SM – PISKP I INTERESUJĄCY KOMPROMIS

SM – Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów i interesujący kompromis w zakresie projektu zmiany naszej ustawy PoRD.

wondering

Na naszą SKP przyszła październikowa przesyłka z PISKP. To efekt tego, że nasze dwie SKP należą już do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Mamy więc nie tylko możliwość codziennego telefonicznego wsparcia w zakresie ewentualnych problemów wynikających z naszej codziennej pracy, ale także dostęp do kolejnych numerów Serwisu Motoryzacyjnego (tym razem 10/2018), w którym poruszane są ważne prawnie i ważne merytorycznie aktualne zagadnienia branżowe.

Tym razem przesyłka ta zawiera także pismo Prezesa dr inż. Leszka Turka o ostatnio przedsięwziętych działaniach. Mówi się m.in w tym piśmie o „Liście otwartym”, którego adresatem są nasze najwyższe czynniki administracyjno-rządowe oraz właściwe komisje sejmowe.

Będąc już członkami PISKP mogliśmy zapoznać się z tym pismem na internetowych stronach – https://piskp.pl/

W piśmie tym zasygnalizowano pięć problemów:

  1. Coroczna waloryzacja opłat za BT.
  2. Nie zmieniany od 14 lat cennik BT.
  3. Opłata jakościowa w projekcie zmiany naszej ustawy PoRD.
  4. Koszt zmian systemu nadzoru nad SKP.
  5. Propozycja PISKP w zakresie nadzoru nad SKP.

thumbsup

Ten ostatni (piąty) punkt wydaje mi się bardzo ważny, bo jest pewnym kompromisem w zakresie dotychczasowych urzędniczych agresywnych i przesadzonych inicjatyw.

Starzy?” PT Czytelnicy wiedzą, że (tylko?) moim zdaniem jedynie kompromis umożliwia jakikolwiek postęp. Wszelkie zmiany wprowadzane rewolucyjnie, po jakimś czasie wracają do punktu wyjścia. Więc wszelki rewolucyjny zapał jest marnowaniem nie tylko swojego czasu i energii, ale także branżowego otoczenia.

Mamy więc tę interesującą inicjatywę PISKP w zakresie kompromisu. Jestem ciekawy, czy nasi (?) resortowi urzędnicy przychylą się do tej inicjatywy, czy będą jednak (z rewolucyjnym zapałem?) walczyć o swoją wizję naszej przyszłości…..

No zobaczymy. tease

A już teraz zapraszam do zapoznania się z tą interesująca zawartością SM, gdzie tradycyjnie mamy poruszoną problematykę BT – od str. 14 do str. 21.

Jak zwykle mamy prawne zagadnienia, które omawiają dr/dr Dyr. Marcin Barankiewicz (Wymiana licznika) i mec. Rafał Szczerbicki (Unieważnienia badania).

Ponadto mamy dalszy ciąg serialu Kolegi Adriana Malinowskiego pt. „Badania pojazdów zabytkowych”.

Wstępniak Redaktora Krzysztofa Trzeciaka traktuje o czarnych chmurach nad nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf, zaś potem mamy szereg innych wartościowych zagadnień, jak np. „o amerykańskich autach od podszewki”, o początkach opancerzonych pojazdów z XIX wieku lub o targach we Frankfurcie.

Zapraszam, bo warto.

hero

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1,136 total views, 2 views today