SĄD NAD KOMISJĄ INFRASTRUKTURY

Rate this post

Sąd nad ministrem Chodkiewiczem i dyrektorem Oleksiakiem oraz nad wcześniejszymi uzgodnieniami i nad Regulaminem w trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury. Jest wielu oskarżycieli i nieliczni (aż jeden) obrońcy. Jest ciekawie, choć wiemy, jak to się skończy.

sad

Poseł Mirosław Suchoń.

Muszę powiedzieć, że braliśmy bardzo aktywny udział w merytorycznej dyskusji nad tym projektem podczas poprzedniego posiedzenia. I, panie dyrektorze Oleksiak, to nieprawda, że nie było merytorycznej dyskusji i uwag. Uwag merytorycznych było niezwykle dużo, jak na ten projekt. I nie możecie zaprzeczyć, że ta Komisja trwała niezwykle długo dlatego, że odbywała się dyskusja merytoryczna. Państwo oczywiście wszystkie te uwagi odrzucali. W zasadzie nie bardzo wgłębiając się w ich treść, w ich ideę, wychodząc z założenia, że wiecie lepiej.

Natomiast ja chcę powiedzieć, że tak nie można podchodzić do projektu, który kosztuje Polaków pół miliarda złotych! 

To jest bardzo potężny kawałek tortu, który ktoś sobie systematycznie przygotował. Wykazano podczas posiedzenia Komisji, że ministerstwo co najmniej oddało palmę pierwszeństwa w kilku przypadkach TDT co oznacza, że w zasadzie TDT sam sobie przygotowywał tę ustawę.

Ja się nie dziwię, bo pół miliarda złotych, to jest naprawdę piękny kawałek dochodu. Więc muszę powiedzieć, że tutaj absolutnie chcę przychylić się do tego wniosku o przerwanie obrad Komisji Infrastruktury, bo to trzeba wytłumaczyć.

Proszę państwa, to są ciężko zarobione przez polskich przedsiębiorców środki i w polskim Parlamencie powinniśmy nad tymi środkami – tak, jak powiedziałem na początku na poprzednim posiedzeniu – każdą taka ustawę oglądać, każdą stronę takiej ustawy oglądać dwa razy, żeby nie popełnić błędu. I na koniec chcę powiedzieć, że absolutnie jestem zbulwersowany sytuacją, do jakiej doszło, zarówno podczas posiedzenia plenarnego Sejmu, jak również – chcę to wyraźnie powiedzieć – podczas posiedzenia Komisji.

Pan minister Chodkiewicz twierdził, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zmienił zdanie. Po prostu wprowadził nas w błąd, zarówno podczas posiedzenia w Sali Plenarnej Sejmu, jak i tutaj podczas posiedzenia Komisji. No naprawdę, do takich sytuacji nie może dochodzić! Ja uważam, że państwo powinni wyciągnąć z tego absolutne konsekwencje.

Dziękuję.

Poseł Stanisław Grabarczyk.

Mamy przed sobą druk 2985, czyli projekt ustawy o zmianie ustawy PoRD i czytamy w nim, że szef Rady Ministrów upoważni do reprezentowania stanowiska Rządu w Sejmie podczas prac parlamentarnych Ministra Infrastruktury. A Ministra Infrastruktury na posiedzeniu nie ma. Nie ma także żadnej osoby, która zgodnie z podziałem kompetencji w Ministerstwie, bo wiem coś o tym, bo istnieje system wyznaczonych osób w ministerstwie w randze sekretarza lub podsekretarza stanu, którzy zastępują ministra w określonych dziedzinach, w określonych działach. Nie ma dzisiaj takiej osoby, nie ma dzisiaj takiego przedstawiciela!

W związku z tym, ze względów proceduralnych my nie możemy dzisiaj prowadzić merytorycznej pracy!

I pan przewodniczący ma świadomość, że bierze wszystko na swoje sumienie, bo to powinien pan bez głosowania podjąć taką decyzję! Ponieważ autorytet Sejmu cierpi na tym, że z czego, co można dopuścić na zasadzie wyjątku, pan uczynił zasadę! To jest zasada, która nas wszystkich kompromituje!

