PROKURATURA OPOLE INFORMUJE

Prokuratura odpowiada w sprawach naszych patologii. Czyli o tym, czego nam robić nie wypada w info z Opola, bo taka była ustawodawcy wola.

Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź z opolskiej Prokuratury, która oczywiście nie zamyka jeszcze tematu. Bo na właściwe odpowiedzi czekamy jeszcze nadal od (nieco spóźniających się) jednostek nadzorujących nasze SKP. Ale nie tracimy nadziei . . . .

Reklamy

A treść mojego pytania do Prokuratury była tradycyjnie standardowa:

– – – – – – – –

Reklamy

Prokuratura Okręgowa w Opolu

Szanowni Państwo.

Na stronach internetowych Policji jest informacja o postępowaniu karnym p-ko uprawnionym diagnostom samochodowym – http://namyslow.policja.gov.pl/ona/kpp-namyslow/aktualnosci/14480,Diagnosci-w-rekach-policji.html

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą w wskazanie,:

1/ czy oskarżeni w tej sprawie przyznali się do zarzucanego im czynu,

2/ czy zarzutami objęto też właściciela tej SKP (stacja kontroli pojazdów),

3/ czy aktem oskarżenia objęto też inicjatorów tych przestępstw i wręczających łapówki; ile takich przypadków objęto aktem oskarżenia,

4/ czy przedstawiono też zarzuty z art. 179 kk,

5/ czy w ramach posiadanych uprawnień (art. 58 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze) wystąpiono do tamtejszego Wydz. Komunikacji /starostwa ) o zamknięcie tej SKP, na której doszło do tych przestępstw (popełnianie p-tw, to rażące naruszenie ustawy PoRD), z uwagi na stwierdzony brak jakiegokolwiek nadzoru właścicielskiego lub inne ujawnione nieprawidłowości sprzyjające patologii na tej SKP (brak szkoleń, naciski właściciela na zwiększenie obrotu w postacie prowizyjnego systemu wynagrodzenia, itp.).

Informuję uprzejmie, że (…) – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2019/patologia-z-namyslowa/

W oczekiwaniu odpowiedzi pozostaję,

(…)

– – – – – – – –

A oto ta odpowiedź:

Opole, dn. 11 kwietnia 2019 r.

PO IV WOS.0610.14.2019

Pan Błażej Kowalski

Redakcja „Informator insp. UDS-a”

W odpowiedzi na skierowane do Prokuratury Okręgowej zapytanie wskazuję, że śledztwo Prokuratury Rejonowej w Kluczborku o sygn. akt PR 2 Ds 155.2019 prowadzone jest przeciwko dwóm podejrzanym Marcinowi J. oraz Tadeuszowi W., którym zarzuca się popełnienie odpowiednio 87 i 90 przestępstw z art. 271 par. 1 i 3 kk.

Zachowanie oskarżonych zostało zatem potraktowane jako poświadczenie nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Żaden z podejrzanych nie jest właścicielem stacji kontroli pojazdów.

W toku śledztwa nie przedstawiono komukolwiek zarzutu z art. 179 kk, nie podejmowano także działań związanych z losami prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast wiadomym jest, że organ nadzoru – Starosta Kluczborski w tym zakresie zainicjował własne działania.

Stanisław Bar

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu

– – – – – – – – – –

Jak zapewne zauważycie też brak jest w tym piśmie odpowiedzi na pkt. 3. Jedynie domyślać się możemy, że zarzutami nie objęto inicjatorów tych przestępstw i jednocześnie wręczających łapówki naszym kolegom. I nie wiem, czemu ma służyć ta prokuratorsko-policyjna tradycja parasola ochronnego nad niektórymi przestępcami, choć jest dla niej pewne uzasadnienie. Prawdopodobnie w zamian za to, że zeznawali na niekorzyść naszych kolegów sami uniknęli kary za wręczanie łapówek naszym kolegom. W ten sposób od zarzutów „uratowano” ponad 150 osób, żeby „utopić” dwóch naszych kolegów….

I zauważcie, że nikomu tu nie zależało na BRD. Bo też nikomu nie przedstawiono zarzutów z art. 179 kk, choć na ponad 150 pojazdów dopuszczonych do ruchu w wyniku tych przestępstw trudno uznać, że każdy z nich był wolny od jakichkolwiek usterek.

I jest jeszcze kwestia nadzoru Starosty Kluczborskiego – ostatnie zdanie w piśmie, którego także (nieco?) nie rozumiem. Bo wydawało mi się wcześniej, że to SKP nadzoruje WK-Namysłów. Ale poczekamy, zobaczymy, my się nigdzie nie spieszymy.

I pozdrawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – –