DOPEŁNIENIE

Pomóż Kolego, czyli kiedy i jakie „dopełnienie” oraz częste zdziwienie i sensacja, dlaczego jest właśnie taka interpretacja.

W dniu wczorajszym umieściłem artykuł o tym, jak nasz kolega stracił uprawnienia w wyniku błędy dokonanego w zakresie określania terminów NBT (następne BT) – https://www.diagnostasamochodowy.pl/2019/dopelnienia-i-terminy/

Reklamy

Ale, gdy już wróciłem do rzeczywistości (z krainy złości?), to sam zacząłem się zastanawiać, jak to tam było z tymi dopełnieniami. Bo ostatnio, gdy omawiane było to zagadnienie w Karpaczu, gdzie gościł wówczas także przedstawiciel DTD z Warszawy, to był chyba grudzień 2014 r..

No tak, ale potem przecież były jeszcze różne zmiany interpretacyjne. A to, że niby dopełniamy tylko do 5-ciu lat. A to że niby dopełniamy tylko do 3 lat. A to, że są podobno ku temu stosowne wyroki sądów administracyjnych, że już wcale nie dopełniamy (?).

Reklamy

O tych błędnych zmianach interpretacyjnych mówił w trakcie majowej Konferencji szkoleniowej w Ustce starszy Specjalista ds. technicznych p. Karol Rytel z PISKP. Albowiem – poza Nim – niewielu chciało się wejrzeć w treść tych wyroków i dokonać ich gruntownej analizy. Więc pletli tylko to, co przeczytali w nagłówku wyroku o błędnych dopełnieniach. Że rzekomo niby już nie wolno dopełniać (sic?). Ale czego nie wolno dopełniać i dlaczego nie wolno dopełniać – tego już nie doczytali (i w maliny wszystkich wpuszczali?).

Ja sam pamiętam taką sprawę, gdzie jeszcze nie tak dawno jacyś nasi koledzy traktowali quady, niczym motorowery i „dopełniali” do lat dwóch . . . . . – w głowę obuchem, buch, Buch, BUCH!

Czy można się dziwić, że Sąd w tej i podobnej sytuacji wskazał w wyroku, że nie wolno dopełniać?!? Ale to nie jest powód, aby nie dopełniać wcale?!?!

Bo to nie był błąd w „dopełnieniu”, tylko to był błąd w naszym zawodowym wykształceniu!

Więc, co ma taka i podobna sytuacja do właściwej argumentacji o „dopełnieniu”?

Ale wracajmy już do meritum, czyli do sedna, czyli ad’rem.

Pozwólcie, za wzór weźmiemy element treści tego skandalicznego wyroku, o którym wczoraj pisałem1:

Jak wynika z dokumentów samochód osobowy marki Audi A1:

 • był zarejestrowany po raz pierwszy za granicą w dniu 2.02.2015 r. (Włochy);
 • w kraju nie był zarejestrowany;
 • data przeprowadzonego badania – 2.10.2017 r.,
 • a zatem wpis w zaświadczeniu odnośnie daty następnej rejestracji w dniu 2.10.2018 r. jest niezgodny z przepisem art. 81 ust. 6 p.r.d.,”2

Chodzi o to, że w tym wyroku nie ma info, jaka to ma być ta prawidłowa data NBT. Ja wcale nie ukrywam, że rysują się tu następujące i tylko teoretyczne – choć nie zawsze zgodne z Prawem – możliwości wynikające z dopełnienia, np. :

 1. w tym przypadku można dopełnić do lat trzech wpisując datę w kraju NBT na 2 luty 2018 r.
 2. Wyznaczamy datę “przed upływem 2 lat” (co wynika z treści orzeczenia sądowego), czyli będzie to data 2.10.2019 r.
 3. Wyznaczenie daty zgodnej z wyrokiem Sądu powoduje, że następne OBT będzie tylko na 3 miesiące, czyli do 2 lutego 2020 r., poprzez dopełnienie do lat 5.
 4. Wyznaczenie daty zgodnej z wyrokiem Sądu powoduje, że następne OBT będzie już tylko coroczne.

Nie wiem, którą wersję Wy wybraliście. Mamy więc wyżej aż 4 możliwości, i każdej jest w jakiejś części związane z dopełnieniem. I wielu z nas korzysta naprzemiennie z każdej z tych możliwości, zależnie od nastroju, od pory dnia i pogody . . . – ducha.

Sami przyznacie, że jest z czego wybierać. A gdy jeszcze właściciel (pojazdu lub SKP) sterczy nam nad głową robiąc miny, gdy przypomnimy sobie jeszcze o zabieranych nam bezsensownie uprawnieniach, to zaczyna się myślowa huśtawka.

Wcale nie ukrywam, że zagłębiając się w tę tematykę i dokonując jej analizy, sam zacząłem nabierać wątpliwości, czy ten Sąd czasem nie popełnił błędu (jak zresztą wiele innych). To dlatego zadzwoniłem po konsultacje do „Wielkiego Brata” w bardzo dużym mieście, któremu teraz bardzo serdecznie dziękuję, także w Waszym imieniu.

A efekt tych konsultacji jest następujący:

Prawidłowo termin tego NBT, to . . . . .: 02.10.2019 r. (zgodnie z wyrokiem Sądu).

I jedno jest pewne, że nie ma (już?) żadnego dopełnienia do lat 3 (!), co wynika z zasady 3:2:1 lub 3:5:1. A mianowicie3, OBT przed pierwszą rejestracją jest badaniem okresowym i insp. UDS powinien wyznaczać terminy zgodnie z następującymi zapisami naszej ustawy:

Ust. 6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się

 • przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji,
 • następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego,
 • a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania.(…)”4

Kropka, koniec, bo to już wszystko!

Właściciel pojazdu ma zgłosić się na badanie przed upływem 3 lat. Jeżeli to zrobi (w naszym przypadku przyjechał wcześniej), to kolejny termin badania (NBT) wyznaczamy na 2 lata. Tak, jak w opisanym wyżej przypadku. Kolejne terminy wyznaczamy już tylko na rok czasu od daty przeprowadzonego badania i nie ma tu już żadnych dopełnień (np. w brakujących miesiącach) do lat 5.

W przypadku, gdy właściciel pojazdu się spóźni i przyjedzie po 3 latach, należy dopełnić termin do 5 lat od daty pierwszej rejestracji (jeżeli pojazd był rejestrowany poza granicą to jest data pierwszej rejestracji za granicą).

Kolejne terminy wyznaczamy już tylko na rok czasu od daty przeprowadzonego badania.

Już proste i nie będziemy więcej tracili naszych cennych uprawnień przez wpisywane głupoty w kwestii terminów?

Ale, na wszelki wypadek jeszcze raz.

Decydujące jest tu kryterium: spóźnił się – nie spóźnił się w okresie pierwszych 3 lat od daty I rejestracji. Jeśli się nie spóźnił, to dajemy na dwa lata. Jeśli się spóźnił, to dopełniamy do lat 5.

I pozdrawiam i do „uważności” namawiam

dziadek Piotra

– – – – – – – – – –

1 Dotyczy: III SA/Gd 414/18 – Wyrok WSA w Gdańsku, Data orzeczenia: 2018-10-04; orzeczenie prawomocne; Data wpływu: 2018-06-11; Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku; Treść wyniku: Oddalono skargę. – http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-gd-414-18/ruch_drogowy/3711463.html

2 ”bowiem termin następnego badania powinien być wyznaczony przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a nie przed upływem 1 roku, jak wpisano w zaświadczeniu.”

3 Art. 81. 2. Badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi. 3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4 Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samo-chodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.”