ZMIANY W PORD W OCZACH NASZYCH CZYTELNIKÓW

Zmiany w PoRD w oczach naszych PT Czytelników.

W najbliższym czasie czekają nas dość liczne zmiany. Oprócz czekającej nas konieczności wdrożenia naszej Rewolucyjnej Dyrektywy 45/2014, która wprowadza m.in. niezależność dla pracy insp. Uprawnionego Diagnosty Samochodowego, to Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejne zmiany, które mają być ułatwieniem dla kierowców. Mowa tu między innymi o :

Reklamy

 • likwidacji karty pojazdu,
 • likwidacji naklejki z numerem rejestracyjnym,
 • braku mandatów za nieposiadanie prawa jazdy podczas jazdy samochodem,
 • możliwości pozostawienia TR (tablic rejestracyjnych) po poprzednim właścicielu.

Jest prawdą, że to pozwoli nam (kierującym) zaoszczędzić trochę (?) pieniędzy.1

Zapowiadane od października ubiegłego roku miany mają przynieść także nowe usługi online, czyli:

Reklamy

 1. Możliwość rejestracji pojazdu przez Internet.
 2. Raport związany z usługą „Mój pojazd” będzie dokumentem urzędowym.

W ramach pakietu zniesione mogą zostać szkolenia i kursy, które obowiązują każdego kierowce w okresie próbnym. Powyższe zobowiązania będą dotyczyły wyłącznie tych kierowców, którzy podczas okresu próbnego popełnią dwa wykroczenia. Ponadto, przepis mówiący o obowiązku wydania tymczasowego dowodu rejestracyjnego również może przestać obowiązywać.

Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski informował, że przepisy dotyczące prawa jazdy mają pójść dokładnie w tę samą stronę, co regulacje dotyczące DR.2

Eksperci z Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Cyfryzacji zgodnie uznali, że w obecnych czasach KP (karta pojazdu) nie jest niezbędna oraz nie jest jakąkolwiek wartością dodaną do pojazdu i jego właściciela.3

W związku z tymi zapowiadanymi zmianami, które czekają nas w najbliższym czasie, otrzymałem korespondencję od jednego z naszych PT Czytelników o inicjałach C. M., który właśnie w tym zakresie napisał, cyt.:

(…) osobiście jestem przeciwnikiem propozycji Ministerstwa Infrastruktury aby zlikwidować Kartę pojazdu. Sądzę, że koledzy policjanci zajmujący się kradzieżami pojazdów będą przeciwko temu z oczywistych względów protestować.

A przepisy RODO w zakresie zawartych tutaj informacji nie powinny być podstawą do likwidacji takiej karty. (Uzasadnienie – ponieważ aktualny posiadacz pojazdu będzie znał dane osobowe poprzednich właścicieli.

To jest tak jak w latach 90-tych zlikwidowano przepis o pierwszeństwie przejazdu dla zawracającego na skrzyżowaniu w kształcie litery T – bo kierujący nie znali obowiązującego wówczas przepisu).”

– C. M.

Nasz Czytelnik, który jest nie tylko pilnym obserwatorem RD, ale także jego uczestnikiem prosił, aby zasygnalizować dość nagminne łamanie Prawa przy wjeździe na RONDO. W związku z tym, że w naszym środowisku są także Koledzy z uprawnieniami do prowadzenia ośrodków szkolenia i szkoleń dla kierowców, to warto podkreślić, że na tę okoliczność mamy przecież już od dość dawna dwa dwa wyroki WSA:

 • II SA/Gl 709/16 – Wyrok WSA w Gliwicach (dotyczy sygnalizowania skrętu w lewo przed wjazdem na rondo),
 • II SA/Gl 888/16 – Wyrok WSA w Gliwicach (dotyczy sygnalizowania skrętu w prawo przed wjazdem na rondo).

Niestety, ja także ten proceder często obserwuję, gdy przy wjeździe na rondo kierujący włączają prawy lub lewy kierunkowskaz. Więc, dziękując naszemu Czytelnikowi C. M. za ich przysłanie i przypomnienie, warto podkreślić najważniejsze tezy tych wyroków:

 1. Żaden z przywołanych wyżej przepisów nie nakazuje kierującemu pojazdem sygnalizowania manewru wjazdu na skrzyżowanie. A jak wyżej wskazano, “rondo” należy uznać za “zwykłe” skrzyżowanie. Sygnalizacja powinna mieć miejsce podczas zjeżdżania ze skrzyżowania, kiedy to następuje zmiana kierunku ruchu.
 2. Sygnalizowanie wjazdu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym lewym kierunkowskazem wskazywało by, iż kierujący pojazdem zamierza zmienić kierunek jazdy “w lewo” czyli poruszać się po nim kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, co oczywiście naruszało by zasadę ruchu prawostronnego obowiązującego w Polsce.
 3. Zatem przy wjeździe na takie skrzyżowanie kierujący zachowuje swój dotychczasowy kierunek ruchu. Zmiana kierunku ruchu następuje dopiero przy opuszczaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym.
 4. Reasumując powyższe należy uznać, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie może sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody, czy też zmiany pasa na samym skrzyżowaniu, jeśli posiada ono co najmniej dwa pasy ruchu).

I dziękując, pozdrawiam oraz do stosowania się zgodnego z Prawem (na drodze, przy wjeździe na rondo) szczerze namawiam,

dziadek Piotra

– – – – – – – – – – –

1 Obecnie koszty związane są z wydaniem karty pojazdu – 75 złotych 50 groszy oraz rezygnacją z nalepki kontrolnej – 99 złotych 50 groszy. Łączna suma, która zostałaby w portfelach kierowców, to 175 złotych.

2 Prawo jazdy może nie być dokumentem, tak jak obecnie dowód rejestracyjny, którego posiadanie podczas prowadzenia pojazdu będzie obowiązkowe.