolei w świetle wyjaśnień zawartych w notach wyjaśniających do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów zamieszczonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej (M.P. nr. 86, poz.880), klasyfikacja pojazdów mechanicznych objętych pozycją 8703 jest wyznaczona przez pewne cechy, które wskazują, że pojazdy te są głównie przeznaczone do przewozu osób niż do transportu towarów (poz. 8704).

5 Dla przypomnienia:

a) obecność stałych siedzeń z wyposażeniem zabezpieczającym (np. pasy bezpieczeństwa lub punkty kotwiące oraz wyposażenie do zainstalowania pasów bezpieczeństwa) dla każdej osoby lub obecność stałych punktów kotwiących i wyposażenie do zainstalowania siedzeń i wyposażenia zabezpieczającego w przestrzeni tylnej powierzchni dla kierowcy i przestrzeni siedzeń pasażerów; takie siedzenia mogą być zamocowane na stałe, składające się ze zdejmowanych z punktów kotwiących lub składanych;

b) obecność tylnych okien wzdłuż dwubocznych paneli;

c) obecność przesuwnych, wahadłowych lub podnoszonych drzwi (jedne lub więcej) z oknami na bocznych panelach lub z tyłu;

d) brak stałego panela lub przegrody pomiędzy przestrzenią dla kierowcy i przednich siedzeń pasażerów a przestrzenią tylną, która może być używana do przewozu zarówno osób, jak i towarów;

e) wyposażenie całego wnętrza pojazdu w sposób kojarzony z częścią pojazdu przeznaczoną dla pasażerów (np. dywaniki, wentylacja, oświetlenie, popielniczki).

996 total views, 4 views today