CIĘŻARÓWKA PEŁNA USTEREK

Od:        Bł. Kowalski <[email protected]>
Do:        „[email protected]” <[email protected]>
Data:        2019-03-28 16:07
Temat:        ciężarówka pełna poważnych usterek


Szanowni Państwo.

Na Waszych internetowych stronach w dniu 21.03.br.  ukazał się artykuł pt. "Ciężarówka pełna poważnych usterek" - https://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/artykul/news/ciezarowka-pelna-powaznych-usterek/
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie naszego zawodowego środowiska Uprawnionych Diagnostów Samochodowych:
1/ do kiedy pojazd ten miał ważne OBT (okresowe i obowiązkowe badanie techniczne),
2/ na terenie jakiego miasta lub powiatu wykonano to ostatnie OBT.
3/ czy skierowaliście zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia p-twa z art. 179 kk,
4/ czy skierowaliście wniosek do stosownego UM/starostwa o przeprowadzenie kontroli właściwej na tej SKP, która jako ostatnia dopuściła ten pojazd do ruchu,
5/ proszę o poinformowanie o ewentualnych innych podjętych przez Was działaniach w tej konkretnej sprawie.
(...).
W oczekiwaniu odpowiedzi pozostaję,
z poważaniem
Błażej Kowalski
tel. 502-289-708,
e-mail: [email protected]
www.diagnostasamochodowy.pl
– – – – – – – – – – – – – –

Szanowny Panie,

w nawiązaniu do przesłanych pytań informujemy,

1.  Ważność OBT upływała z dniem 19 kwietnia 2019 r. ,

2. OBT wykonano na terenie powiatu Słupeckiego,

3. Nie został skierowany. W trakcie kontroli pojazd nie miał zderzaka. Pojazdem tym również nie wykonywano czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg.  Poruszał się po drodze jako pojazd ciężarowy do przewozów ładunków sypkich. Kierujący popełnił wykroczenie w ruchu drogowym, za co został ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast z uwagi na stan techniczny zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy,

4. Nie został skierowany. Kontrola ITD została przeprowadzona 20 marca 2019 r., przy OBT z dnia 19 kwietnia 2018 r. Badanie techniczne zostało przeprowadzone po zakończeniu okresu zimowego, ponad 11 miesięcy przed  przeprowadzoną kontrolą mobilną, Kontrolowany pojazd poruszał się po drodze publicznej zgodnie z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym (jako pojazd ciężarowy, 4 osiowy ze skrzynią ładunkową do przewozu ładunków sypkich).

5. Niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych zgłoszono brak informacji o OC do UFG.

Z poważaniem,

Biuro Informacji i Promocji | Wydział KomunikacjiGłówny Inspektorat Transportu Drogowego
General Inspectorate of Road Transport
                                 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Biuro Informacji i Promocji                                                 tel: +48 22 220 47 01
Wydział Komunikacji                                                          fax: +48 22 220 48 99                        
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa                       e-mail: [email protected]
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1,152 total views, 3 views today