GRUPA WEBERA O BRANŻY SKP

Rate this post

Weber o branży, czyli rozbieżności w CEP, nadzór nad SKP, o upadających SKP, negatywne wyniki BT, badania na polu dla rolników, egzaminy TDT a ITS, katalog usterek dla ITD.

Sekretarz stanu w MI Rafał Weber:

Dziękuję bardzo.

Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo,

porównując wyniki badań negatywnych z Europy do tych w Polsce, porównywałem, no właśnie, te negatywne, czyli można powiedzieć, że porównywałem jabłka do jabłek. Nie szafowałem tymi danymi według własnego uznania, tylko zawsze mówiłem o wynikach negatywnych, jeżeli chodzi o wyniki badań realizowanych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich.

Zacznę od pierwszego pytania w tej sekwencji pytań, o różnice rozbieżności między liczbą 17 mln pojazdów a liczbą 7 mln pojazdów.

Faktycznie według wyliczeń z CEP-u pojazdy archiwalne stanowią ok. 10 mln pojazdów, czyli są to pojazdy, które nie powinny podlegać badaniom na stacji kontroli pojazdów.

Jeżeli chodzi o wypowiedź pana mecenasa Kubalskiego i kwestię nadzoru, to z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak wskazała Najwyższa Izba Kontroli, też jest różnie, jeżeli chodzi o kontrole, do której są uprawnione.

Co prawda część starostw posługuje się Transportowym Dozorem Technicznym, tak że tam kompetencje kontrolne po części są już stworzone, powtarzam: po części, natomiast nawet jeżeli TDT w protokole przekazania do starostwa widzi jakieś uchybienia, to decyzją starosty jest, co z tymi uchybieniami zrobić. To jest jego wola, jego decyzja.

Były sytuacje, w których TDT w kolejnym roku w ramach porozumienia został ponownie poproszony o taką kontrolę i wykrył te same uchybienia, co rok wcześniej, tak że nie zmieniło się nic.

Stąd nasza pierwotna decyzja z 2018 r., żeby ten nadzór wzmocnić i całkowicie przekazać do TDT, natomiast teraz w ramach uzgodnień, w ramach zrozumienia strony samorządowej podjęliśmy decyzję o tym, aby kontrole nad stacjami kontroli pojazdów jako tymi, które są działalnościami gospodarczymi, zostawić starostwom, a same badania techniczne przekazać już do TDT. (…)”

Możemy się założyć, panie pośle, że połowa stacji kontroli pojazdów, gdy ta ustawa wejdzie w życie, nie upadnie.1 Publiczny zakład?

Widzi pan, ostatnie pana zdanie jest warte tyle samo, ile cała pańska wypowiedź.” (…).

– – – – – – – – – – – – – – – –

Poseł Stefan Krajewski (KP):

Chcę krótko zapytać pana ministra, jak wygląda kwestia możliwości zrobienia badań technicznych poza stacją kontroli pojazdów. To był głos Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W wielu wnioskach rolnicy zwracali się o to, że mają dzisiaj po kilka ciągników, przyczep, które wymagają przeprowadzenia kontroli, i jest to specjalny wybór do stacji kontroli

pojazdów. Czy byłaby możliwość, żeby zrobić to, kiedy mobilnie przyjeżdża do gospodarstwa?

To rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach. W 2018 r. ministerstwo odpowiedziało, że w związku z tym, że prace nad projektem ustawy zostały przerwane, w sposób oczywisty odchodzi się od tego rozwiązania. Dzisiaj nigdzie nie znalazłem tej możliwości, a jest to problem, który rolnicy mimo wszystko zgłaszają.

Dziękuję.”

– – – – – – – – – –

Sekretarz stanu w MI Rafał Weber:

Odpowiadając na ostatnie pytanie, powiem, że ta propozycja, ta zmiana była w ustawie w poprzedniej kadencji, tylko że tamta ustawa została wstrzymana, jeżeli chodzi o swoje prace. Nie ma jej w tej ustawie, ponieważ, powtarzam raz jeszcze, przyjęliśmy założenie, że wdrażamy dyrektywę, nie dodając do tego projektu nic więcej.

Zmiany, o których przed chwileczką powiedział pan poseł, czyli podejście do badań technicznych nie na stacji kontroli pojazdów, tylko takie, że diagnosta przyjeżdża na miejsce badania, np. do gospodarstwa rolnego, są ujęte w innym projekcie, który jest w końcowej fazie opracowywania przez Ministerstwo Infrastruktury, tak że mam nadzieję, że w tej kadencji te zmiany wejdą.”

Jeżeli chodzi o egzaminy dla diagnostów, to w ramach podziału obowiązków, kompetencji, na bazie tej ustawy egzaminy będą przeprowadzane w ITS-ie, czyli w Instytucie Transportu Samochodowego. Myślę, że to dobre rozwiązanie.

Było zresztą postulowane przez środowisko też to, żeby rozdzielić kompetencje nadzorcze. Właśnie dlatego je rozdzielamy. Pewne kompetencje ma jednostka samorządu terytorialnego, starostwo, jedne ma TDT, a kwestie egzaminowania diagnostów przejmie ITS.

Jeżeli chodzi o zatrzymywanie dowodu rejestracyjnego przez kontrole inspektorów transportu drogowego, szanowni państwo, tak poważna rzecz musi być ujęta w odpowiednich ramach. Musi być katalog usterek, które uprawniają do tego, żeby zatrzymać taki dowód rejestracyjny. To nie może być widzimisię inspektora. To nie może być tylko jego nos, przeczucie, doświadczenie, badanie organoleptyczne i decyzja na zasadzie: dzisiaj tak, jutro tak. To faktycznie musi być katalog, który jest znany zarówno przedsiębiorcy, temu, który jest właścicielem pojazdu, jak i kierowcy, żeby wiedzieć, czego spodziewać się podczas kontroli i na co zwracać uwagę.

Ten katalog był wypracowywany przez lata. Nie jest tak, że został on stworzony trzy czy pięć lat temu. Ten katalog był wypracowywany przez lata, jest wynikiem rozwoju branży transportu samochodowego, jest też wynikiem usterek, które faktycznie stwarzają realne niebezpieczeństwo na drodze, stąd takie bardzo precyzyjne i konkretne ujęcie.

Nie zgadzam się z tym, że 36% ciężkich pojazdów powyżej 3,5 tony zatrzymanych do kontroli na mobilnej stacji kontroli pojazdów to procent niewielki. Przypominam, to 36% w jednym roku, w innym roku 54%, czyli ponad połowa. To procent, który powinien jednak dać do myślenia. Oczywiście później, w kontrolach całościowych, gdzie ten pojazd jest badany w sposób mniej precyzyjny, gdzie badane są też inne elementy, jak czas pracy kierowców, ten odsetek jest już mniejszy, natomiast jeżeli pojazd badany jest rzeczowo, drobiazgowo, szczegółowo, tak jak na stacji kontroli pojazdów, i nie przechodzi takiego badania od 36% do 54%, to jest to jednak zbyt duży odsetek.

Dziękuję bardzo.”2

– – – – – – – – – – – –

1 Słowa skierowane do Posła Mirosława Suchonia (Polska2050)

2 zapis przebiegu posiedzenia: Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540) (nr 2).

Loading