MIN. ADAMCZYK KLUCZY I (… – ?) W SPRAWIE BRD

Nasz (?) minister Infrastruktury Adamczyk, który odpowiada za to, że od czterech kolejnych lat nie podniesiono cennika na naszych SKP napisał, że przedstawia „sprawozdanie na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2018 roku.” – poniżej. Ale zamiast odnieść się do tej tragicznej daty, to spłoszony ucieka w okres 1990 – 2018, nie mając wystarczającej odwagi na konfrontację z tym znamiennym dla swoich rządów okresem. Bo ten okres jest nie tylko jego osobistą porażką. Albowiem, jego brak działań spowodował tragiczne skutki dla całego społeczeństwa.

Podobnie jest ze wszystkimi aspektami BRD w Polsce za 2018 r., do których ten minister nie odnosi się ani jednym słowem/zdaniem.

Reklamy

Nic nie wspomina o postępach w zakresie infrastruktury drogowej w 2018 r., która ma podstawowe znaczenie dla BRD! W swojej wypowiedzi ucieka w lata 1990 pisząc o poczynionych wówczas znaczących inwestycjach „w infrastrukturę drogową, m.in. budowane są kolejne odcinki dróg krajowych.”.

Przytaczając statystyki o systematycznie rosnącej liczbie pojazdów nie wyciąga z tego faktu właściwych wniosków w zakresie swojego działania, jakim jest właśnie „infrastruktura”.1 Bo to brak działań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej spowodował wzrost spektakularnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym!

Reklamy

Minister odrzuca swoją odpowiedzialność w tym zakresie, gdy pisze cyt.:

W trójkącie bezpieczeństwa infrastruktura – pojazd – człowiek mimo prowadzonych działań edukacyjnych to nadal człowiek – uczestnik ruchu drogowego, poprzez podejmowanie niewłaściwych decyzji w ruchu drogowym ponosi największą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.2

W ten sposób można wszystko zrzucić na „człowieka” i na głupie społeczeństwo.

To rządzący za nic nie odpowiadają? Nic nie muszą robić? Nie mają zakresów obowiązków dla swoich ministerstw opisanych w ustawach? Nie ponoszą nawet politycznej odpowiedzialności za rosnącą ilość zabitych na drogach Polaków i katolików? Tego nie robią nam muzułmanie. To robi nam nasz polski minister Infrastruktury i nasz rząd!

Minister Adamczyk pisze, że „pomimo wielu wysiłków i starań” statystyki zgonów na drodze są tragiczne. Ale nie wskazuje ani jednym zdaniem, jakich to dokonał „wysiłków i starań”, aby tym zatrważającym statystykom zapobiec. Więc mam prawo podejrzewać, że nie zrobił w tym zakresie nic pozytywnego – nic, Nic, NIC!

I nerwowy śmiech mnie ogarnia, gdy nasz (?) minister Adamczyk pisze o tym, co w tym zakresie należy poprawić3, tylko nie pisze o koniecznych i pilnych zmianach w infrastrukturze drogowej, która jest podstawowym czynnikiem wpływającym na BRD, za którą przecież sam i osobiście odpowiada!

Ja, w odróżnieniu od ministra Adamczyka niewierzę, że wnioski zawarte w sprawozdaniu za 2018 r. będą służyły dalszej pogłębionej refleksji nad debatą jak skuteczniej poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce i pozwolą jeszcze lepiej koordynować działania partnerów i sojuszników na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.” Ja w to nie wierzę, bo na tym choć trochę trzeba się znać i nie wystarczy być politycznym nominatem – bez stosownych kompetencji! – na dane stanowisko.

Minister Adamczyk nie pisze prawdy, gdy stwierdza cyt.:

(…) działania na rzecz ograniczenia skutków wypadków drogowych stanowią naszą wspólną odpowiedzialność.”4 (naszą, wspólną? No dajcie spokój! Zdecydowanie proszę mnie w to nie mieszać!).

To jest oczywiste kłamstwo!

Mój niepełnosprawny umysłowo sąsiad też za to nie odpowiada!

Nie odpowiadają za to studenci i zatrudnieni w innych branżach!

Podstawowa odpowiedzialność za BRD spoczywa na ministrze Adamczyku od drogowej infrastruktury i na jego niekompetentnym – w tym zakresie – rządzie.

Niekompetencja ministra Adamczyka i podległych mu urzędników powoduje, że od czterech lat, cyt.:

właśnie my wszyscy Polacy, uczestnicy ruchu drogowego odczuwamy w sposób bezpośredni lub pośredni skutki zdarzeń drogowych.”

W 2018 r. po raz pierwszy od bardzo wielu lat wzrosła ilość tragicznie zmarłych na naszych polskich drogach. Polacy mordują Polaków (nie muzułmanie!) przy biernej postawie tego rządu i przy biernej postawie odpowiadającego za ten fakt ministra Adamczyka.

I niestety, nic nie wskazuje na to, że w tym roku będzie lepiej.

I obym się mylił!

Dziadek Piotra

– – – – – – – – – – – –

1 Od 1990 do 2018 roku liczba pojazdów silnikowych wzrosła w naszym kraju o 228%.

2 podkreślenie moje.

3 (…) prowadzenie dalszych systematycznych działań na wielu płaszczyznach, poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w szczególności poprzez edukację, prawo, nadzór, inżynierię oraz sprawne działania w zakresie ratownictwa i opieki powypadkowej. Dla skutecznego działania instytucji rządowych, ale także wszystkich partnerów BRD warunkiem koniecznym jest dalsza sprawna wymiana informacji, uzgadnianie i opiniowanie poszczególnych inicjatyw legislacyjnych, edukacyjnych i strategicznych.

4 Podkreślenie moje.