KOMISJA INFRASTRUKTURY O PROJEKCIE ZMIANY PORD

Komisja infrastruktury obradowała nad zmianami naszego PoRD. Czyli opinia ZPP, Prezesa Kazimierza Zbyluta z WSSKP i Posła Mirosława Suchonia.

tease

Próba skierowania wniosku do podkomisji się nie powiodła, gdy strona rządowa stwierdziła, że ten projekt jest już (?) bardzo dobrze przygotowany.

Reklamy

Jeden z posłów stwierdził, że „to jest tak drastyczny projekt, że wymaga szczegółowej analizy” postulując w związku z tym wysłuchanie strony społecznej (prowadzący posiedzenie odrzucił ten wniosek).

Związek Powiatów Polskich.

Reklamy

Mocnym akcentem zaczęła przedstawicielka ZPP (Związku Powiatów Polskich). Przypomniała, że ostatnia kontrola NIK z 2016 r. nie była reprezentatywna, była zleceniem politycznym ze strony TDT, a wynajęty NIK skrupulatnie i bez skrupułów to polityczne zlecenie zrealizował. Na wszelki wypadek, działając wspólnie i w porozumieniu z TDT, inspektorzy NIK zgrabnie ominęli ze swoją kontrolą te obiekty kontrolne, gdzie mogło dojść do oceny pracy TDT.

Ponadto, proponowany system nie daje gwarancji rzetelności, a na pewno będzie droższy.

Zamiast równać wszystko z ziemią, może warto się zastanowić i jednak dofinansować dotychczasowy nadzór.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów – Prezes Kazimierz Zbylut.

Ten projekt jest porażający, nie tylko dla branżowego środowiska. Koszty wdrożenia są zatrważające. Nowy nadzór będzie ponad 100 razy droższy od obecnego. Gdyby starostowie takie narzędzia otrzymywali, to z pewnością wyniki tego nadzoru były by cudowne. Ten projekt znacznie wykracza poza ramy europejskiej Dyrektywy. Dla przedsiębiorców prowadzących SKP, którzy od 14 lat nie mieli podniesienia ceny urzędowej będzie to kolejny cios w postacie opłaty jakościowej. Do tego dochodzi opłata sankcyjna dla właścicieli pojazdów za nieterminowe przeprowadzenie BT. To są kwoty porażające. Warto się zastanowić, czy takie zmiany powinno się wprowadzać. Bo naszym zdaniem nie.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedną symptomatyczną sprawę. Otóż, w dniu wczorajszym pan minister Chodkiewicz był uprzejmy stwierdzić, pozwolę sobie zacytować „…”.

Natomiast, jeśli chodzi o opinię Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to on po wymianie korespondencji z nami stwierdził, że jest przeciwny temu projektowi.

Szanowni Państwo.

Nie posługujmy się miałkimi argumentami w tej sprawie. Przedsiębiorcy, którzy wcześniej wyłożyli swój kapitał lub zaciągnęli kredyty na uruchomienie SKP teraz zostaną tym projektem zniszczeni. To jest wyrok dla tego sektora i pierwszy krok do upaństwowienia BT. Jeśli tak ma być, to dlaczego nie mówi się o tym wprost?

Prosimy o trochę uczciwości we wzajemnej relacji. Tylko w tym roku było 7 wersji tego projektu i żadna nie była konsultowana ze stroną społeczną.

Poseł Mirosław Suchoń.

BRD poprzez BT należy poprawić. Natomiast trzeba dołożyć dużych starań, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i nie spowodować, że to BRD ulegnie pogorszeniu.

Już na wstępie dowiedzieliśmy się trzech ważnych rzeczy.

Po pierwsze: projekt składa się z 31 artykułów. Przygotowano już 72 poprawki, To jest ponad dwie poprawki na jeden artykuł. Panie ministrze, więc nie można mówić o tym, że ten projekt jest dobrze przygotowany! Więc wniosek Pana Posła o powołanie Podkomisji jest jak najbardziej uzasadniony.

Po drugie: wyszły na jaw dwie poważne sprawy. Pierwsza dotyczy raportu NIK. Więc jak pan przewodniczący pozwoli, to proszę przedstawiciela NIK o potwierdzenie, czy SKP poddane kontroli zostały wskazane przez TDT? Jeżeli tak, to ja uważam, że jest to absolutny skandal. Bo ja uważam, że jedyną instytucją, która jest zainteresowana przeprowadzeniem tej ustawy jest właśnie Transportowy Dozór Techniczny. Ponad miliard złotych, to są te przychody, które w ciągu 10 lat trafią do TDT. Jeżeli prawdą jest, że wyniki analizy NIK zostały zmanipulowane w ten sposób, że TDT na tacy podał tylko najgorzej funkcjonujące SKP, to ja nie rozumiem, w jaki sposób ministerstwo może się opierać na tak zmanipulowanym raporcie. Moim zdaniem to jest skandal, który nadaje się do Prokuratury. I ja zapowiadam państwu, że zgłoszę wniosek o sprawdzenie, czy nie doszło tutaj do naruszenia przepisów. Bo taki sposób dobierania kontroli jest właściwe dla państwa totalitarnego, a nie dla demokratycznego systemu prawnego, który powinien pokazywać dane w oparciu o obiektywne i dające się zbadać kryteria.

I trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że projekt ustawy był poddany konsultacjom społecznym, mamy ten raport z konsultacji. Kiedy ten raport został wysłany? Szanowni państwo (?), 30 września 2016 r. Ponad dwa lata temu. Od tego czasu projekt ustawy zmienił się kilkadziesiąt razy, no, co najmniej kilka razy. A jest prawdopodobieństwo takie, że niektóre artykuły zmieniały się kilka razy, a suma tych zmian, to jest kilkadziesiąt zmian. To jakie to są konsultacje publiczne?

Proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Ten projekt, który mamy dzisiaj nie został skonsultowany, nie został przedstawiony organizacjom społecznym i nie można mówić o żadnych konsultacjach, a to co tutaj mamy to jest przykład wprowadzania opinii publicznej i samych Posłów wysokiej Izby w błąd. Wydrukowali państwo kilkaset stron tylko po to, aby wprowadzić nas w błąd. To jest skandal. Nie można tak pracować, nie można tak oszukiwać.

Wnoszę o to, żeby powołać Podkomisję, przeprowadzić rzetelne wysłuchanie publiczne, przeprowadzić rzetelną dyskusje nad tym nieprzygotowanym projektem, a dopiero wtedy przesłać go do naszej Komisji. Tym bardziej, że wczoraj pan minister – jak się wydaje ze słów strony społecznej – wprowadził nas wszystkich w błąd informując, że Rzecznik małych i Średnich Przedsiębiorstw zmienił swoją negatywną opinię do tego projektu. To też wymaga wyjaśnienia!

Panie przewodniczący. Stawiam wniosek formalny o powołaniu Podkomisji i przekazania jej tej sprawy.„

– – – – – – – – – – – – – –

Z wysłuchania spisał dP

cd. nastąpi.

– – – – – – – – – – – – –

Sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=E4103B83FE15AFFEC125834D002D9588#