NASZA WIARYGODNOŚĆ W ŚWIETLE OPINII BIEGŁEGO

Nasza wiarygodność w codziennej praktyce i opinia biegłego.

Nie tak dawno pisałem już dwukrotnie o jednym z naszych kolegów z Tarnowskich Gór, który ogłasza się w internecie pod hasłem „diagnosta sprzedaje samochód”:

Reklamy

W ten sposób udało mu się ostatni sprzedać samochód z mocno cofniętym licznikiem/drogomierzem. Obiecałem Wam śledzić tę historię do jej pozytywnego zakończenie. Ale na razie mamy tylko opinię biegłego w tej sprawie, o którą poprosił kupujący ten samochód. A kupił go tylko dlatego, że przekonał go anons o tym, iż sprzedającym jest diagnosta.

A oto elementy tej opinii:

Reklamy

 

 

 

OPINIA TECHNICZNA nr LGL 694/20 z dnia 2020.12.16

Opinię wykonał uprawniony rzeczoznawca – inż. (…) – nr legitymacji (…)

RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

ODDZIAŁ WROCŁAW (…)

UPRAWNIONY DIAGNOSTA nr DLU/D/0031, BIEGŁY SKARBOWY, BIEGŁY SĄDOWY, POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYCENY MASZYN I URZĄDZEŃOpinia wykonana na podstawie:

Zlecenia z dnia 16.12.2020.

Zleceniodawca:

(…)

Adres: (…)

Zakres opinii: Ustalenie stanu technicznego samochodu BMW 325D, nr rej. (…).

Do opinii przedstawiono następującą dokumentację :

  1. Dowód rejestracyjny pojazdu seria (…), samochodu BMW 325D, nr VIN (…), nr rej. (…), wydany przez : Starosta (…).

LGL 694/20 strona 2  1. Umowa kupna sprzedaży samochodu BMW nr (…), nr rej. STA (…), z dnia 18.07.2020, zawarta pomiędzy sprzedawcą : A. (…) a kupującą (…).

  2. Wydruk z odczytu danych wykonany przez (…), (…). Do dokumentu dołączony jest wydruk indykatorowy pomiaru ciśnienia w cylindrach z wykonaną próbą olejową.

  3. Wydruk historii serwisowej ASO BMW .

Zgodnie z oświadczeniem zleceniodawcy:

Samochód został zakupiony w dniu 18.07.2020 na podstawie oferty ze strony internetowej, gdzie ogłoszenie było wystawione. Pojazd miał być sprawny technicznie . Po wykonaniu oględzin zewnętrznych auto zostało zakupione. Przebieg pojazdu miał być rzeczywisty.

W okresie kiedy się ochłodziło, uruchamianie silnika było trudne , z tego powodu samochód trafił do warsztatu specjalistycznego , tam ustalono jego stan i zweryfikowano przebieg.

ANALIZA ZEBRANYCH MATERIAŁÓW

Oględziny samochodu zostały wykonane w dniu 16.12.2020 roku w miejscowości (…).

Fot.1 Widok zakupionego samochodu BMW 325d.

LGL 694/20 strona 3

Stan zewnętrzny samochodu dobry , przebieg widniejący na liczniku kilometrów to 252565 km, fot.2.

Fot.2

Od czasu zakupu do dnia wykonanych oględzin samochód przejechał 7565 km.

Na podstawie wydruku z odczytu danych wykonanych przez (…) oraz wydruku indykatorowego pomiaru ciśnienia sprężania z dnia 04.12.2020 można stwierdzić :

WYKRES INDYKATOROWY

Fot.3 Wykres indykatorowy wykonanej próby ciśnienia sprężania

LGL 694/20 strona 4

Nominalne ciśnienie sprężania dla tego typu silnika wynosi 28 bar.

Wskazówka (pisak) , nie pokrywa się względem lewej linii pionowej, odczyt zatem należy przesunąć .

Cylinder ciśnienie

1 23

2 24

3 23

4 23

5 25

6 24

Próba olejowa została wykonana dla 4 cylindra . Pomiar po zalaniu cylindra odpowiednią ilością oleju silnikowego wskazuje wartość 32 .

Stan taki wskazuje ,że ciśnienie sprężania jest poniżej nominalnego na wszystkich cylindrach.

Wzrost ciśnienia sprężania po wykonaniu próby olejowej informuje o tym ,że zużyte są co najmniej pierścienie uszczelniające.

W takim przypadku silnik kwalifikuje się co najmniej do naprawy polegającej na wymianie pierścieni tłokowych.

DOKUMENTACJA SERWISOWA ASO BMW Na podstawie odczytu danych z kluczyka w dniu 14.03. 2017 przebieg samochodu wynosił 352966 km .

ZAPIS NA UMOWIE KUPNA SRZEDAŻY Zapis na umowie kupna sprzedaży wskazuje na przebieg 245000 km .

ZAPIS HISTORIA POJAZDU Dokument historii pojazdu wskazuje jako pierwszy odnotowany przebieg w Polsce w dniu 02.03.2019 podczas okresowego badania technicznego 224322 km.LGL 694/20 strona 5

Różnica pomiędzy ostatnim przebiegiem w Niemczech a pierwszym w Polsce wynosi 352966 – 224322 = 128644km

Z przebiegu usunięto 128644 km, zabieg ten został wykonany przed zarejestrowaniem samochodu w Polsce .

Na podstawie przedstawionej dokumentacji należy stwierdzić ,że poprzedni właściciel pojazdu mógł sprawdzić przebieg pojazdu . Podczas sprzedaży nie poinformował kupującego o fakcie znacznej różnicy w przebiegu.

Stan obecny odnośnie przebiegu jest wadą samochodu , która powoduje ,że obecny właściciel w przypadku zbycia pojazdu będzie miał problem ze sprzedażą , wyższy przebieg także powoduje spadek wartości pojazdu w stosunku co ceny zakupu.

Istotnym pozostaje także fakt braku prawidłowego ciśnienia sprężania ,co przy przebiegu 352966 km na dzień 14.03.2017 wskazuje na intensywne użytkowanie samochodu. . Brakujący przebieg do dnia zakupu i przewiezienia pojazdu na teren Polski można w przybliżeniu ustalić na postawie przedstawionej dokumentacji z ASO BMW(poniżej). Należy przyjąć z niedomiarem roczny przebieg na 30000 km za 2018, 30000 km. W sumie możliwego przebiegu przed sprzedażą do Polski dochodzi około 60000 km co daje 412966 km.

LGL 694/20 strona 6

PODSUMOWANIE

Samochód w obecnym stanie kwalifikuje się do naprawy silnika ,co w przypadku szacowanego całkowitego przebiegu z podaniem w większości przebiegu rzeczywistego daje powyżej 400000 km . Przy takim przebiegu należy silnik poddać gruntownej weryfikacji w celu ustalenia pełnego jego zużycia.

BMW 325 d , nr VIN (…), obecny numer rej. (…), został zakupiony w stanie nie odpowiadającym rzeczywistemu odnośnie stanu technicznego silnika i rzeczywistego przebiegu , są to wady istotne mające wpływ na wartość pojazdu oraz koszty przywrócenia do prawidłowego stanu technicznego.

Wykonano zdjęcia szt. 9

Opinia wykonana w 1 drukowanym egzemplarzu.

LGL 694/20 strona 7

Na tym zakończono opinię

PIECZĘĆ RZECZOZNAWCA