ZŁOM-BUS I ROLA TAMTEJSZEJ SKP


Zdezelowany bus zatrzymany w Żarnówce został wycofany z eksploatacji.
Po otrzymaniu stanowiska w sprawie busa o charakterystyce złomu – zatrzymanego w dniu 5 czerwca br. w miejscowości Żarnówka – przez funkcjonariuszy Policji z WRD KPP w Suchej Beskidzkiej – uniemożliwieniu dalszej jazdy i eksploatacji – przedstawiam jak sprawa się ma w chwili obecnej pod względem administracyjnym i prawnym.

– Takie przypadki narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo a także narażenia pozostałych użytkowników ruchu drogowego w drugiej dekadzie XXI wieku nie powinny mieć miejsca – bynajmniej nie w państwie, gdzie odnotowywana jest dramatyczna ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym – a szczególnie w województwie małopolskim.

Reklamy

– Nie jest tak źle z przewoźnikami – aby uogólniać tragizm – ale jednak zdarzają się przypadki, kiedy przewoźnicy taktują ludzi gorzej niż zwierzęta rzeźne – a to już uchybienie konstytucyjnym prawom obywatelskim. (red.)

Odpowiadając na pytania z 10 czerwca 2019 r. w sprawie niesprawnego busa zatrzymanego przez Policję w Żarnówce, uprzejmie informuję, że z upoważnienia Starosty Suskiego jako Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu sprawuję nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów i diagnostami.

Reklamy

W opisanym przez Panią zdarzeniem został zidentyfikowany bus i jego właściciel oraz diagnosta i stacja kontroli pojazdów, na której dokonano w dniu 26.01.2019 r. okresowego przeglądu technicznego opisanego busa.

Po podjęciu zagadnienia – zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w wyniku, którego diagnosta, który dopuścił rzeczonego busa do ruchu złożył pisemne wyjaśnienie, które przesyłam:

Przegląd techniczny busa dokonany został na stacji diagnostycznej z powiatu suskiego natomiast dokonał tego diagnosta, który uprawnienia uzyskał w innym powiecie z uwagi na miejsce zamieszkania.

Całość posiadanej dokumentacji w tej sprawie dotyczące diagnosty przesłane zostały do starostwa, w którym uzyskał uprawnienia w celu wyciągnięcia konsekwencji prawnych w przypadku udowodnienia diagnoście potwierdzenia nieprawdy. Nasze Starostwo nie ma takich kompetencji aby cofnąć uprawnienia diagnoście, któremu takich uprawnień nie wydawało.

Z naszej strony zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na stacjach diagnostycznych są przeprowadzane corocznie obowiązkowe kontrole. Zakres naszych kontroli ograniczony jest do sprawdzania czy dokumentacja jest prowadzona prawidłowo i czy badanie techniczne pojazdu jest przeprowadzone wg ustalonych procedur. Rzadko się zdarza żeby podczas kontroli stacji było na niej akurat przeprowadzane jakieś badanie techniczne pojazdu a to z powodu, że kontrole są zapowiadane więc diagności się do nich przygotowują i przygotowują również stację diagnostyczną, w tej sytuacji wykryć nieprawidłowości jest utrudnione.

https://suski.dlawas.info/wiadomosci/w-zarnowce-udaremniono-jazde-niesprawnego-autobusu-z-pasazerami/cid,13431,a

W opisanym przez Panią przypadku skandalicznego stanu technicznego busa przewożącego pasażerów, jeżeli chodzi o zastosowanie wobec właściciela sankcji z tytułu posiadanej licencji, prawo nie przewiduje cofnięcia licencji za zły stan taboru technicznego używanego do przewozu osób.

W tym przypadku Policja skierowała wniosek do sądu i postanowienie sądu będzie miało kluczowe znaczenie czy przewoźnik zatrzyma swoją licencję czy zostanie mu ona odebrana. W obecnej chwili opisywany bus został wycofany z dalszej eksploatacji.

Z poważaniem

Jarosław Jażwiec
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwo Suskie w Suchej Beskidzkiej

Przesłano: 08.07.2019

Ze strony:
https://suski.dlawas.info/wiadomosci/zdezelowany-bus-zatrzymany-w-zarnowce-zostal-wycofany-z-eksploatacji/cid,13773,a