Tylko, że my upominamy się, żeby procedować zgodnie z tym, co w rządowym dokumencie zostało zapisane: upoważniony jest Minister Infrastruktury. Ministra Infrastruktury nie ma, pan nie może go wyręczać!

Dlatego przychylam się do wniosku posła Żmijana, chociaż uważam, że pan przewodniczący – w trosce o dobre imię Parlamentu – powinien podjąć tę decyzje samodzielnie.

Poseł Józef Lassota.

Pan dyrektor Oleksiak nie odpowiedział na konkretne pytanie posła Żmijana. Dużo mówił, ale na konkretne pytanie nie odpowiedział. Między innymi na to, czy jest urlopowany, czy jest urlopowanym pracownikiem w TDT, o czym pan Przewodniczący Żmijan mówił!

Ale oczywiście, to jest sprawa, która jest ważna i tutaj pan poseł Grabarczyk jednoznacznie powiedział, jak wygląda procedura.

Ja, panie przewodniczący, również apeluję do pana, żeby pan nie uciekał się do tego chwytu z głosowaniem, bo wiadomo, że PiS przegłosuje to, co pan przewodniczący zaproponuje.

Ale, ponieważ jest to rozwiązanie systemowe, o którym mówił pan dyrektor Oleksiak, to mamy przykład rozwiązania systemowego na przykładzie banków. Mamy aferę z tego powodu. Apeluję do pana, żeby pan nie ryzykował i podjął decyzję – do czego ma pan uprawnienie – o przerwaniu tego posiedzenia i tego głosowania do czasu, kiedy minister upoważniony przez pana premiera będzie tu reprezentował Premiera.

Panie przewodniczący. Pan doskonale wie o tym, że procedury są ważne. A w przypadku późniejszych afer to pan będzie odpowiadał. Dlatego apeluję do pana, niech pan przerwie to posiedzenie bez głosowania.

Dziękuję.

Dyrektor Urbanowicz.

Chciałbym zdementować te wieści, które są nieprawdziwe. Pan Dyrektor Oleksiak pracował w TDT, ale zwolnił się przechodząc do pracy w Ministerstwie. Więc nawet miejsce nie jest blokowane. Więc to są wiadomości, które są szerzone, jednak chciałbym tu wyraźnie powiedzieć, źle świadczą o tych, którzy to rozpowiadają. To jest raz. A dwa, szkodzą dobremu imieniu i ministerstwu, i rządowi, i TDT.

(…).

Poseł Stanisław Żmijan – wiceprzewodniczący Komisji.

Na poprzednim posiedzeniu Komisji mówiłem, że zanim przejdziemy do rozpatrywania kolejnych artykułów, rozpatrzymy te kwestie, które zostały zawieszone. Czyli były przyjęte w takim brzmieniu, jak zapisane jest w projekcie, ale one miały być jeszcze przedmiotem rozmów, zarówno resortu z Biurem Legislacyjnym, jak i ze stroną społeczną. Wobec powyższego praca nad art. 1 nie została zakończona i proponował bym od tego zacząć.

Ale, jeszcze jedno zdanie. Wobec takiego rozstrzygnięcia i apeli do pana przewodniczącego, przestaję brać udział w takim posiedzeniu. Uważam, że pan przewodniczący łamie Regulamin. Dziękuję.

Poseł Mirosław Suchoń.

Panie przewodniczący, również w imieniu Klubu Nowoczesna informuję, że z uwago na te wszystkie – powiedział bym – skandaliczne informacje, o których mówiliśmy, nasz Klub również nie będzie brał udziału w procedowaniu tego projektu.

– – – – – – – – – – – – – – –

cd. nastąpi.

Co ciekawsze wyjątki z wysłuchania spisał

dP

– – – – – – – – – – – – –

Najlepiej sam posłuchaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PlanPosKom.xsp?view=2&unid=036CC0EFD5B6CD08C125835200408C5F