FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE KOLIZJI Z PUNKTU WIDZENIA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Fałszywe zgłoszenie o kolizji i rola stanu technicznego pojazdu w opinii biegłego, ilustrującej metodę działania sprawcy.1 W dniu 23.04.2020 r. K. K. (powód) zgłosił szkodę […]

Czytaj dalej